This page contains a Flash digital edition of a book.
naar informatie over de vader van zijn twee halfzusjes en kwam zo uit bij Vonk. Die vertelde over de mogelijkheid van het adopteren van een graf en bood aan het graf van Brinkley te adopteren op de Ameri- kaanse begraafplaats Henri-Chapelle in België. Het derde graf dat Vonk adopteerde, was dat van luchtmacht- militair Richard A. Wertheim op de Amerikaanse begraafplaats Arden- nes in België. “Ik wilde graag nog iemand van de luchtmacht. Maar het blijft bij deze drie graven. En die blijf ik bezoeken, zo lang ik kan.” Hij bezoekt de graven meerdere keren per jaar, ook nu hij American Studies in Groningen studeert. Toen hij jon- ger was, maakte hij met zijn vader een ronde langs de drie begraaf- plaatsen. Hij zet altijd een bloemetje neer. “Voor de nabestaanden geeft het misschien wat rust te weten dat er iemand voor het graf overzee van hun dierbare zorgt. Hij ligt er niet zonder dat er iemand naar omkijkt. Ik stuur de dochters van Brinkley ook altijd foto’s als ik ben geweest. Zijn ene dochter heeft zijn graf ooit bezocht, maar die andere heeft vlieg- angst, dus zij zal het graf van haar vader nooit in het echt zien.”


Waardering


In 2009 werd hij door de nabestaan- den van Brinkley uitgenodigd om naar Amerika te komen. Op leger- basis Fort Knox woonde hij een ceremonie bij in aanwezigheid van de dochters van Brinkley, hun half- broer en veteranen van 80th Infantry Division. Vonk kreeg een legeronder- scheiding voor het adopteren van de Amerikaanse graven. “Ik kreeg ook een rondleiding en werd met alle respect behandeld. Daarvan was ik wel onder de indruk. Ik mocht even in een schietsimulator en toen ik daaruit kwam, stonden er twee rijen soldaten in uniform te wachten tot ik weer klaar was. Dat was wel even bizar. Ik werd aangesproken door een veteraan die mij bedankte voor wat ik doe. Dan bedank ik hem natuurlijk voor wat de veteranen gedaan heb- ben. Anders is het de omgekeerde wereld.” Vonk werd ook uitgenodigd bij de plaatsvervangend gouverneur van Kentucky, waarbij hij de hoogste burgeronderscheiding van die staat ontving. Hij mag zich nu Kentucky Colonel noemen. In 2010 ging hij


Sebastiaan Vonk met Faye McManus, een van de dochters van de gesneuvelde Amerikaan Charles G. Brinkley. Foto: David Stephens


weer naar Amerika, ditmaal uitge- nodigd door de jongste dochter van Brinkley. Ook toen kreeg hij allerlei certificaten om hem te bedanken voor wat hij voor de Amerikaanse gesneuvelden doet. “Al die eer had ik helemaal niet verwacht, maar ze waarderen het daar dat wij hier omkijken naar de Amerikaanse gesneuvelden.”


Stichting adoptanten Vonk merkte dat niet elke adoptant


goed weet hoe hij onderzoek moet doen, terwijl adoptanten wel graag meer willen weten over de gesneu- velde of een gezicht erbij willen zien. Ze geven elkaar tips op internetfora om informatie te zoeken, maar veel onderling contact was er niet. Er was ook geen database waar alle informa- tie over de graven en de gesneuvel- den centraal opgeslagen is. Daarom besloot Vonk met een aantal anderen de informatie die er al was over Ame- rikaanse gesneuvelden op de begraaf- plaatsen in Nederland en België op een website te zetten en die zelf aan te vullen. Inmiddels is er een vaste groep mensen die informatie zoekt en op internet plaatst. “Er zijn steeds meer vrijwilligers die speurwerk doen. Zo vullen we de database over de gesneuvelden op Margraten en twee begraafplaatsen in België aan. Over 15.000 van de ongeveer 25.000 graven is nu informatie te vinden en dat aantal groeit dus met de dag.”


Inmiddels is de database onderdeel van de Stichting Verenigde Adoptan- ten Amerikaanse Oorlogsgraven geworden, waarvan Vonk voorzitter is, en zijn er meer dan twintig vrij- willigers actief om de database te vullen. “We geven adoptanten ook tips hoe ze zelf kunnen zoeken en we proberen soms een bijeenkomst voor ze te organiseren. Daarnaast willen we de mogelijkheid om een graf te adopteren onder de aandacht brengen. In Margraten zijn nu alle ruim 8.000 graven geadopteerd en ook van de muur met namen van vermisten is een gedeelte al geadop- teerd. Sommige mensen hebben net na de Tweede Wereldoorlog een graf geadopteerd en geven dat door aan hun kinderen en kleinkinderen. Maar op de twee Belgische begraaf- plaatsen kunnen er nog een heleboel geadopteerd worden!” Ook wijst hij op de mogelijkheid om via de Oor- logsgravenstichting een Nederlands oorlogsgraf te adopteren. Vonk vindt het goed om op deze manier met oorlog en vrijheid bezig te zijn. “Hierdoor ben je je bewust van wat oorlog betekent. Er liggen in Margra- ten 8.000 mensen zoals jij en ik. Ik realiseer me wat de impact van oor- log is, ook op de levens van nabe- staanden.”


Zie ook: www.adoptiegraven.nl en www.fieldsofhonor-database.com


DECEMBER 2013 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64