This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


de Bruïne is overleden. De Bruïne heeft gediend bij het KNIL. In 1941 werd hij ingedeeld in Tjimahi bij de korpsopleiding reserve-offi- cieren artillerie. Hij heeft als krijgsgevangene gewerkt aan de Pakan Baroespoorweg op Sumatra. Correspondentie: fam De Bruïne, Sint Anne- pad 30, 1231 AV Loosdrecht.


10O07 Op 31 oktober jl. is Ned.-Indiëveteraan Piet Mars op 86-jarige leeftijd overle- den. Mars werd geboren in Steenwijkerwold. Hij heeft van 19 februari 1948 (a/b ms Sloterdijk) tot 15 augustus 1950 (ms Tabinta) gediend bij het 5e bataljon 9e Regi- ment Infanterie, onderdeel van E-divisie Drietand, gestationeerd op Sumatra. Correspondentie: fam Mars, Steenwijkerweg 70, 8397 LE De Blesse, e-mail: marcel@marsverf.nl


10O08 Op 8 november jl. is Tjeerd Hoekstra op 87-jarige leeftijd overleden. Hoekstra


was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede. Hij heeft in Ned.-Indië gediend bij het 4e Bataljon 4e Regi- ment Infanterie. Correspon- dentie: mw T. Hoekstra-van der Duim, Ald Mar 11, 8751 TA Zurich, Friesland.


Boeken en tijdschriften 10B01 Gezocht (middels


rembourszending): de Nederlandse uitgave van het boek Operatie Walrus (John Joly). Reacties: Th. v.d. Schuyt, Koningin Emmalaan 11B, 1405 CJ Bussum.


10B02 Gezocht: het boek Belevenissen van een Storm- pionier (Gerard van de Laak). Reacties: J. van Rossum, Drie Jofferengaarde 59, 3984 JX Odijk, tel: 030-6561146.


Diversen 10D01 Onlangs uitgegeven:


Marinekalender Verleden en Heden 2014, een uitgave van Artisan Publishing. De kalender, samengesteld door Harry Faber en Ad de


Stem op de Veteranen top 50!


In samenwerking met de Neder- landse Stichting Veteranendag en het Veteraneninstituut organiseert Checkpoint ook in 2014 weer een competitie om de Veteranen top 50. De nieuwe lijst wordt in juni 2014 bekendgemaakt met een speciaal muzikaal evenement. Ook veteranen die vorig jaar hun top 3 instuurden (de oude


lijstjes zitten achter de button ‘archief’), kunnen weer meedoen aan de top 50 van 2014!


Stem op www.veteranentop50.nl en maak kans op aantrekkelijke prijzen!


• Vrijkaartjes voor musical Soldaat van Oranje • Deelname aan vliegtocht met een Dakota • Exemplaar van het boek Popmuziek van dag tot dag. Jaren 70.


60 MARINEKALENDER


VERLEDEN EN HEDEN 2014


De Koninklijke Marine is een veelzijdig onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht. In het voorbije jaar 2013 werd herdacht dat de Nederlandse zeemacht 525 jaar bestaat. Bovendien was Nederland twee eeuwen Koninklijk. Een gedenkwaardig jaar en daarom in de kalender van dit jaar beelden uit de lange marine-historie. Niet alleen voeren en varen op alle wereldzeeën schepen van de marine, op het land was en is het Korps Mariniers, onder- deel van de Koninklijke Marine, ook actief.


