This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die dagelijks binnen- komen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of tothepoint@veteranen.nl (o.v.v. uw huisadres).


nimmer opgeven omdat hiermee de krijgsmacht wordt gefinancierd (denk aan het streven van de RMS!).


F. Brandenburg van den Gronden, Zoetermeer


Morgenster (8) Morgenster (7)


Met verbazing en enigszins geïrriteerd lees ik de artikelen over het wel of niet meedragen van de Morgenster bij het defilé tijdens Veteranendag. Voor mij klinkt hier vals sentiment in door. Hoezo ‘we voelen ons verbonden met de Papoea’s’? Waar waren jullie na je dienstplichttijd? Wie hadden in de tangsi de mond vol van ‘zo snel moge- lijk repatriëren uit dit kolereland’? Ik heb heel, heel weinig mariniers gezien die hun kennis en energie in de ont- wikkeling van het land en volk hebben willen steken. Ik vind dat ik mij dit commentaar mag aanmatigen omdat mijn familie en vele andere Indische mensen vanuit Nederlands-Indië vanaf 1950 tot aan de overdracht in april 1963, kennis, energie en liefde in de ontwikkeling van Nieuw-Guinea heb- ben gestoken. Na mijn dienstplicht ben ik dan ook in Nieuw-Guinea afgezwaaid en heb mijn (landbouw-) kennis middels diverse projecten aan de Papoea’s overgedragen. Ik ben het helemaal met Henri Frederiksz (To the Point 7-2014) eens dat wij onze ver- bondenheid met de Papoea’s op vele andere manieren kunnen uiten. Op korte termijn door op de rechtermouw het embleem Veteraan Korps Mariniers Nieuw-Guinea te dragen en/of door (substantiële) financiële bijdragen te storten bij de diverse particuliere instellingen die het onderwijs daar te lande steunen. Met dit laatste help je het volk zich te ontwikkelen, zodat zij in de toekomst hun gebied mee kun- nen en mogen besturen. Het meedragen van de Morgenster in een defilé op veteranendagen biedt geen soelaas. En een regimentsvlag zal er niet komen omdat het korps geen regimenten heeft. Gezien de bodemrijkdommen van dit gebiedsdeel die veel geld opbrengen, zal de Republik Indonesia (lees: het Indonesische leger) dit gebiedsdeel


40 OKTOBER 2014


In tegenstelling tot Henri Frederiksz (To the Point 7-2014) ben ik van mening dat Nieuw-Guineaveteranen niet meer aan het defilé moeten deel- nemen als de Morgenstervlag volgend jaar niet in het defilé getoond mag wor- den. Het is toch te gek voor woorden dat je ‘hoofd rechts’ maakt en eerbied betuigt aan degenen die geen enkel respect voor de gevoelens van Nieuw- Guineaveteranen hebben opgebracht, de minister-president en de minister van Defensie die de koning bij de ere- tribune flankeren, en nogal wat hoog- waardigheidsbekleders op die tribune. Bij een blijvend verbod op het meevoe- ren van de Morgenstervlag in het defilé blijf ik aan de kant staan, zwaaiend met een Morgenstervlag. Zeker weten.


Andreas Schelfhout, Oudwoude


Morgenster (9) Terecht dat er veel en nog steeds wordt bericht over de affaire rondom de Papoeavlag. Na het lezen van de reac- ties wil ik mijn reactie er hierbij aan toevoegen. Voor wel of geen manifesta- tie van de Morgenster tijdens het defilé worden argumenten aangedragen die betrekking hebben op de formele status van een defilé. Daar wordt blijkbaar verschillend over gedacht en dat laat ik hier even buiten beschouwing. Het gaat mij om het volgende: buiten het defilé zou de Papoeavlag wel gemanifesteerd mogen worden. Maar nergens heb ik gelezen dat die manifestatie zo zijn beperkingen had. De marechaussee had blijkbaar opdracht om aanwezigen op het Malieveld die de Papoeavlag met zich meevoerden en met meer dan drie personen bij elkaar waren, te sommeren zich te verspreiden. Ik ben er getuige van geweest en hoorde dat dit gebeurde en ik heb er foto’s van gemaakt. Dit vond ik echt verbijsterend! De plaats- vervangende schaamte die ik al had voor de wijze waarop onze overheid in het algemeen en nu ook weer rondom de Papoeavlag omgaat met historisch besef, geloofwaardigheid, respect et cetera als het gaat om de autochtone


bevolking van voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, is nu tot een kookpunt gekomen! Voor ‘mijn’ Stichting Manu- sia Papua ben ik regelmatig in Papoea en sta versteld van de positieve opstel- ling van Papoea’s naar Nederland toe. Onlangs was op YouTube te zien hoe juichende Papoea’s op brommers met Nederlandse vlaggen door de straten van Jayapura reden om te vieren dat het Nederlands elftal een wedstrijd had gewonnen tijdens het WK-voetbal. Wat een contrast! Binnenkort ben ik weer in Papoea. Hoe leg ik dit allemaal uit aan mijn Papoeavrienden?


Henk Hoogink, Doesburg Morgenster (10)


Zaterdag 28 juni 2014. Ik ging met de beste bedoelingen naar de Veteranen- dag in Den Haag. Nog vóór er opgesteld werd voor het beroemde defilé, werd luid en duidelijk door de detachement- commandant geroepen dat er tijdens het defilé geen enkele verwijzing naar onze dierbare Papoea’s tijdens het defilé zou worden getolereerd. Iedere zondaar zou onmiddellijk worden ver- wijderd. De vlag, de Morgenster, die al tientallen jaren door ons meegedragen


Foto: Henk Hoogink


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65