This page contains a Flash digital edition of a book.
8T06 Het Airborne Museum presenteert de tentoonstel- ling Slag om Arnhem – 70 jaar Onvoltooid Verleden. Deze nieuwe tijdelijke pre- sentatie over de Slag om Arnhem is tot 31 augustus 2015 te zien in de toren van de Eusebiuskerk in Arnhem.


CX Amsterdam, tel: 020- 6202535, website: www.verzetsmuseum.org.


Varia 8V01 Verzetsmuseum Amster-


Met de presentatie wordt een fascinerend en bewogen hoofdstuk uit de Arnhemse oorlogsgeschiedenis vanuit het oogpunt van militairen en burgers getoond. De 93 meter hoge toren van de kerk biedt een uitzicht over de hele regio, waaronder de John Frostbrug. Geopend: 1 apr t/m 31 okt: ma t/m za 10.00-17.00 uur, zo 12.00- 17.00 uur. 1 nov t/m 31 mrt: di t/m za 11.00-16.00 uur, zo 12.00-16.00 uur. Entree: € 6,-. Info: www.airbornemuseum.nl en www.eusebius.nl. Eusebi- uskerk, Kerkplein 1, 6811 EB Arnhem, tel: 026-4435068.


8T07 Verzetsmuseum Amster- dam toont t/m 12 april 2015 een aangrijpende expositie Naar de boeren! Kindereva- cuaties in de Hongerwinter over de ongeveer 40.000 kinderen die in de Honger- winter vanuit het stedelijke westen van het land zijn geëvacueerd om te voorko- men dat ze van de honger zouden sterven. Zeventig jaar na de Hongerwinter haalt het Verzetsmuseum dit indrukwekkende verhaal uit de vergetelheid. In de ten- toonstelling vertellen zeven personen die als kind ‘naar de boeren’ zijn gegaan over hun ervaringen. Geopend: di t/m vr 10.00-17.00 uur, za, zo, ma en feestdagen 11.00- 17.00 uur. Entree met vete- ranenpas: € 4,50 (i.p.v. € 8,-). Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018


54 OKTOBER 2014


dam organiseert i.h.k.v. de Maand van de Geschiede- nis (zie Checkpoint 7-2014, 7V05) drie lezingen voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Op zaterdag 11 okt, 14.00 uur: Naar de boeren! Kindereva- cuaties in de Hongerwinter. Entree: gratis voor museum- bezoekers. Zondag 19 okt, 15.30 uur: Verhalenoverdracht over de Sjoa. Entree: € 10,-. Donderdag 30 okt, 17.00 uur: Moedige mensen. Helden in oorlogstijd. Entree: gratis. Voor alle evenementen geldt: reserveren gewenst via lezin- gen@verzetsmuseum.org of tel: 020-6202535. Verzetsmu- seum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX, www.verzetsmuseum.org.


8V02 Tot en met mei 2015 wordt in Rhenen stilgestaan bij de Slag om de Grebbe- berg die 75 jaar geleden heeft plaatsgevonden. De komende maanden is in en om Rhenen een gevarieerd programma, waar onder meer met muziek, toneel, lezingen, exposities en wan- delingen door verschillende organisaties op eigen wijze invulling wordt gegeven aan de herdenking van deze historische gebeurtenis. Info: Gemeente Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75, 3911 MG Rhenen, tel: 0317-681681, website: www.75jaarslagomdegrebbe- berg.nl.


8V03 Op 15 november orga- niseert Museum Bronbeek een Krissendag. Iedereen kan tussen 12.00 en 17.00 uur


8V04 Op zaterdag 13 september is bij het CRASH Lucht- oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 het monument Missing Man Salute ingewijd. De bijbehorende plaquette is ont- huld door burgemeester Theo Weterings van Haarlem- mermeer en John Wilcock, de consul van de Verenigde Staten van Amerika. Het indrukwekkende monument is een eerbetoon aan alle tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland omgekomen Amerikaanse vliegtuigbeman- ningen. Het is echter in het bijzonder opgedragen aan de mannen van de B-24 Liberator ‘Connie’, die op 21 juni 1944 neerstortte aan de IJweg ten zuiden van Boesinghe- liede in Haarlemmermeer. Info: CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45, tel: 023-5617749, website: www.crash40-45.nl.


naar het museum komen om één of meer Indonesische blanke wapens voor te leg- gen ter bespreking. (Vooraf reserveren, tel: 026-3763522 of e-mail: nb.ravensbergen@ mindef.nl). Krissen, pen- dangs, mandau’s, rentjongs, klewangs of andere dolken en zwaarden van Indonesi- sche herkomst zijn welkom. Kenners informeren de bezoeker over authenticiteit, ouderdom en herkomst van de meegebrachte wapens. Op de Krissendag kun- nen geen wapens worden verhandeld of getaxeerd. Entree: gratis. Info: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, website: www.bronbeek.nl.


8V05 Van 18 t/m 25 oktober geeft museum Bronbeek een week lang extra aandacht aan Nederlands-Indië in de Week van de koloniale Geschiedenis. Bronbeek biedt


in samenwerking met andere instellingen een reeks activi- teiten rond het thema van de Maand van de Geschiedenis Vriend & vijand in koloniaal verband. Het programma van de Week van de koloniale geschiedenis omvat onder meer diverse lezingen, dans en theatervoorstellingen. Alle programmaonderdelen vindt u op de website www. maandvandegeschiedenis.nl, zoekwoord: Bronbeek. Museum Bronbeek, Velper- weg 147, 6824 MB Arnhem, website: www.bronbeek.nl.


8V06 Op zondag 23 novem- ber start een vierdaagse reeks themazondagen op landgoed Bronbeek te Arnhem. Op deze themadagen (ontvangst: v.a. 10.00 uur, programma: 11.00- 15.00 uur) belichten histo- rici, wetenschappers, kunste- naars en schrijvers de histo- rie, cultuur en literatuur van voormalig Nederlands-Indië


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65