This page contains a Flash digital edition of a book.
BIRMAVETERAAN (91) BEZOEKT GRAF BROER TIJDENS PELGRIMSREIS DODENSPOORWEGEN ‘Laten merken dat hij Door: Dick Schaap


Voor de Birmaveteraan en oud-zieken- verpleger Daniël Cordus (91) was de door de Stichting Herdenking Birma- Siam Spoorweg (SHBSS) georganiseerde pelgrimsreis in oktober een laatste kans om zijn in Birma begraven broer Jan te herdenken. “Ik ben heel blij dat ik het graf van mijn broer eindelijk heb gezien. Voor mij en drie andere stokoude, maar nog vitale veteranen had de SHBSS deze reis tien jaar eerder moeten organiseren. Fysiek was het eigenlijk niet meer te doen”, zegt Cordus.


dat zeventig jaar geleden in oktober de Birma-Siamspoorweg ten koste van het leven van 13.000 krijgsge- vangenen en naar schatting 80.000 tot 100.000 burgers werd voltooid. De groep bestond uiteindelijk uit 43 deelnemers, onder wie de vier veteranen en een filmploeg voor het maken van een documentaire van deze bijzondere reis. Doel van deze pelgrimsreis van overlevenden van de aanleg van de Dodenspoorwegen was in de eerste plaats het met hun naaste familieleden bezoeken van de laatste rustplaatsen van hun omge- komen kameraden. Dankzij sponso- ring en donaties was de SHBSS erin geslaagd de kosten van de vliegreis en het verblijf in Thailand van de deelnemende veteranen en een bege- leidend arts geheel voor haar reke- ning te nemen.


A Drie erevelden


Op deze eenmalige pelgrimsreis langs het voormalige spoortracé


50 DECEMBER 2013


anleiding voor het organiseren van deze bijzondere reis door de SHBSS was het feit


“Als ziekenverpleger kon je weinig meer doen dan de zieken zo goed mogelijk verplegen”, vertelt Daniël Cordus. Foto: Birgit de Roij


van de Birma-Siamspoorweg naar historische kamplocaties werden op de erevelden in Kanchanaburi en Chungkai in Thailand de omgeko- men krijgsgevangenen plechtig her- dacht. Voorts werd op 26 oktober op het ereveld Kanchanaburi een monu- ment onthuld om de 73 Nederlandse slachtoffers te eren van wie de stoffelijke resten nooit zijn terugge-


vonden. Door de Thai Army Buglers werden de Last Post en de Reveille geblazen. Initiatiefnemer voor de plaatsing van dit monument was de Oorlogsgravenstichting (OGS). Apart van deze reis maakte Daniël Cordus met zijn naaste familieleden een gecombineerde vlieg- en busreis via Bangkok, Rangoon en Moulmein, het huidige Myanmar, naar het graf van


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64