This page contains a Flash digital edition of a book.
Directeur Veteraneninstituut ontvangt prestigieuze award


Op 7 november heeft KTZA b.d. Frank Marcus, directeur van het Veteraneninstituut, uit handen van de heer G.G.P. Kaat, The Chapels Trustee Nederland, de prestigieuze Legion of


Honor Award van de Chapel of four Chaplains ontvangen. Marcus ontvangt deze hoogste award van de Chapel of four Chaplains voor het onzelfzuchtig dienen van de gemeenschap zonder acht te slaan op ras, etnische groepering of afkomst. Het initiatief van de Joodse Geestelijke Verzorging wordt ondersteund en gedragen door alle diensten Geestelijke Ver- zorging bij de krijgsmacht.


Het initiatief voor de award ligt bij de hoofdkrijgsmachtrabbijn de heer Sebbag: “Ik ken Frank Marcus al een lange tijd en ben altijd onder de indruk geweest van zijn menselijke manier van handelen. Bij Frank staat de mens voorop, ongeacht afkomst of levensbeschouwing. Hij heeft zijn bestaan gewijd aan het stimuleren en faciliteren van organisaties waar het bevorderen van het welzijn van de medemens vooropstaat. Door zijn tole- rante houding en respectvolle benadering heeft hij nu ook in de burgermaatschappij groepen in de samenleving dichter bij elkaar weten te brengen.” De Legion of Honor Award vindt zijn oorsprong in de gebeur- tenissen rondom het zinkende schip Dorchester op 3 februari 1943, waarbij de aanwezige legerchaplains op dramatische wijze om het leven kwamen. (CC)


Veteraneninstituut tussen 24 december en 1 januari gesloten


In verband met de feestdagen is het Veteraneninstituut vanaf dinsdag 24 december 14.00 uur tot en met woensdag 1 januari gesloten. Uiteraard kunnen veteranen, dienstslachtoffers en hun thuisfront voor zorgdiensten in deze periode wél 24 uur per dag terecht bij het Centraal Aanmeldpunt (CAP) via het telefoonnummer 0343-474148 of via het e-mailadres zorg@veteraneninstituut.nl. Op woensdag 2 januari 2014 is het Veteraneninstituut weer bereikbaar. (CC)


Regiocoördinatoren gezocht voor onderwijsproject Verhalen van veteranen


Ontmoetingen tussen veteranen en leer- lingen van het voortgezet onderwijs en de bovenbouw van basisscholen. Dat is de kern van het succesvolle landelijke onderwijsproject Verhalen van vetera- nen. Om het scholenproject nog beter op de onderwijskaart te zetten, kwamen op 5 oktober alle regiocoördinatoren van het project samen om tips en informa- tie uit te wisselen hoe scholen beter te benaderen en lokale gastsprekers in te zetten.


Door het hele land werken coördinatoren in hun eigen regio om het scholenproject nog succesvoller te maken. Projectmede- werker Hannah Bouma: “Regiocoördina- toren kennen in de eigen omgeving vaak leraren of (klein)kinderen van henzelf of anderen, waardoor zij makkelijker bij scholen binnenkomen om de meer- waarde van een gastles door een veteraan te tonen. Hier komen vaak meer gastles-


sen uit voort. Hoewel de coördinatie van het project in Doorn ligt, heeft de regio- coördinator veel verantwoordelijkheden; het contact met de school, het versturen van informatie, vragen beantwoorden, het doel van het project toelichten, de meerwaarde voor leerlingen uitleggen, het maken van de afspraken en het rege- len van de veteraan die voor de klas zijn verhaal komt vertellen.


Zoals u kunt zien op de kaart zijn er voor een aantal regio’s nog geen regio- coördinatoren. Woont u in een ‘witte vlek’ en ziet u het wel zitten om als regio-coördinator op vrijwillige basis voor het scholenproject aan de slag te gaan? Of wilt u eerst wat meer informa- tie? Neem dan contact op met het Team Educatie van het Veteraneninstituut via e-mail: educatie@veteraneninstituut.nl of via tel: 0343-474150. (CC)


DECEMBER 2013 53


Foto: Veteraneninstituut


Foto: Veteraneninstituut


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64