This page contains a Flash digital edition of a book.
DE KONINKLIJKE LANDMACHT TWEEHONDERD JAAR


Te land of toch overzee? D


“Het heilig vuur van na de Tweede Wereldoorlog werd vervangen door overwerkvergoeding en oefentoelage, legering dicht bij huis, bijna gegaran- deerde bevorderingen, deeltijdarbeid en ouderschapsverlof.” Landmacht- bevelhebber luitenant-generaal Hans Couzy noemde het beestje maar liever bij zijn naam. Toen hij deze uitspraken deed, liep de Koude Oorlog definitief op zijn einde. De Sovjet-Unie en het Warschaupact hadden opgehouden te bestaan.


Door: Christ Klep


e Koude Oorlog had de landmacht trekjes van een 9-tot-5-leger bezorgd, als we Couzy’s inschat-


ting volgen. De NAVO-boezem had een zekere geborgenheid geboden. Op de Noord-Duitse Laagvlakte was eindeloos geoefend. Bruggen en viaducten waren al op springladin- gen voorbereid. Legerplaats Seedorf vormde de kern van een heuse Nederlandse kolonie, met eigen woonwijken, belastingvrije winkels, scholen en een Holland Huis. En


8


OKTOBER 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65