This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 8P01 Jolanda Huisman


zoekt informatie over Willem Philips, de broer van haar oma. Philips was als dpl militair uitgezonden met 4-4 Regiment Stoottroepen naar Ned.-Indië en is daar gesneuveld. Hij is begraven op het ereveld Leuwigajah, Cimahi. Zijn naam staat ook vermeld op het Indiëmonu- ment in Emmen. Reacties: J. Huisman, Waardeel 33, 9531 EB Borger, tel: 06-27570890, e-mail: jolanda.huisman.1974.jh@ gmail.com.


8P02 In een poging om een familiemysterie op te lossen is Rik Thijssen op zoek naar veteranen die zijn oom Jan Thijssen (geb. in Beesel, Limburg) gekend hebben.


Reacties: R. Thijssen, Mira- belweg 16, 5632 PC Eind- hoven, tel: 040-2489907 of 06-28390369, e-mail: hjcthijssen@on.nl.


8P03 Kees Hoppenbrou- wers is van 1948 tot ’50 werkzaam geweest als com- mandant van de Militaire Bakkerij 23 in Buitenzorg en heeft veelvuldig brood gebakken waarin later kever- tjes zijn aangetroffen. Hij kan haarfijn uit de doeken doen wat hiervan de oor- zaak is geweest. Omdat het hier een nogal uitgebreide en technische uitleg betreft, zou hij graag zien dat de briefschrijvers van de inge- zonden brieven in de rubriek To the Point over het eten in Nederlands-Indië telefonisch (bij voorkeur, want hij is zeer slechtziend) contact met hem opnemen. Reacties: K. Hoppenbrouwers, Wind- molenbergstraat 76, 5211 LT ’s-Hertogenbosch, tel: 073-6425287.


Thijssen is als dpl sld (Har- derwijk) in 1948 naar Ned.- Indië gegaan. Gegevens over zijn legeronderdeel en met welke boot hij is vertrok- ken, ontbreken. Ook is niet bekend waar hij in Ned.- Indië terechtgekomen is. Het verhaal gaat dat hij tien dagen voor de soevereini- teitsoverdracht in december 1949 gedeserteerd is, om vervolgens nooit meer naar Nederland terug te keren.


58 OKTOBER 2014


8P04 H. de Bont zoekt men- sen/lotgenoten die ook in mei/juni 1977 bij de trein- kaping, ter hoogte van het Drentse dorpje De Punt, aan- wezig waren. De Bont (lich- ting 77-1) was daarbij vanuit Den Bosch, Koning Willem 1 Kazerne, met de Van Heutsz 48e Painfbat Pantser Infan- terie (C-cie) onder kapitein Noordhoek. Enkele namen die hij zich nog kan herin- neren zijn A. Aarts, A. v. Ale- beek, D. v. Andel (daar lag hij mee bij de trein), H. v. Dore- malen, F. Lommers, W. Neuten- boom, P. Offerman, E. Fleer, F. de Boer (uit Tilburg), J. v. Delft en H. Diels (uit de omgeving van Limburg). Reacties: H. de Bont, tel: 06-41113787, e-mail: h-debont@ziggo.nl.


8P05 N.a.v. de oproep in Checkpoint 7-2014 7P06 van het Hospitaal in Medan meldt J. van Hees (geb. 3 april 1927) dat hij eveneens in dat ziekenhuis is geweest. Hij was er werkzaam als dpl sld ziekenverzorger. De mensen op de foto van Karel Lammerts kent hij niet. Waarschijnlijk is hij een latere periode daar geweest. Hij was er vanaf 1947, 31e basis hosp. Zijn er mensen die zichzelf op deze foto herkennen? Reacties: J. van Hees, Gounodstraat 7, 6164 CA Geleen.


Overleden 8O01 Op 8 juni jl. is Jan


Dik overleden. Hij heeft als dpl sld gediend bij de Oost Compagnie 6-4-1 RI 2e divi- sie. Op 23 mei 1947 is hij met ms Kota Baroe vertrok- ken naar Ned.-Indië. Op 24 februari ’50 is hij als dpl sld 1e klasse D CLE 4 RI met tss Pasteur teruggekeerd naar Nederland. Correspondentie: Mrs. C. Dik, 8/ Torquay Tre. 230, Torquay 4655, Qld. Australië.


8O02 Op 28 juni jl. is op 72-jarige leeftijd Ties van der Ven overleden. Van der Ven was drager van het Nieuw- Guinea Herinneringskruis en het Draaginsigne Vetera- nen. Hij was ingedeeld bij het Infanterie Beveiligings Peloton en heeft van mei 1961 tot oktober 1962 zijn diensttijd op Woendi en Biak vervuld. Tevens was hij een gewaardeerd lid van de Vereniging Veteranen Beveiligings Peloton Woendi NNG. Inlichtingen en cor- respondentie: Thijs van der Zanden, Korenbocht 62, 5541 BX Reusel, e-mail: ml.vdzanden@planet.nl.


8O03 Op 13 juli jl. is Hendrik (Henk) Hornsveld op 89-jarige leeftijd overleden. Horns- veld was in 1946 uitgezon- den naar Ned.-Indië met de 7 december divisie. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, ’47, ’48 en ’49. Correspondentie: Mrs. N. Hornsveld, 1415 Upper Wel- lington Apt 203, Hamilton Ontario, L9A 5E8 Canada.


8O04 Op 1 augustus jl. is A.J. Lieshout op 83-jarige leeftijd overleden. Lieshout is in 1947 als matroos in dienst gekomen als vliegtuigma- ker houtbewerker, later als bijzondere diensten timmer- man. Hij is twee keer, voor 18 maanden, uitgezonden geweest naar Nieuw-Guinea. De eerste uitzending was van 1954 tot 1955. De tweede van 1962 tot 1963. In 1980 heeft hij als adjudant onder- officier (aoobdtimm) met FLO de KM verlaten. Hij was drager van de Eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau in zilver met zwaarden, het Nieuw-Guinea Herin- neringskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en het Draaginsigne Veteranen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65