This page contains a Flash digital edition of a book.
Meetingpoint RECEPTIE IN NIJMEEGS VOOR ANKER


‘Achter de geraniums zitten kan altijd nog’


Door: Anne Salomons Foto: William Moore


In sociëteitsgebouw Voor Anker zijn vandaag de sjoelbakken en de bingo even weggeborgen voor een heuse receptie. De afdeling Nijmegen van de Algemene Ver- eniging van Oud- en actief die- nend personeel van de Koninklijke Marine (AVOM) bestaat namelijk twintig jaar.


‘S


treng verboden toegang, bij overtreding wordt men verbouwd tot bal gehakt.’ Waarschuwingsbordjes


als deze achter de bar van het socië- teitsgebouw geven aan dat lol en jolijt hier ruim voldoende aandacht krijgen. Bestuurslid, Nieuw-Guineaveteraan en oud-marinier Wim Thijsen (76) geeft er maar meteen een sprankelend voorbeeld van hoe mariniers en mari- nepersoneel hier in Nijmegen tegen- over elkaar staan en roept lachend: “Die marinejongens, dat zijn allemaal bootvluchtelingen.” Waarop terstond door een marineman snedig wordt gereageerd met: “En waarom hebben mariniers rode strepen op hun uniform en pet? Tot zover kun je ze de modder induwen.” Allemaal scherts uiteraard. Jongens onder elkaar.


Maar regelmatig gaat het er hier ook fel aan toe, zoals op de kaartavond. “Dan spelen ze hier voor 5 cent met de bijl op tafel”, aldus Thijsen. En ja, ook als de sjoelbakken op tafel komen, heerst er een ware strijdlust in het gebouw. “Elke vrijdag is er hier ‘oploopavond’ en dat is hartstikke gezellig. Achter de geraniums gaan zitten kan altijd nog, toch?” Die vrijdagavonden worden ingevuld met activiteiten als bingo, kaarten, sjoelen, darten en gezellig


samen praten, bijvoorbeeld over de ervaringen opgedaan bij het legeron- derdeel waar de bezoekers dienden. De dinsdag- en woensdagavond spelen biljarters er een onderlinge competitie.


Onverdroten


Maar vandaag is er dus een receptie, uiteraard met drank, hapjes en muziek. Naast het gebouwtje is een tent opge- trokken voor de rokers, die zich hier af en toe terugtrekken. Zo ook marineman en Nieuw-Guineaveteraan Dik de la Bretonnière (77). Met het heilige vuur in de ogen vertelt hij hoe hij in 1954 als machinist naar Boston vertrok om het kader van de Marshallhulp een schip op te halen in de VS. “Wij hebben toen de oceaanmijnenveger Onverdroten opgehaald”, aldus De la Bretonnière. “Maar we moesten eerst wel proefva- ren met de Amerikanen. Pas toen wij in 1955 ‘rijp’ verklaard werden om de oversteek te maken, konden we terug- varen naar Nederland.” Hr.Ms. Onverdroten was een Neder- landse oceaanmijnenveger van de Onversaagdklasse, gebouwd door de Amerikaanse scheepswerf Astoria Marine Construction Co. uit Astoria. De schepen van de Onversaagd- klasse waren in de Verenigde Staten gebouwde mijnenvegers met namen


als Onbevreesd, Onvermoeid en Onver- schrokken. “Maar ik geloof dat ze de Onverdroten een andere naam hebben gegeven”, meent De la Bretonnière. “In Scheveningen ligt in ieder geval een- zelfde type aangemeerd, daar ga ik nog regelmatig kijken.”


De oud-marineman steekt maar eens een sjekkie op. Wanneer de eerste klan- ken van een krontjongband door het gebouw zwieren, wordt het binnen nog drukker. Barpersoneel loopt af en aan met bier en vishapjes en sommige bezoekers hijsen de armen al uitbundig in de lucht. Het gaat straks ongetwijfeld nóg gezelliger worden.


Wat: sociëteitsgebouw Voor Anker Waar: Winkelsteegseweg 215, 6534 AP Nijmegen, ingang Vossendijk 206 Voor wie: veteranen en voormalig per- soneel van de KM, KL, KLu en KMAR. Wanneer: vrijdag van 19.30 tot ± 24.00 uur. Dinsdag en woensdagavonden van 19.30 tot ± 23.00 uur Contactgegevens: Jan Roelof van Offeren, Dikkeboomweg 48, 6542 RK Nijmegen, tel: 024-6635183, 06-23162504, website: www.avom.nl/nijmegen/vooranker.html


DECEMBER 2013 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64