This page contains a Flash digital edition of a book.
niet aangekomen. Collega Henk gebeld voor hulp. Hij probeert een kaars op te sturen vanaf Kandahar.


Zaterdag 2 september


Hevig vuurgevecht geweest tussen taliban en het vierde peloton nabij Rollercoaster Hill. Er zijn 9 RPG’s afgevuurd op onze voertuigen toen ze in een hinderlaag liepen bij een wadi. Het PRT had n.b. net mensen in een nabijgelegen dorpje medische hulp gegeven. Roy Schoenmaker is zwaargewond geraakt; een ser- geant lichtgewond. Ondanks dat, toch geluk. Immers, een RPG op een ‘gesloten’ voertuig had zomaar enkele doden tot gevolg gehad. Ver- slagenheid, woede en (ook wel) angst bij de mensen. De heli was snel ter plaatse. Heel veel gepraat met de mannen die soms erg emotioneel waren.


Zes vertegenwoordigers van de Diensten Geestelijke Verzorging hijsen de vlag die speciaal ter gelegenheid van de diverse jubilea is gemaakt, Frederikkazerne in Den Haag. Foto: Patrick Pardi


van de Java uitkijktoren neergeko- men, zo’n 200 meter naast de basis. Brengt best wel veel teweeg op de compound, maar meestal wel rede- lijk nuchter. Eigenlijk is dit gewoon een oorlogsgebied en wachten we op de eerste echte slachtoffers. Dit kan natuurlijk niet goed gaan, dat zegt iedereen.


Zondag 27 augustus Weer een zeer goed bezette kerk- dienst gehad. (40 plus) Thema: Doe mij maar een engel.


Woensdag 30 augustus Weer een engel gebruikt. Een PRT- patrouille is door de jammer ont- snapt aan de dood. Een 6 kilo zware landmijn kwam pas achter het voer- tuig tot ontploffing. (Rollercoaster). Resultaat: een gat van 1 bij 2 meter in de grond en met de schrik vrij. ’s Middags krijgt een andere patrouille een 107-raket over zich heen.


Donderdag 31 augustus Urenlang een black hole geweest. Er is een Nederlands vliegtuig verongelukt.


“Ik heb zelden zoveel verbroedering, solidariteit en kameraadschap tussen mensen ervaren”, aldus Peter Kortekaas over zijn laatste missie. Foto: privé- collectie Peter Kortekaas


26 OKTOBER 2014 Vrijdag 1 september


Appel gehouden ivm overlijden F-16-vlieger Colin Donkervoort. Samen met anderen een condolean- ceruimte ingericht. Ik mis een grote kaars. Nog steeds is mijn liturgiekist


Kortekaas acht jaar later: “Ik heb zelden zoveel verbroedering, solida- riteit en kameraadschap tussen men- sen ervaren. Als mensen wezenlijk afhankelijk zijn van elkaar, begrijpen we ook hoe hard we elkaar nodig hebben. Ik zag jonge mannen, vaak pas net 18, in weken tijd uitgroeien tot volwassen mensen die behoed- zaam en zorgvuldig met zichzelf en anderen omgingen. Onder zulke omstandigheden denken mensen ook na over wie en wat echt van waarde in hun leven is. Toen ik in die weken van aanvallen en beschietingen mijn dienst te velde aankondigde met als thema Doe mij maar een engel, zat het stampvol. Mensen hadden een grote behoefte om samen te vieren, te bidden en te delen. Voor een kaarsje aansteken stonden de soldaten in de rij! Ja, ik weet dat er veteranen met posttraumatische stressklachten thuiskomen. Maar voor heel velen geldt dat zo’n ernstmissie vooral verrijkend is geweest voor hun ont- wikkeling als mens. Ik heb nu een eigen praktijk voor geestelijke bege- leiding in Schagen en Zuidwolde, De3weg. Daar vertel ik mensen vaak dat geestelijke groei pas mogelijk is waar het leven weerstand en wrij- ving ondervindt. Dat is een waarheid in zowel de droge woestijn als in het natte Nederland.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65