This page contains a Flash digital edition of a book.
Vrijwilligers in het zonnetje Gerrit Vink


Gerrit Vink is een zeer trouwe vrijwilliger van het Veteraneninstituut. Nog voor de oprichting was hij al jaren actief in veteranenland. Hij bezocht in de loop der jaren trouw honderden veteranenreünies en herdenkingen. Klagen hoor je hem nooit. Gerrit kent elke uithoek in Neder- land en combineert zijn bezoeken aan reünies dan ook steevast met het bezoek aan de beste lokale bakkers, slagers en groenteboeren. Elke maandagochtend is hij aanwezig op het Vetera- neninstituut waar hij ons onder het genot van een kop koffie deelgenoot maakt van zijn leuke en grappige anekdotes. Reden genoeg om hem via deze weg in het zonnetje te zetten. Gerrit, wij vinden je geweldig!


Medewerkers Veteraneninstituut, Doorn


Joop Dijk Arie van Veen


Arie van Veen heeft zich vele jaren (vanaf terugkeer in Neder- land in 1951 tot heden) geheel belangeloos ingezet voor de Indië-, Korea- en Nieuw-Guineaveteranen binnen de Konink- lijke Marechaussee (KMar) en het Korps Militaire Politie. Hij was en is voor hen en hun families hét aanspreekpunt, men gaat in eerste instantie naar hem als er problemen zijn. Betrokkene onderhoudt maandelijks ook contact met de helaas steeds grotere groep weduwen van deze veteranen. Afwezigen worden door hem benaderd om er zeker van te zijn dat hen niets mankeert.


Hij spant zich nog steeds in om zijn sobats en de KMar Korea- veteranen (of hun nagelaten betrekkingen) in het bezit te stellen van de hen rechtens toekomende onderscheidingen. Tijdens jaarlijkse bijeenkomsten in Bronbeek worden aan zowel Indië- als Koreaveteranen (postuum) onderscheidingen uitgereikt. Onderscheidingen die om wat voor reden dan ook in het verleden nooit bij betrokkenen zijn aangekomen. Van zijn hand verschenen ook twee boeken over de inzet in Indië, die familie van veteranen een beeld geven van wat de vetera- nen hebben meegemaakt.


Zoals eerder aangegeven is hij de rots in de branding voor zijn sobats en de KMar Korea- en Nieuw-Guineaveteranen, woonachting over de hele wereld. Niet alleen is hij een rots in de branding, hij is voor hen ook de persoon van wie men raad en daad kan verwachten. Zijn inzet is ook van grote betekenis voor de Koninklijke Marechaussee en de Stichting Marechaussee Contact. Het zal heel moeilijk zijn om zijn rol t.z.t. over te nemen.


Pier Scholte, via e-mail Algemeen secretaris Stichting Marechaussee Contact 26


Mijn man Joop Dijk is het zonnetje én vrijwil- liger. Wij hadden verkering en Joop diende voor zijn nummer bij de marine toen hij plotseling naar Nieuw-Guinea moest van 1962-’63. Wij zijn daar twee keer samen geweest, iets om nooit te vergeten. Na zijn pensioen werd Joop gevraagd om in het Comité Herdenkingen in Alphen te komen. Ja, met plezier. Ook deed hij al 29 jaar vrijwil- ligerswerk voor mensen met een beperking. Toen werd hij gevraagd om een paar uur per maand aanwezig te zijn in De Oude Stomp, het veteraneninloophuis in Alphen. Vetera- nen, soms met PTSS, kunnen daar terecht om te ‘kletsen’ en ervaringen uit te wisselen. Ook kunnen ze aan auto’s en motoren werken en bijvoorbeeld schilderen. Maar die paar uur per maand zijn voor Joop de uren dat hij thuis is! Maar het is goed om te zien hoe hij bezig is met mensen en dat hij wat voor ze kan betekenen. Ze hebben een goed bestuur en Joop is als penningmeester altijd op zoek naar manieren om geld binnen te halen om De Oude Stomp draaiende te houden. In deze tijd is dat niet eenvoudig! Ik hoop dat hij nog lang iets kan betekenen voor mensen met zijn plezier en inzet.


Echtgenote Tiny Dijk, Alphen aan den Rijn


DECEMBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64