This page contains a Flash digital edition of a book.
SEBASTIAAN VONK ADOPTEERT DRIE AMERIKAANSE OORLOGSGRAVEN


Respect voor de gesneuvelden


Sebastiaan Vonk was 13 toen hij het graf adopteerde van een Amerikaanse militair die sneuvelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. De familie van een andere gesneuvelde soldaat vond hém en inmiddels heeft hij drie adoptie- graven. Twee keer bezocht hij nabestaanden in Amerika. En hij richtte een stichting op die informatie verzamelt en publiceert over gesneuvelde Amerikaanse militairen die in Nederland en België begraven zijn.


Door: Linde van Deth S


ebastiaan Vonk was al jong geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een zoektocht op internet kwam hij op een forum Nederlanders tegen die een graf hadden geadopteerd van Amerikaanse militairen die sneu- velden in de Tweede Wereldoorlog. Zij praatten over de speurtocht naar het levensverhaal van ‘hun’ militair. Vonk besloot ook een graf te adopte- ren en kreeg van de Stichting Adop- tie Graven Amerikaanse Begraaf- plaats Margraten corporal Lawrence F. Shea van 80th Infantry Division toegewezen. Hij ging op zoek naar het levensverhaal van Shea en vond met hulp uit Amerika een neef, met wie hij nog af en toe contact heeft. “Natuurlijk is de speurtocht naar nabestaanden en het reconstrueren van iemands levensverhaal interes- sant, maar je adopteert een graf uit respect voor deze militairen die hun leven gaven voor onze vrijheid”, ver- telt Vonk. “Hierdoor besef je dat vrij- heid niet vanzelfsprekend is. Er is op zoveel plekken op deze wereld oor- log en wij kunnen in vrijheid leven. Ik ben nu 21, ongeveer net zo oud als deze militairen toen. Ik probeer me voor te stellen hoe het is om dan aan de andere kant van de wereld te vechten voor mensen die je niet kent. Het is belangrijk om daarbij stil te blijven staan en dat te beseffen.”


Nabestaanden


De 21-jarige Sebastiaan Vonk zette een database op met informatie over Amerikaanse oorlogsgraven. Foto: Birgit de Roij


20 DECEMBER 2013


De familie van zijn tweede militair vond hem door zijn eerdere speur- tocht naar Shea en 80th Infantry Division. Vonk werd benaderd door een halfbroer van de dochters van Charles G. Brinkley, die sneuvelde op 27 januari 1945 in Luxemburg. Die halfbroer, zelf veteraan, zocht


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64