This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Linde van Deth, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller, Jan Schoeman en Michelle Schut


Veteranen openen nieuwe stadsbrug Nijmegen


Op 23 november is de nieuwe stadsbrug van Nijmegen, De Oversteek, door twee veteranen geopend. De brug is genoemd naar de spectaculaire oversteek van militairen van de Amerikaanse 82nd Airborne Division over de Waal in sep- tember 1944 waarmee de bevrijding van Nijmegen werd ingeluid. De Ame- rikaanse veteraan Francis Keefe en de Nederlandse veteraan generaal b.d. Ben Bouman mochten de brug openen. De destijds nog jonge Ben Bouman nam als enige Nederlander deel aan de over- steek en zou later naar Nederlands-Indië worden uitgezonden (zie ook Check- point 7-2007). Samen met Keefe, die de oversteek ook overleefde, liep hij na de opening als eerste over de gloednieuwe brug. Bij de opening waren ook zo’n 30 nabestaanden van de 48 bij de oversteek gesneuvelde militairen aanwezig. Deze gevallenen worden dagelijks herdacht met een lichtkunstwerk op de brug. Het kunstwerk bestaat uit 48 paar lantaarn- palen, die iedere avond bij het invallen van de avond als eerbetoon een voor een van zuid naar noord aan gaan. (FL)


De Amerikaanse veteraan Francis Keefe bij de opening van De Oversteek in Nijmegen. Foto: William Moore


Kabinet blijft tegen onderzoek geweld Indië


Er komt geen breed nieuw onderzoek naar het geweld in voor- malig Nederlands-Indië aan het einde van de jaren veertig. De SP en D66 hadden hier opnieuw om gevraagd nadat er nieuwe misstanden aan het licht waren gekomen, waaronder oorlogsmisdaden die Nederlandse militairen op het eiland Bali zouden hebben gepleegd. Maar minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken liet eind november bij de behande- ling van zijn begroting schriftelijk weten dat hij geen fondsen beschikbaar wil stellen. Hij voegde daar mondeling nog aan toe dat Indonesische collega’s hem hebben laten weten dat ze naar de toekomst willen kijken. Steun voor zo’n onderzoek zou de bilaterale relatie belasten, verklaarden zij. Eind vorig jaar wees Timmermans ook al een verzoek van drie Nederlandse wetenschappelijke instituten af om geld vrij te maken voor zo’n onderzoek (zie ook Checkpoint 2-2013). (JR)


4


Veteranenloket in de maak


In de eerste helft van volgend jaar wordt het zogehe- ten ‘veteranenloket’ geopend. Het loket is een gevolg van de veteranenwet waarin is opgenomen dat er één zorgloket voor veteranen moet komen. Nu is er nog sprake van verschillende loketten zoals het Centraal Aanmeldpunt voor veteranen (CAP) en het zorgloket voor oorlogs- en dienstslachtoffers van het ABP. Begin volgend jaar komt er ook meer duidelijkheid over hoe de veteranenwet verder ingevuld zal worden. Inmid- dels is er een veteranenbesluit met de uitwerking van de wet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ziet ernaar uit dat de Tweede Kamer zich daar, net als over de aanvullende veteranennota waar zij eerder om vroeg, in januari over zal gaan buigen. (FL)


DECEMBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64