This page contains a Flash digital edition of a book.
ter Berends van Apeldoorn. Heuving heeft 55 jaar gele- den als marinier gediend op verschillende plaatsen in Ned. Nieuw-Guinea. Reac- ties: J. Heuving, De Hoven- laan 14, 7325 ZC Apeldoorn, tel: 055-3600624.


10V05 Op 8 oktober jl. is Jan Kortekaas overleden. Zijn kleinzoon wilde hem graag een speciale eer geven, een motorescorte bij de stoet, hij was immers motorordon- nans geweest in 1948 in Nederlands-Indië. Dankzij de bemiddeling van het Veteraneninstituut zijn bij de Stichting Veteranen Motorrij-


ders drie vrijwilligers gevon- den die hem deze laatste eer wilden bewijzen. Vooral hun eigen inbreng, na afloop van de kerkdienst stonden zij als een erewacht op het kerkhof, was voor de familie een lichtpunt op deze don- kere dag. Bedankt Hayo van der Brugge, Peter Fröling en Ernst Hetem, namens de hele familie. Correspondentie: C. Slinger-Kortekaas (dochter), Grote Krocht 20a, 2042 LW Zandvoort.


10V06 In het vernieuwde Indiëplantsoen aan de Vecht in Hardenberg heeft onlangs de jaarlijkse herdenking


plaatsgevonden van de zes Hardenbergse jongens die in voormalig Nederlands- Indië het leven lieten. Het was alweer de 16e herden- king sinds de onthulling van het monument in 1998. Mevrouw Hans heette namens de stichting Indië- monument Hardenberg de ruim honderd aanwezigen van harte welkom. En wees in haar speech ouders en leerkrachten op het belang van het vertellen van de geschiedenis betreffende voormalig Nederlands-Indië aan kinderen. Info: Chris Somsen, tel: 0523-683518 of 06-12625816.


10V08 Op 4 november heeft Edith Schenke-Hukom samen met haar zuster Irene Westerik-Hukom uit handen van burgemeester Cees van der Knaap het Mobilisatie Oorlogskruis, postuum toe- gekend aan hun vader Frits (Ventje) Segfried Gustaaf


DECEMBER 2013 57


Hukom, uitgereikt gekregen. De onderscheiding werd in het gemeentehuis in Ede in ontvangst genomen namens hun vader die sgt eerste klasse Infanterie van het Koninklijk Nederlands- Indisch Leger (KNIL) en moedig verzetsstrijder was. Hukom heeft deel uitgemaakt van de Sluip- patrouille, behorende tot de verzetsorganisatie De Rode Zakdoek, die werd geleid


10V07 Op 11 november heeft een herdenkingsplechtig- heid plaatsgevonden op de Canadese begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek ter gelegenheid van Poppy Day. Op deze begraafplaats, de grootste oor- logsbegraafplaats van de Commonwealth War Graves Commission in Nederland, liggen ruim 2.600 Canadese militairen begraven die streden en vielen in het Neder- lands-Duitse grensgebied in het laatste oorlogsjaar van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn kransen en bloe- men gelegd door o.a. Canadese militairen die op dat moment gelegerd waren in het Duitse Geilenkirchen, het Bevrijdingsmuseum 1944-1945 en het College van B&W en scholen en ouders. Info: Bevrijdingsmuseum 1944-1945, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdingsmuseum.nl


door sgt I.J.A. Pattinama. Correspondentie: R. Westerik, e-mail: r.s.westerik@hotmail.com


10V09 Vorige maand is op initiatief van de Stichting Triskontakten in het centrum van Paramaribo bij Fort Zee- landia, aan de oever van de Surinamerivier, een indruk- wekkend monument van de voormalige Troepenmacht in Suriname (TRIS) onthuld. Op het monument staan de namen van de Surinaamse en Nederlandse militairen die het leven hebben verlo- ren in de periode tot de onaf- hankelijkheid van Suriname. De onthulling is verricht door minister van Defensie L.C.A. Latour van Suriname en de oud-commandant der Nederlandse Strijdkrachten generaal b.d. P.J.M. van Uhm in aanwezigheid van vele ambassadeurs, donateurs en overige genodigden. Info: Stichting Triskontakten, tel: 078-6125991, e-mail: contact@triskontakten.nl, website: www.triskontakten.nl


10V10 De Stichting Monument Engelandvaarders Zeehostun- neltje Katwijk maakt bekend dat onlangs de website van de Engelandvaarders Katwijk, www.engelandvaarderskat- wijk.nl, gelanceerd is. Info: J.J. Vingerling, Katwijkerweg 2, 2235 AC Valkenburg, tel: 071-4032188.


10V08


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64