This page contains a Flash digital edition of a book.
niet kon verdragen en voort- durend zocht naar wegen om actief deel te kunnen nemen aan de strijd tegen deze bezetter. Generaal- majoor b.d. Jhr. J.H. de Jonge, voorzitter van de Vereniging Officieren Cavalerie, vroeg zich bij de herdenking bij het monument voor de geval- lenen van de Cavalerie in Amersfoort op 4 mei 2012 af wat wachtmeester Adriaan- sen heeft bewogen. In toene- mende mate bewoog hij zich in frontposities waar hij ook had kunnen afhaken. Hij had in Curaçao kunnen blijven en hoefde daar geen dienst te nemen; in Mis- sissippi had hij genoegen kunnen nemen met een minder risicovolle job bij de gronddienst. Hij had na zijn landmachtopleiding ook kunnen blijven dienen bij de Irenebrigade, maar besloot zich uiteindelijk te melden bij de Inlichtingendienst om opgeleid te worden tot geheim agent. Vrijdag 14 juli 1944 deed de peildienst van de Duitse Wehrmacht een inval in de pastorie te Hoeve, net toen Adriaansen daar wilde gaan uitzenden. Hij verzette zich hevig en kreeg daarbij een schot in zijn gezicht, waarbij de kogel er bij de wang weer is uitgekomen. Hij heeft geen plaatsen genoemd waar hij eerder uitzendingen had ver- zorgd en werd uiteindelijk afgevoerd naar Kamp Vugt. Het huiveringwekkende einde op 5 september 1944 waarbij Adri- aansen met 58 medestrijders met mitrailleurs en een gena- deschot op bevel van Hitler om het leven werd gebracht, laat je dagenlang niet los. (DS)


Sjef Adriaansen. Pelgrim naar Engeland – Wim Adriaansen 165 pagina’s,


zw/w geïllustreerd € 19,95


Foxy Design, Zaltbommel (tel: 0418-513543) www.foxy-design.nl ISBN 9789081541206


Geen mannen, maar duivels!


‘Nu heb je psychologen, vroeger had je het Vreemdelingenlegioen’, zegt een van de geïnterviewde oud-legionairs in het boek Geen mannen, maar duivels! van Rende van de Kamp, zelf oud-legionair, UNIFIL- veteraan en oud-kapitein in het Kroati- sche leger. En inderdaad, liefdesverdriet, ruzie thuis en ontslag op het werk konden motieven zijn om naar Frankrijk te trek- ken en zich aan te melden bij het Légion


Geen mannen, maar duivels!


willigers worden beschreven. Liefst vier- duizend Nederlanders sloten zich na de oprichting van het Vreemdelingenlegioen in 1831 aan bij dit regiment. Velen van hen vochten ook met de Fransen mee in de Eer- ste Wereldoorlog. Tussen de hoofdstukken door zijn interviews afgedrukt met voor- malige Nederlandse vrijwilligers. Legionairs verbonden zich voor vijf jaar aan het legioen. Voor velen was dit te lang en desertie kwam dan ook met regelmaat voor. Anderen kregen de smaak te pakken en verleng- den hun verblijf of meldden zich elders aan voor de strijd, zoals in Nederlands-Indië en in Korea. Diverse vrijwilligers sloten zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bij de Prinses Irenebrigade. Drie van hen zou- den zelfs bij de bevrijding van ons land om het leven komen. Anderen probeerden na terug- keer een loopbaan in de burger- samenleving op te bouwen. Dat ging, zo toont dit boek aan, niet iedereen goed af.


NEDERLANDERS IN HET FRANSE VREEMDELINGENLEGIOEN Rende van de Kamp


Étrangère. Andere motieven waren: drang naar avontuur of de aantrekkingskracht van de oorlog. Vooral de avonturiers waren volgens een Nederlandse oud-legionair uit het goede hout gesneden. Wel wordt in dit boek een broodjeaapverhaal doorgeprikt, namelijk dat misdadigers meer dan wel- kom waren in dit milieu. Niets is minder waar. Na aanmelding werd en wordt nog steeds uitgebreid onderzoek gedaan naar de antecedenten en misdadigers worden zonder pardon weggestuurd. Uitgebreid wordt in dit boek de geschiedenis van dit regiment belicht. Niet alleen komt de algemene geschiedenis aan bod, maar ook de lotgevallen van de Nederlandse vrij-


Ook de Nederlandse vrijwil- ligers richtten een veteranen- organisatie op, namelijk de Nederlandse Vereniging van Oud-Legionairs Capitaine Dan- jou (NVOL). Deze werd zeer onlangs opgeheven. Ik hoop dat het archief van de NVOL niet is vernietigd en zal worden overgedragen aan het Nationaal Archief of het Nederlands Insti- tuut voor Militaire Historie. Rende van de Kamp heeft een uitstekend boek geschreven. Hij beschikt over een vaardige pen en, wat zeker net zo goed van belang is, hij heeft zorgvuldig onderzoek verricht. Deze uitgave verdient dan ook een breed leespubliek. (GV)


Geen mannen, maar duivels! Nederlan- ders in het Franse Vreemdelingenlegioen Rende van de Kamp


328 pagina’s, rijk geïllustreerd € 29,95 (veteranenprijs € 24,95; zie pag. 59)


QV Uitgeverij, Nijmegen (tel: 024-3607706) www.quovadisuitgeverij.nl of www.geenmannenmaarduivels.nl ISBN 9789082080032


OKTOBER 2014


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65