This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies


8R01 Reünie 940 afd LtLua, Ned. Nieuw-Guinea 1962. Datum: 6 november 2014. Locatie: Oranjekazerne te Arnhem. Info: K. v.d. Hulst, tel: 026- 3815004, e-mail:


kendvdhulst@upcmail.nl.


8R02 Reünie Fak-Fak, land- macht, Ned. Nieuw-Guinea. Datum: 8 november 2014. Locatie: Kumpulan Bron- beek te Arnhem.


Info en aanmelding (vóór 1 nov): J. Malipaard, tel: 06-40744695, e-mail: malipaardtua@gmail.com of mw De Ruyter, St. Janstraat 61, 4714 EB Sprundel, tel: 0165-384751, e-mail: loes.de.ruyter1@gmail.com.


Tentoonstellingen


en musea 8T01 T/m oktober is de ten- toonstelling Het relaas van de Shell tanker Ondina bij NDSM- herleeft ingericht. Centraal staat de heroïsche strijd tus- sen de Nederlandse Shell- tanker Ondina geëscorteerd door het Brits Indiase korvet HMIS Bengal enerzijds en de twee Japanse raiders Hokoku Maru en Aikoku Maru anderzijds. Geopend: zaterdag (met rondleidin- gen) en zondag 14.00-16.00 uur. Entree: gratis. NDSM- herleeft, TT Neveritaweg 61, Amsterdam-noord, website: www.ndsm-werfmuseum.nl/ prikbord.


8T02 Tot 29 maart 2015 is in het Achterhoeksmuseum ’40- ’45 de expositie Top Secret Englandspiel, spionnen in WO 2 te zien. De tentoonstelling volgt het persoonlijke ver- haal van zes geheim agenten die allen door de Duitse bezetter zijn vermoord. Tal- rijke persoonlijke objecten


zoals foto’s, zijden ontsnap- pingskaarten, kompassen, wapens en sabotagemateriaal zijn te zien. Geopend: apr t/m 31 okt: wo, do, vr, za en zo 13.00-17.00 uur, 1 nov t/m 31 mrt: wo, za en zo 13.00-17.00 uur, alle feestda- gen: 13.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: € 3,50. Achterhoeksmuseum ’40-’45, Marktstraat 6, 7255 CA Hengelo, tel: 0575-463942, website: www.achterhoeks- museum1940-1945.nl.


8T03 I.h.k.v. de herdenking van de Slag om de Grebbeberg zijn de volgende tentoon- stellingen in het Gemeen- temuseum Het Rondeel in Rhenen: Met het oog op de ernst der tijden toont hoe de plaatselijke bevolking en het


8T04


grote aantal gemobiliseerde militairen tijdens de mobi- lisatie samen leerden leven en hoe dat invloed had op vooral het economische en sociale leven in Rhenen. De tentoonstelling is t/m 10 januari 2015 te zien en wordt in de derde week van januari opgevolgd door


de expositie Mobilisatie en Slag om de Grebbeberg in 25 voorwerpen (t/m mei 2015). Geopend: di t/m vr 12.00- 17.00 uur, za: 13.00 - 17.00


uur. Entree: volwassenen € 3,-, 60+ pas/CJP € 1,50. Gemeentemuseum Het Ron- deel, Kerkstraat 1, Rhenen, tel: 0317-612077.


8T05 Het Indisch Herinneringscentrum en Museum Bron- beek presenteren t/m 15 januari 2015 de tentoonstelling Met stille trom. F. Springer en het einde van Nieuw-Guinea. Centraal staan het leven en werk van bestuursambtenaar Carel Jan Schneider en zijn contacten met de plaatselijke Papoea’s, de Dani, in de laatste jaren van het Nederlands bestuur in de vallei. Onder het pseudoniem F. Springer schreef Schneider verhalen die sterk geïnspireerd zijn door zijn ervaringen op dit immense eiland waar hij twee jaar met zijn gezin woonde. Geopend: di t/m zo 10.00- 17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, website: www.bronbeek.nl.


8T04 T/m maart 2015 is in het Nationaal Bevrijdingsmu- seum 1944-1945 de wissel- expositie Soldiers. Operation Market Garden and the Rhineland Offensive te zien. In deze tentoonstelling zal het verhaal van opera- tie Market Garden en het Rijnlandoffensief worden verteld vanuit geallieerd en Duits perspectief. Een grote vloerprojectie laat d.m.v. historisch beeldmateriaal en animaties de geschiede- nis van Groesbeek en het Nederlands-Duits grond- gebied zien. Op zondag 12 oktober wordt om 14.00 en 15.00 uur een rondleiding gegeven. Geopend: ma t/m za: 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur.


Entree met veteranenpas: € 5,- (i.p.v. € 10,-). Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944- 1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, website: www.bevrijdingsmuseum.nl.


OKTOBER 2014 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65