This page contains a Flash digital edition of a book.
Vrijwilligers in het zonnetje


Ellen de Haar-van Zuylen van Nijeveld Toen een paar veteranen/oud-militairen voornemens waren een ver- eniging van Nederlandse veteranen en oud-militairen aan de Costa Blanca op te richtten, reageerde Ellen de Haar-van Zuylen van Nijeveld enthousiast. Ze meldde zich direct aan als lid en stelde zich ook meteen beschikbaar voor een bestuursfunctie.


Op de eerste algemene ledenvergadering met bestuursverkiezing, die in oktober daarna plaatsvond, werd zij als een van onze bestuursleden gekozen en zodoende kregen wij regelmatig contact. Vanaf de aanvang van onze samenwerking bleek Ellen een zeer gedreven en enthousiaste persoonlijkheid speciaal als het gaat om de organisatie van evenemen- ten en herdenkingen met betrekking tot het veteranengebeuren hier aan de Costa Blanca.


Zij onderhoudt goede contacten met veteranenorganisaties in Neder- land en de lokale autoriteiten via consulaat en ambassade hier in Spanje. Tijdens een interview door de Nederlandse krant Hallo alhier werd ze al eens ‘de moeder van de veteranen aan de Costa Blanca’ genoemd. Bijgaande een foto genomen tijdens de afscheidsplechtigheid van een ons pas ontvallen lid en veteraan, waarop Ellen een gedicht voordraagt, een taak die zij ook tijdens de doden- en Indiëherdenking trouw op zich neemt.


Ton van der Klei, via e-mail Voorzitter VNVOM-CB


Jan Bemont


Mijn man Jan Bemont is 87 jaar en Indiëganger. Hij zet zich al meer dan 25 jaar in voor zijn bataljon 4-6 RI, de Bokkenrijders. Hij doet dit als voorzitter, secretaris, penningmeester en redacteur. Alle bestuursleden zijn inmiddels overleden en hij doet nu alles alleen. Hij geeft vier keer per jaar het verenigingsblad uit (inmiddels is dat een nieuwsbrief) en doet daar veel veteranen van zijn onder- deel een plezier mee. Verschijnt de uitgave iets te laat, komt daar altijd een reactie op. Ze koesteren het boekje en laten kinderen of kleinkinderen het voorlezen als ze zelf niet meer kunnen lezen. Ook is hij weduwen van veteranen tot steun. Hij schrijft ze altijd een brief en gaat als het mogelijk is naar de uitvaart. Ook plaatst hij een in memoriam in het blad. Het vaandel van 4-6 RI heeft hij in bewaring en dat kan indien gewenst voor de uitvaart opgehaald worden. In het verleden bezocht hij reünies en herdenkingen waar hij een in memoriam uitsprak. Hij heeft de Oorlogsgravenstichting opdracht gegeven tien jaar lang op 8 november (opkomst 4-6 RI in de Tapijnkazerne in Maastricht) een krans te leggen op drie erevelden op Java waar gesneuvelden van 4-6 RI hun laatste rustplaats vonden. Ook heeft hij het kerkbestuur van de parochie in Nieuw- stadt opdracht gegeven twintig jaar lang op de laatste zondag in oktober een jaardienst te houden voor de gesneuvelden en de nadien overledenen van 4-6 RI. Enzovoort.


Echtgenote Elly Bemont-Verlaek, Venlo


Noot van de redactie: Er kwam nog een inzending binnen van iemand die Jan Bemont in het zon- netje wil zetten. Hij heeft Lisette Schoeren-Brummans (dochter van een Indiëveteraan van de Bok- kenrijders) geholpen met het boek dat zij over haar vader wilde maken. Ze schrijft: ‘Door hem heb ik ontdekt dat er ook mensen in Indië zijn geweest die er ondanks alle ellende iets positiefs mee heb- ben gedaan. Ik hoop dat het mij lukt om binnenkort mijn boek uit te geven en dat ik Jan een van de eerste exemplaren kan overhandigen.’


24


DECEMBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64