Veel is er veranderd in die eeuwen: zeilende vaartuigen van weleer zijn thans moderne schepen, een vloot vormend die internationaal zijn rol vervult. Met de mens echter in de hoofdrol. Het werk is veranderd, specifieke dienstvakken zijn op- geheven. Maar er wordt niet minder gevergd van de marineman/vrouw. Techniek en kennis zijn van levensbelang in alle geledingen, van matroos tot commandant. Iedereen is onmisbaar om een vloot varend te houden.


januari


Tocht naar Chatham


Pantserschip Hr.Ms. De Ruyter februari


Zr.Ms. Johan de Witt L801


Hr.Ms. Zuiderkruis A 832 Slag bij Duins in 1639


maart Zr.Ms.


april Abraham Tromp F803 Crijnssen Beëdiging KTZ Willem Alexander mei


Herdenken en vieren


Hr.Ms. Johan Maurits van Nassau juni


Walrus klasse onderzeeërs


K-klasse en O-klasse historisch


Matrozen, telegrafisten, machinisten iedereen is onmisbaar


augustus


Zr.Ms. Rot- terdam L800


Zr.Ms. Holland P840 in Willemstad


hem willen delen. Voor het uitbreiden van zijn website www.boordgeld.nl zoekt hij de hierop betrekking hebbende reisgegevens, foto’s, documenten en het boordgeld. Reacties: A. Ver- hoef, Lodewijk Pincoffsweg 25, 3071 AS Rotterdam, tel: 06-41019393, e-mail: a.verhoef2@chello.nl


september


Hr.Ms. Karel Doorman R81


Hr.Ms. De Ruyter C801 oktober


Korps Mariniers 40 jaar samen-


werking met Engelsen en L9609 Samenstelling Harry Faber en Ad de Kruijf


De afbeeldingen in deze kalender zijn o.a. van het Ministerie van Defensie, CAVDKM, NIMH,Marinemuseum Den Helder, Marineschepen.nl Stichting Promotie Maritieme Tradities en vele anderen. In het bijzonder dank aan Mark Bontemps, Leen van Heeren, Joop Marechal, Cor van Niekerken. Helaas hebben wij de herkomst van alle foto’s niet kunnen traceren. Mocht iemand zijn/haar foto alsnog herkennen, dan danken wij deze onbekende fotograaf voor de bijdrage aan de kalender en verzoeken wij hem/haar zich te melden.


Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de medewerking van Uitgeverij Van Wijnen, Franeker en Publishers Services, Oss.


Artisan Publishing, Hengelo ISBN 978-90-820600-1-0 NUR 014


KONINKLIJKE MARINE: VERLEDEN EN HEDEN


november Zr.Ms. Urk M861


en Hr.Ms. Van Versendasel M877


december Zr,Ms. Am-


sterdam A836 bevoorraadt


en Hr.Ms. Amsterdam D819


Kruijf, is te bestellen bij Arti- san Publishing via e-mail: artisan@ziggo.nl, per post: Pierre Monteuxstraat 17, 7558 ED Hengelo of telefo- nisch: tel: 074-2775362. De kalender kost € 12,50 (+ € 2,50 verzendkosten). ISBN: 9789082060010. Bestellingen worden toege- zonden met factuur.


10D02 Ab Verhoef zoekt Ned.-Indiëveteranen die hun reiservaringen met de troepentransportschepen met


10D03 Gezocht (tegen ver- goeding): een Koninklijke Marinebaret maat 57 (geen mariniersbaret). Reacties: C.W. Epke, Isabellahof 43, 5801 LB Venray.


10D04 Gezocht: het tenue dat door Libanongangers (UNIFIL) gedragen werd, het zogeheten oudgroen ofwel het vlaggetjespak uit de jaren tachtig. Van deze bin- nengevechtspakken worden de wat grotere maten, jasjes vanaf maat 108 en hoger en broeken vanaf 90x en hoger, gezocht. Reacties: H. van Lent, e-mail:


hansvanlent@ziggo.nl


De eerste tussenstand van de nieuwe Veteranen top 50


1 Brothers In Arms – Dire Straits 2 We’ve Gotta Get Out Of This Place – The Animals 3 Als ik in mijn klamboe lig te dromen – Lou Bandy 4 Main Theme – Band of Brothers 5 One – Metallica 6 Paint It Black – The Rolling Stones 7 Goodnight Saigon – Billy Joel 8 Riders On The Storm – The Doors 9 Civil War – Guns N’ Roses 10 No Bravery – James Blunt


DECEMBER 2013


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64