This page contains a Flash digital edition of a book.
INTERVIEW MET VOORZITTER YEB-JAN JOUSTRA VAN DE NEDERLANDSE UNIFIL VERENIGING ‘Je hebt een band voor


Op 18 oktober wordt in Soesterberg met een grote reünie van zo’n 3000 veteranen en hun relaties stilgestaan bij het feit dat het dit jaar precies 35 jaar geleden is dat de Nederlandse bijdrage aan UNIFIL begon. Voorzitter Yeb-Jan Joustra van de Nederlandse Unifil Vereniging (NUV) werd zelf in 1981 uitgezonden naar Libanon en bewaart daar goede herinneringen aan.


Door: Fred Lardenoye Foto: Birgit de Roij


“M


man van zijn eenheid elkaar nog twee keer per jaar ontmoeten. Joustra kijkt dan ook positief terug op zijn uitzending. ”Wat je je ook realiseert, is hoe goed we het in Nederland heb- ben. En dat alles wat we hebben niet vanzelfsprekend is. Dat begint met vrede en veiligheid en dat gaat door in het samenwerken met elkaar en de opvoeding en ontwikkeling van een land. In die zin ben ik een idealist. Ik geloof in een maakbare wereld. Als je bereid bent je er met elkaar voor in te zetten.”


ijn belangrijk- ste levensles uit Libanon is kameraad-


schap”, zegt voorzitter Yeb-Jan Jou- stra van de NUV beslist als we hem spreken in Doorn op het terras van de Basis. Joustra komt over als een levensgenieter, maar tegelijkertijd als iemand die alles wikt en weegt en


zorgvuldig formuleert. “Je realiseerde je daar wel hoe belangrijk het sturen en ontvangen van post en nu e-mail is. Want je bent er niet goed op voor- bereid hoe het gaat met relaties die uitraken, overlijdensberichten et cetera. Dus elkaar helpen, heeft een veel diepere betekenis dan hier. Dat is een band voor het leven.” Hij vertelt enthousiast hoe de twaalf


Libanon


Joustra had bij zijn keuring al aan- gegeven dat hij deel wilde uitmaken van een VN-missie en zo kreeg hij in 1980 na zijn opleiding voor chauf- feur in Veldhoven de mededeling dat hij naar Libanon mocht. “Mijn vader is oud-marinier en vond het mooi, maar mijn moeder was min- der enthousiast.” In Libanon kwam


Yeb-Jan Joustra: “Het allerbelangrijkste is dat je over je uitzending kunt praten.” 20 OKTOBER 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65