This page contains a Flash digital edition of a book.
Kerstconcert in Doorn


Gevechtsinsigne aanvragen


Op zondag 8 december is er voor de bewoners van het Woonoord voor veteranen en dienstslachtoffers op het terrein van de Basis in Doorn een kerstconcert georgani- seerd. Het concert werd aangeboden door de Basis en het Veteraneninstituut in het nieuwe complex in Doorn waarin beide sinds kort gevestigd zijn. Zo’n zestig bewo- ners van het Woonoord waren aanwezig en zagen onder meer een optreden van de Band of Liberation die voor de gelegenheid versterkt was met de Engelse zangeres Rebecca Robinson. (FL)


In Checkpoint 9-2013 kon u lezen dat er een en ander verandert met betrek- king tot het Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden, ofwel gevechtsinsigne. Er wordt nu duidelijk beschreven wat gevechts- handelingen zijn. Militairen kunnen het zelf aanvragen, niet alleen zijn of haar commandant. Daarbij moet het insigne aangevraagd worden binnen zes maanden na de gevechtshande- lingen. Deze wijzigingen worden 14 januari van kracht. Voor oudere gevallen moet het insigne dus daar- voor aangevraagd worden, omdat daarna het criterium van de zes maanden geldt. Het formulier om een dergelijk insigne aan te vragen, vindt u op http://www.veteraneninstituut. nl/nieuws/regels-gevechtsinsigne- aangepast-update, met vragen kunt u terecht bij de Commando Dien- stenCentra/DPOD /UB VRD cluster Decoraties, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, tel: 030-2184363, e-mail: onderscheidingen@mindef.nl. (LvD)


Veteranenmotorrijders op bezoek bij IGK


Op 12 oktober werd de Snertrit gereden van de Veteranen Motorrijders. Op deze koude, maar droge najaarsochtend werden de motorrijders hartelijk welkom geheten met koffie door vrijwilligers van het veteranencentrum De Oude Stomp in Alphen aan de Rijn. Daar maakten ze wederom kennis met de mogelijkheden van deze inloophuizen. Daarna volgde een motorrit door het prachtige Groene Hart naar de Zwaluwen- berg. Luitenant-generaal der Mariniers Ton van Ede, Inspec- teur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) en tevens Inspecteur der Veteranen, had de motorrijders hier voor de lunch uitgeno- digd. Hij ondersteunt het belang van motorrijden voor het wel- zijn en de erkenning van veteranen en is beschermheer van de Stichting Veteranen Motorrijders. “Informeel samenzijn is naar mijn mening héél belangrijk om signalen uit het wereldje van de veteranen op te vangen”, aldus de IGK. Hoe kon de kennis- making met de beschermheer en met andere veteranen beter plaatsvinden dan onder het genot van een kop erwtensoep? Het was een mooie afsluiting van het motorseizoen van de Stichting Veteranen Motorrijders. Dit jaar werd voor de derde keer met 250 motorrijders naar de veteranendag in Den Haag gereden. Ook werden er nieuwe ritten geïntroduceerd, zoals de


Openingsrit vanaf het Veteranenhuis De Molenhoeve in Veen- dam, de Snertrit en de Vredesrit. De Vredesrit vond plaats op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede. Bij het Nationaal Monument voor Vredesoperaties in Roermond werd een krans gelegd door alle motorrijders, onder wie ook veel burgers, voor allen die gediend hebben in dienst van de vrede en zij ‘die door het werken aan de vrede gekwetst raak- ten en uit diep respect voor wie deze last te zwaar werd’. Ook volgend jaar heeft de Stichting Veteranen Motorrijders weer tal van mooie activiteiten. (MS)


Voor meer informatie, zie de Facebook-pagina Veteranen Motorrijders of check de website www.veteranenmotorrijders.nl


DECEMBER 2013 7


Foto: Erik Kottier


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64