This page contains a Flash digital edition of a book.
Familieleden actief Door: Klazien van Brandwijk-Wiltjer


Vrijwilligers zetten zich op verschillende manieren in voor veteranen. Sommigen van hen hebben een speciale band met veteranen omdat bijvoorbeeld hun vader of man op uitzending ging. Vier van deze vrijwilligers komen hier aan het woord.


‘Respect voor veteranen’


“Pas na lang aandringen vertelde mijn vader over zijn erva- ringen in Nederlands-Indië. Tijdens reünies van 2-6 RI, waar- bij ik mijn vader begeleidde, ontmoette ik andere veteranen en ontdekte dat er veel pijn zat. Bij terugkeer in Nederland was er geen erkenning geweest voor de inzet die ze hadden geleverd en er was geen aandacht voor hun ervaringen. Naar aanleiding van het verhaal van mijn vader ik heb de website www.sepatoeroesak.nl opgezet. In de daaropvolgende jaren is die site uitgebreid met verhalen van andere veteranen. Doordat ik met mijn vader mee- ging, werd ik rond 1997 gevraagd als secretaresse van de reüniecommissie bataljon 2-6 RI. In de loop der tijd heb ik meer en meer zaken over- genomen, zoals het verzorgen van con- tacten tussen vete- ranen onderling en het organiseren van erewachten en het bezoeken van begra- fenissen. Namens 2-6 RI ga ik op bezoek bij zieken en onderhoud het con- tact met veteranen in het buitenland.


Marianne Pragt-Lankhuizen (54), dochter van Indiëveteraan Huub Lankhuizen en echtgenote van Nieuw-Guineaveteraan Joop Pragt


Omdat het ook voor de ouder wordende veteranen van de andere bataljons steeds moeilijker werd om zelf de reünies te organiseren, heb ik dat enkele jaren geleden op me genomen. Zo hadden we september jongstleden de reünie van de Tijger- brigade, waar ruim 170 deelnemers waren. Om dit te kunnen organiseren, zijn er contacten met het Veteraneninstituut en militaire commandanten. Uit respect voor mijn vader en alle andere veteranen hoop ik dit nog geruime tijd te kunnen doen. Dat is wel het minste wat ze verdienen.”


16 DECEMBER 2013 Nieuwe energie


“Door mijn man ben ik in de veteranenwereld terechtgeko- men. Toen wij in 2004 een relatie kregen, was hij in behande- ling bij het Sinai Centrum. Dat was voor mij reden om me daarin te gaan verdiepen. Wat is het en hoe staan PTSS’ers in het leven? In ons contact met andere veteranen ontdekte ik dat er echt behoefte was aan een goede ontmoetingsplek. Eens per maand was er een bijenkomst in Norg, in een hou- ten gebouwtje. Dat was niet ideaal. Ik had een kapperszaak, maar door een ernstig ongeluk kon ik daarmee niet verder. Toen heb ik mijn pand ter beschikking gesteld als vetera- nenhuis. Drie en een half jaar geleden zijn we gestart en nu organiseren we bijeenkomsten en activiteiten voor veteranen en hun gezinnen. Ik regel veel praktische zaken. Bijvoor- beeld het inzamelen en het verzorgen van oude legerkleding, zodat de veteranen in ‘oudgroen’ kunnen lopen. Met en voor de Anjerkinderen organiseer ik bingomiddagen en maken we bijvoorbeeld kerstbakjes. Dan is er één keer per jaar een stamppotavond. In het kader van het scholenproject komen er scholen naar het veteranenhuis. Door Teddy, de allereer- ste hulphond voor veteranen in Neder- land, staan we aan de wieg van en heb- ben we nauw con- tact met het project rond hulphonden voor veteranen. Ver- der is er een aantal legervoertuigen om op te knappen en ga zo maar door. Onze activiteiten worden toch gemiddeld door veertig, vijftig veteranen bezocht. Dat vind ik prachtig en het geeft nieuwe energie.”


Angeniska Kunstman-Snippe (41), echtgenote van Libanonveteraan John Kunstman


Foto: Birgit de Roij


Foto: Fred van Brandwijk


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64