This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check ‘Geef niet op’


Naam en leeftijd: Rang en functie: Is nu:


Hobby’s: Hekel aan: Heino Buikema (71)


dienstplichtig soldaat 1/sluipschutter tijdens Koude Oorlog gepensioneerd


motorrijden en activiteiten voor veteranen mensen die hun afspraken niet nakomen


Beste oorlogsboek: De koudste jaren (Michael R. Beschloss)


Heino Buikema is geen veteraan, toch is hij sinds een aantal jaren actief in veteranenwereld. Binnen de Vereniging Jonge Veteranen ontdekte hij de verborgen armoede in sommige veteranen- gezinnen. “Ik was geschokt en tijdens een van mijn vele slapeloze nachten besloot ik om voor het geld dat we jaarlijks uitgaven aan kerstkaarten, nu kerstpakketten te gaan maken voor die gezinnen.”


leven. Dat was een schok. Die veteraan vertelde over mijn leven, leek het. Dat sloeg in als een bom.” Maatschappelijk werker van de BNMO Willem Veld- kamp zag Buikema’s emotionele reactie op het verhaal. “Hij vroeg me mijn tele- foonnummer en zei dat hij contact met me op zou nemen. De volgende och- tend belde hij al voor een afspraak. Dat is een keerpunt in mijn leven geweest.”


Koude Oorlog


Door: Klazien van Brandwijk-Wiltjer Foto: William Moore


O 32


p verzoek van zijn buur- man ging Heino Buikema in 2003 mee naar een bij- eenkomst voor veteranen.


Die bijeenkomst veranderde zijn leven. “Iemand vertelde over de effecten van zijn uitzending op de rest van zijn


DECEMBER 2013


In 1961 en 1962 vervulde Buikema zijn dienstplicht bij de Limburgse Jagers en werd twee keer ingezet bij de grensbe- waking met Oost-Europa. “Dat heette dan op oefening gaan. Toch was het echt wel iets meer dan dat.” Na het einde van de Tweede Wereld- oorlog werd Duitsland opgedeeld in vier bezettingszones die werden bestuurd door Groot-Brittannië, de Ver- enigde Staten, Frankrijk en de Sovjet- Unie. In 1949 werden West-Duitsland en Oost-Duitsland gevormd. Jaarlijks vluchtten tienduizenden Oost-Duitsers naar het Westen. Dat had desastreuze gevolgen voor de zwakke Oost-Duitse economie en Oost-Duitsland besloot in augustus 1961 een muur door Berlijn te bouwen. Berlijn lag midden in Oost- Duitsland en om de inwoners van het westelijke deel van de stad in leven te houden, stelde de Verenigde Staten een luchtbrug in. “Er was grote angst voor een Derde Wereldoorlog en wij werden ingezet bij de bewaking van de oost- grens. Die scheidslijn tussen Oost en West bestond uit een 500 meter brede bufferzone met prikkeldraad, wacht- torens, wachtposten, mijnenvelden en tankgrachten. Wij waren gelegerd in puptentjes en er was geen enkele voorziening. Bij het afscheid van thuis


vroeg mijn moeder zich bezorgd af of ze me wel terug zou zien. Zo spannend was de situatie.”


Buikema praatte nadien niet over zijn dienstervaringen. “Wie zou dat nu begrijpen? De spanning tijdens patrouilles, de dood van enkele col- lega’s, de onzekerheid en de constante dreiging van een ‘echte oorlog’… Daar was toch helemaal geen ruimte voor. Ik werd een akelig persoontje en was agressief. Ik werkte en werkte, dronk erg veel en sliep nauwelijks vanwege de nachtmerries.”


Geef niet op Tijdens het gesprek met de maatschap-


pelijk werker van de BNMO kreeg Bui- kema voor het eerst erkenning voor zijn ervaringen. “Opeens viel alles op z’n plaats en niet veel later werd duidelijk dat ik PTSS heb. Ik was welkom in de veteranenwereld en ik ben me daarvoor in gaan zetten.”


Hij ging voortvarend te werk en merkte dat een aantal mensen niet naar bijeen- komsten kwam. “Tijdens huisbezoek vertelde men gegeneerd dat daarvoor geen geld was. Nog weer later ontdekte ik dat veteranen met PTSS soms zover in de ellende zitten dat er zelfs geen geld voor voeding is. Dat deed mij besluiten om kerstpakketten te gaan maken. Middenstanders die veteraan zijn, stellen goederen ter beschikking voor die gezinnen in de provincie Gro- ningen. Daarnaast help ik mensen en verwijs ze door voor professionele hulp. Sommigen zijn echter zo teleur- gesteld in hulpverleners dat dit niet zomaar lukt. Zowel tegen hen als tegen mezelf zeg ik dan: ‘Geef niet op!’”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64