This page contains a Flash digital edition of a book.
VETERANEN ONTVANGEN DOOR EERSTE EN TWEEDE KAMER EN MINISTER VAN DEFENSIE ‘Respect voor de offers


Geboren uit een klacht van Afghanistanveteraan Jaaike Brandsma, maakten zo’n veertienhonderd gewonde veteranen en partners of andere begeleiders gebruik van de uitnodiging van de Staten-Generaal om op 8 en 9 november een kijkje te nemen in het hart van onze democratie. Ze ontvingen tal van lofuitingen van militaire en politieke autoriteiten, maar kregen niet altijd antwoord op enkele prangende vragen.


Door: Fred Lardenoye Foto’s: Peter Laarakker


“W e hadden


eigenlijk gere- kend op zo’n vijfhonderd


deelnemers, maar dit overtreft onze stoutste verwachtingen”, aldus een tevreden senator en generaal-majoor der mariniers b.d. Frank van Kap- pen in de drukke hal van de Staten- Generaal op 8 november. Omdat er maar liefst veertienhonderd vetera- nen met partners en begeleiders op de uitnodiging reageerden, moest de aanvankelijk op één ontvangst berekende organisatie worden opge- schroefd naar drie bijeenkomsten, uitgesmeerd over twee dagen.


Kamervoorzitters Van Kappen nam samen met toen-


malig Eerste Kamervoorzitter Fred de Graaf de handschoen op van de


gewond uit Afghanistan terugge- keerde Jaaike Brandsma. Zij richtte na een reis door de Verenigde Staten de vereniging De Gewonde Soldaat op en beklaagde zich er tegenover de Defensiekrant over dat Amerikaanse politici hun waardering voor vete- ranen in tegenstelling tot de Neder- landse volksvertegenwoordigers niet onder stoelen of banken steken. Van Kappen: “Helaas is er onder meer door de regeringswisseling en daarna het onverwachte vertrek van De Graaf als voorzitter van de Eerste Kamer van alles tussengekomen. Vandaar dat we nu pas de gewonde veteranen kunnen ontvangen.” De veteranen worden in de hal van de Staten-Generaal toegesproken door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, respectievelijk Ankie Broekers-Knol en Anouchka van Mil- tenburg, die allebei hun waardering uitspreken voor hun aanwezigheid en hun inzet. Van Miltenburg gaat


de veteranen voor naar de Tweede Kamer om ze een toelichting te geven op hoe het parlement te werk gaat. Net als bij de andere confrontaties tussen Kamerleden en gewonde vete- ranen op deze dag worden er ook kri- tische vragen gesteld en ontstaan er soms pittige discussies. Over de keu- ringsprotocollen voor veteranen met een posttraumatische stress stoornis (PTSS) en de vaak langdurige proce- dures die veteranen hebben moeten doorlopen om gehoor te vinden voor hun gezondheidsklachten.


Militair invaliditeitspensioen Vooral voor veel psychisch bescha-


digde veteranen was het niet makke- lijk om op de uitnodiging in te gaan. Dat geldt ook voor Cambodjaveteraan Rob Koster (47), die knikkend naar zijn echtgenote Aletta zegt: “Zon- der haar had ik hier niet gezeten. Ik vond de uitnodiging erg mooi en ook officieel. Je voelt je dan wel gezien als veteraan.” Koster kwam in 1993 getraumatiseerd terug uit Cambodja, maar het duurde even voordat hij hulp vond. “Het kwam eigenlijk door een verhaal in Checkpoint, dat mijn vrouw en ik tegen elkaar zeiden: ‘Dat lijkt mijn verhaal wel.’” Via het Centraal Aanmeldpunt van het Vete- raneninstituut kwam hij uiteindelijk bij de Basis terecht, maar ook daarin moest zijn vrouw het voortouw nemen. “Het gevecht tegen de instan- ties is zo vermoeiend, het houdt je af van herstel.” Aletta: “Ik moet overal achteraan. En je bent al bezig met een dagelijkse strijd.”


Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp: “Wij staan hier in het hart van de democratie.”


8 DECEMBER 2013


Koster is een van de ruim tweehon- derd gewonde veteranen die na een (her)keuring te maken heeft met een verlaging van het percentage waar- mee zijn militair invaliditeitspensi-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64