This page contains a Flash digital edition of a book.
VETERAAN VOOR DE KLAS VRAAGT LEERLINGEN HOE ZE OORLOG KUNNEN VOORKOMEN Geen ruzie maken


Door: Anne Salomons Foto’s: Birgit de Roij


Al bijna twintig jaar trekt Bosniëveteraan Jurgen Duijster (40) door het hele land, van school naar school, om gastlessen te geven en over zijn uitzendervaring te vertellen. “Inmiddels is dat wel een mis- sie geworden”, aldus de veteraan.


H


et is woensdagochtend negen uur, in de vele en vooral lange gangen van het Koning Willem II


College in Tilburg is het overal rustig. De leerlingen zitten allemaal in hun lokaal. Ook de leerlingen van klas 3 van het vmbo die vandaag een vete- raan als gastdocent krijgen. Je denkt: ga er maar aan staan, voor zo’n klas grillige pubers je persoonlijke ver- haal vertellen en dat nog vrijwillig ook. Maar wanneer Jurgen Duijster het klaslokaal betreedt, is iedereen muisstil en dat blijft zo, de hele les. Nieuwsgierige blikken gaan uiteraard meteen naar het meegenomen lood- zware scherfvest en de blauwe helm. Vooral één pientere leerling kan zijn ogen er niet van afhouden.


Geen benul Duijster, die in het dagelijks leven


mede-eigenaar is van een IT-bedrijf, begint zijn les meteen met een pran- gende vraag die als een rode draad door de les loopt en aan het eind door de leerlingen beantwoord mag worden: wat kun jij doen om oorlog te voorkomen? Zo, daar kunnen ze even flink op broeden. “Ik zorg dat ik altijd wel een lijn in mijn verhaal heb”, vertelt Duijster. “Liefst met een kop en een staart, dan hangt het ervan af hoeveel lestijd ik heb om mijn persoonlijke verhaal te vertellen.”


Omdat hij familie heeft in het onder- wijs is de veteraan destijds ‘per onge-


18 DECEMBER 2013


luk’ voor de klas terechtgekomen. Amper twee weken terug uit Bosnië, waar hij in 1994 voedseltransporten reed, werd hij meteen gevraagd om over zijn uitzending te vertellen op de basisschool van zijn moeder. Toen later ook zijn zus en zijn broer met een dergelijk verzoek kwamen, werd het al snel duidelijk: hier lag een leuke, maar vooral ook zinnige taak op hem te wachten. “Kinderen hebben geen benul van wat oorlog is”, benadrukt hij. “Ze vragen altijd of ik mensen heb doodgeschoten, maar ze weten niet dat oorlog vooral ook een grote druk op je legt, dat je voortdurend in spanning leeft en dat je anders terugkomt. Die onwetend- heid geldt overigens ook voor veel volwassenen.”


En inderdaad, een van de eerste vra- gen uit de klas is: “Heb je weleens iemand doodgeschoten?” “Gelukkig niet”, antwoordt Duijster resoluut. Sowieso vertelt hij nooit expliciet over nare dingen die hij tijdens zijn uitzending heeft gezien en meege- maakt. “Dat hoeven die kinderen ook niet te weten.” Aan de kramp- achtig verholen teleurstelling van enkele leerlingen is te zien dat ze het toch stiekem wel spannend had- den gevonden als Duijster echt op iemand had geschoten.


Realistisch beeld


“Maar kijkt u nu anders tegen men- sen aan dan voordat u naar Bosnië ging?”, vraagt een leerling. Een hele goede vraag waar de veteraan even over moet nadenken voor hij ant- woordt: “Ik ging naar Bosnië met het enigszins naïeve idee dat ik daar mensen kon helpen, maar dat bleek veel moeilijker dan gedacht. En als het er echt op aankwam, zag je dat mensen toch eerst voor zichzelf zorg- den. Hoewel ik daar wel begrip voor heb, ben ik hierdoor toch anders


tegen mensen aan gaan kijken.” Duijster, die inmiddels ook regio- coördinator is van het scholenproject Verhalen van veteranen, ziet het vooral als zijn missie om leerlingen niet alleen bewust te maken van wat zij zelf kunnen bijdragen aan het voorkomen van oorlog, maar vooral ook om een realistischer beeld te schetsen van oorlog. En dat doet hij steevast in zijn dagelijkse kloffie. Dit in tegenstelling tot enkele andere veteranen die in militair tenue voor de klas verschijnen. Duijster: “Ik wil geen verkooppraatje voor Defensie houden. En ik sta hier tenslotte als veteraan, niet als militair.”


Bosniëveteraan Jurgen Duijster voor de klas.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64