This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Kruiswoordraadsel Horizontaal:


1. lichaamsdeel - 5. insect - 7. morsdoekje - 11. tijdperk - 14. onderdompeling - 17. vaartuig - 21. aanstoot geven - 23. bijbeldeel - 24. rustig- 27. godsdienst - 29. kamhagedis - 31. kijken - 32. plaats in Zeeland - 34. jongeman - 35. plezier - 37. kantinedienst - 38. ziekte - 40. kiem - 41. bedrag dat opgenomen wordt - 43. aspirant - 44. landbouwster - 46. technische dienst 47. te koop - 48. roemen - 50. zet - 51. aardig - 53. eetgerei - 54. paardje - 56. Ierland - 58. deksel - 59. meisjesnaam - 61. hoofdbestuurder - 64. welpenleidster - 66. sterke drank - 67. plaats in Engeland - 69. deel van een kachel - 71. vordering - 72. sul - 73. vlek - 74. lintvormig weefsel - 76. rekening - 78. rechthoekige platte koek - 81. veter - 83. Romeins keizer - 84. namelijk - 86. koeienmaag - 88. pas - 89. gevuld - 91. zwak - 92. plaats in België - 93. dyne - 94. scheepstouw - 96. soldatenvoedsel - 98. Indi- viduele Gezondheidszorg - 99. Russisch staats- man - 101. rhenium - 102. lawaai - 103. lomp en zwaar - 104. bosmeertje - 105. sluw - 106. wild zwijn - 107. meisjesnaam -108. kerel - 109. jongensnaam - 110. lidwoord - 111. insect - 112. heer - 113. rigide - 115. landbouwwerktuig - 117. meisjesnaam - 119. kilte - 121. titel - 122. inwoner van noordoost-Spanje - 123. eer - 125. telwoord - 126. brileend - 128. voetbalpool - 130. het Romeinse Rijk - 131. Schots rokje - 132. relatie - 134. direct - 136. niet toebereid - 138. appel - 140. aangeslibde grond - 141. dots per


1 2 3 4 1 5 6 21


22 31 31


38 39 1 40 48 58 67


49


1 59 68


76


84 85 1 86 94


1 104 110 121


138 139 148 157 165


184 185 193


137


177 126


101 57


139 169


29 40 106 52 105 25 129 31 123 51 110 95 125 22 91 98 113 91 71 145 135 153 170 72 134 78 109 12 145 108 115 130 144 56 114 32 78 155 168 50 120 13 192 81


58 191 50 95 1 96


1 105 111


1 122 1 131 140 149 150 158 1 159 1 166 175 176 167 1 168 177 1 178 186 1 187 194 1 195 1 188 196 169 179 160 170 151 132 123


1 41 50


1 69 77 1 78 87 1 88 97 1 98 106 112 113


124 1 125 133 1


141 142 99


1 107 114


126


1 134 143 152


1 161 171


172 180 1 181 189 1 190


1 191 197


144 153 1 154


162 1 163 173


182 198 32 51 60 1 61


70 1 71 79


89


1 7 23


Bijdrages: Jan Willem van Besouw (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye


inch - 143. keukengerei - 144. telwoord - 146. gevat - 148. berg op de Filippijnen - 149. niets uitgezonderd -151. de gezamenlijke edellieden - 154. onkruid in de rogge - 156. aluminium - 157. stenen berg - 159. bijbelse figuur - 160. kaartspel - 161. plaats in Duitsland - 163. hoog- ste punt - 164. stel - 165, centraal station- 165. familielid - 168. voldoende - 170. houdbaar- heidsaanduiding - 172. in huis groot gebracht lam - 174. Amsterdams Peil - 175. Nederlands Tandartsenblad - 176. kuiltje bij het golfspel - 178. middag - 179. oude munt - 181. mop - 182. zuilengang - 184. traagheid - 187. boom - 188. vakantiewagen - 190. inkomstenbelasting - 191. stad in Flevoland - 193. verharde huid - 194. omroepvereniging - 195. levenslucht - 196. Europeaan - 197. voor - 198. beroep.


Verticaal:


1. verhaal - 2. ondernemingsraad - 3. ik (Latijn) - 4. anti - 5. de mensen - 6. niet even - 7. zich recht verheffend - 8. als boven - 9. muil - 10. ei van chocolade of suiker - 11. plaats in Noord- Brabant - 12. en dergelijke - 13. hardvochtig - 15. reeds - 16. deel van een schip - 17. troep dieren - 18. streling - 19. achter - 20. negatie - 22. koordans - 23. kloosterzuster - 25. drager van erfelijke eigenschappen - 26. grappig dier - 28. apératief - 30. opening - 32. gebied - 33. vogel - 35. gepelde gerst - 36. chemisch ele- ment - 39. Franse kaas - 41. godin van de maan - 42. klaar - 44. hoofddeksel - 45. luizenei - 47. drietal - 49. paradijs - 50. gewicht - 52. wat werkelijk heeft plaatsgehad - 53. lichaamsdeel


8 9 1 10 1 24


25 33 1 34


42 1 43 52 1


62


73 80


44


1 53 63 72


81 90 1 91 100 1 101


1 102 108


115 116 1 117 127 1 128 135 1 136


145 1 146 155


174 82 92 103 109 118 1 119


129 1 130 137 1


147


1 156 164


1 175


183 184 192


1 120 54 64 73 11 12 26 35


- 55. imhoudsmaat - 57. ijshut - 59. bloem - 60. grote waterplas op de heide - 62. vaartuig - 63 - zangnoot - 64. rivier in Noord-Brabant - 65. vertegenwoordiger - 68. schil - 70. wachthuisje - 73. plaats - 75. vaartuig - 77. beroep - 79. doen kamperen - 80. nachthemd - 82. slang - 83. vitziek mens - 85. inwendig orgaan - 87. prik - 89. verschiet - 90. afgesloten zeebocht - 92. het genieten - 93. bloedgever - 95. een weinig - 97. adviesraad - 99. onderricht - 100. lichte buiging - 102. paardje - 103. vernis - 110. rangorde van waardigheidsbekleders - 111. republiek in de Middellandse Zee - 112. vrijplaats van een honk- balveld - 114. reserve - 116. niet kwaad - 118. hard metaal - 120. uitstekend - 122. bijzonder - 123. tocht - 124. deel van een etmaal - 126. hon- denverblijf - 127. licht hellende strook langs de weg - 129. bejaard - 131. kluwen - 132. van een bekleedsel voorzien - 133. druppel - 134. bloed- verwant - 135. dorp in Drenthe - 137. dunne pannenkoek met een hartige vulling - 139. hel- dendicht - 140. klap - 142. in loco - 143. karaat - 145. bijbelse figuur - 147. enthousiasme -150. luitenant-generaal - 151. stad in Duitsland - 152. naaigerei - 153. werpanker - 155. en personne - 158. deel van een ladder - 160. beslommering - 162. maand - 164. schoonmaakgerei - 167. zang- stem - 169. bijbelse figuur - 170. samentrekking van te der - 171 - ten aanzien van - 173. labora- torium - 174. atmosfeer overdruk - 176. eeuwig vuur - 177. boom - 179. sterrenbeeld - 180. doek - 182. school voor reserve-officieren - 183. atmo- sfeer - 185. neon - 186. bijwoord - 188. cerium - 189. Engelse ontkenning - 191. titel - 192. kiem.


13 1 14 15 16 1 17 18 19 20 27 28 1 29


30 36 1 37 45 1 46


55 1 56 57 65 1 66 74 75


83 93 47


30


DECEMBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64