This page contains a Flash digital edition of a book.
Meetingpoint


Gezelligheid en goede gesprekken


Veteranenvereniging Curaçao. Daar waar verhalen worden verteld en waar wordt geluisterd, waar het draait om kameraad- schap en onderlinge verbonden- heid. In 2014 beleeft de vereniging haar eerste lustrum.


Door: Charlene Cloo Foto: Veteraneninstituut


H


et hadden vader en dochter kunnen zijn: Tom Thoma (77) en Kirsten Havinga (37). Maar wat hen bindt is geen


familieband. Het zijn allebei veteranen: de ene is in Nieuw-Guinea geweest, de ander twee keer in Bosnië. De in 2009 opgerichte Veteranenvereniging Cura- çao is de geboorteplaats van hun bij- zondere vriendschap. Na de oprichting van de vereniging in 2009 besteedde Meetingpoint aandacht aan het eerste veteranencafé georganiseerd door de vereniging (Checkpoint 5-2010). In 2014 beleeft de vereniging haar eerste lustrum en nog steeds worden de café- avonden iedere keer druk bezocht. “Als je samen bent, maakt het niet uit waar je bent geweest. Als je onder elkaar bent, is de kameraadschap het belangrijkst. Of je nu in Bosnië of waar dan ook hebt gezeten, die kameraad- schap doet het helemaal”, concludeert Thoma. Op Curaçao wordt elke maand een veteranencafé georganiseerd, waar- bij het in eerste instantie draait om gezelligheid. Havinga: “Ik vroeg me in eerste instantie wel af wat ik met al die oude mannen moest. Maar in de loop der jaren, inmiddels alweer vijf, ben ik onze veteranencafés meer en meer gaan waarderen. Naast die gezelligheid...” “Ze weet precies wat ik drink”, onder- breekt Thoma haar. Glimlachend gaat Havinga in op de onderbreking: “Tom en zijn whisky, ik ben nog een keer


Wat: Veteranencafé op Curaçao Waar: zes keer per jaar op verschillende locaties op het eiland Voor wie: alle veteranen en oudgedienden Wanneer: zie www.veteranencuracao.net (activiteitenagenda) Info: www.veteranencuracao.net (contactformulier) of tel: +5999 692-3455


Afgelopen april werd het veteranencafé op Curaçao gehouden in restaurant Curanesia.


speciaal voor hem een fles gaan halen tijdens een caféavond! Maar naast die gezelligheid bieden de caféavonden ruimte voor goede gesprekken. Daarom is vorig jaar een aantal leden van de club opgeleid tot nuldelijnshelper.” Havinga is daar een van. “Als iemand behoefte heeft aan een gesprek, dan bespreken we in onze poule van nulde- lijnshelpers wie deze persoon het beste kan helpen.”


Bijzondere gebeurtenissen Dat dat tot bijzondere gebeurtenissen


leidt, weet Thoma uit de eerste hand. Beide veteranen glimlachen bij de her- innering. Thoma: “In Checkpoint las ik dat een marinier zijn Nieuw-Guinea Herinneringskruis na zoveel jaar had gekregen. Ik vertelde dat op de club, waarbij ter sprake kwam dat ik dat ook nooit heb ontvangen. Gasten van de vereniging hebben dat aanhangig gemaakt en op 20 september vorig jaar,


op de vierde veteranendag op Curaçao, ontving ik na 55 jaar eindelijk mijn herinneringskruis! Ik vond het heel indrukwekkend. De uitreiking was op Marinebasis Parera, waardoor er ook veteranen bij waren die nog in dienst zijn. Ze kwamen me allemaal felici- teren. Ik wist niet wat me overkwam. Dat vond ik na 55 jaar toch wel heel bijzonder.”


Havinga kijkt knipogend de andere kant op: “Ik weet van niks! Het was groot nieuws, onder andere in de Amigoe (krant op Curaçao; red.) en op internet. Je hoopt natuurlijk ook dat we met deze media-aandacht veteranen op het eiland bereiken en dat zij zich aan- sluiten. Dit zijn natuurlijk leuke dingen om als vereniging te doen!” Wat als volgende maand de laatste veteranen- bijeenkomst in een café zou zijn? “Dan maken we weer een nieuwe organisa- tie. Niet meer samenkomen, is geen optie!”, besluit Thoma.


OKTOBER 2014 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65