This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up Duikevenement voor veteranen


Zo’n vierhonderd bezoekers waren zaterdag 13 september naar de eerste editie gekomen van het Veteranen Duik Event op Zandeiland 4 in Vinkeveen. Het evenement was georganiseerd door DiscoveryDivers uit Reeuwijk en de Stichting Jonge Veteranen Den Haag. De dag werd geopend door KTZ Jan van Zanten, voormalig groepsoudste van de Mijnendienst. Er waren diverse infor- matiestands, John Serton, coauteur van het boek Gevaarlijke Zeedieren, hield een lezing en voor de liefhebbers was er muziek van The Big Yank en Bluestone. Uiteraard werd er ook gedoken. Een aantal veteranen maakte voor het eerst kennis met het duiken. Onder begelei- ding van ervaren instructeurs hadden zij de unieke ervaring te duiken tussen de snoekbaarzen van de Vinkeveense plas- sen. Meer ervaren duikers maakten van de gelegenheid gebruik weer eens een duik te maken met oude bekenden. Bij duikteam IJmond kon worden gedoken met zowel de Siebe Gohrman (de ouder- wetse duikhelm) als de Kirby Morgan (moderne beroepsduikhelm). Met de nodige kilo’s om werd er onder bege-


Veteranen Duik Event 2014. Foto: Mark Huigen


leiding een wandeling gemaakt over de bodem van de plas. De Defensie Duik- groep was er niet alleen met groot mate- rieel op de kant, maar ook onder water.


Mede door het mooie weer was het een zeer succesvolle dag. Volgens organisato- ren Bert Kruis en John de Roode was dit de start van een nieuwe traditie. (MC)


Meivlieger Henk Sitter overleden


Op woensdag 17 september is meivlieger Henk Sitter op 97-jarige leeftijd overle- den. Reserve tweede luitenant-vlieger Sitter vloog als Fokker DXXI-piloot in de meidagen van 1940 acht missies. Hij zou in deze strijd tegen de Duitse over- macht er onder meer in slagen een veel sneller Duits jachtvliegtuig, een Mes- serschmitt 109, boven Rotterdam neer te halen. Sitter werd voorgedragen voor een dapperheidsonderscheiding. Echter bij het verschijnen voor die commissie geraakte hij met hen op de voor hem zo kenmerkende manier in een woorden- strijd. Toen hij vroeg of zijn gesneuvelde vriend Ton Bodaan ook onderscheiden zou worden, werd hem meegedeeld dat dit niet kon, daar hij niet meer in leven was. Voor Sitter, nog diep onder de indruk van de gebeurtenissen in de meidagen, was dit te veel en hij verliet de zitting. Bodaan heeft later overigens wel degelijk postuum de Militaire Wil-


6 OKTOBER 2014


lems-Orde gekregen. Sitter zou een van de weinige, zo niet de enige, vlieger(s)


blijven die ondanks een luchtoverwin- ning en zijn inzet op alle vijf dagen van de strijd in mei 1940, geen enkele onder- scheiding heeft gekregen (zie ook Check- point 4-2006 en 5-2014)


Henk Sitter. Foto: Maarten de Groot Fotografie


In een door de Koninklijke Luchtmacht in het NRC geplaatste overlijdensad- vertentie verwoordt luitenant-generaal A. Schnitger, de Commandant Lucht- strijdkrachten, de betekenis van de inzet van de meivliegers: ‘Het optreden van Henk Sitter en zijn collega-meivliegers tijdens de eerste vuurdoop van het Nederlandse luchtwapen wordt binnen het Commando Luchtstrijdkrachten met groot respect in ere gehouden en geldt onverminderd als inspiratiebron voor het huidige luchtmachtpersoneel.’ Niet voor niets werd Sitter op maandag 22 september met militaire eer begraven. Een eer die alleen weggelegd is voor hen die officieel voor dapperheid zijn onder- scheiden. (GA)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65