This page contains a Flash digital edition of a book.
OUD-MARVA’S BLIKKEN TERUG OP ZEVENTIG JAAR MARINE VROUWEN AFDELING


‘We waren oorlogskinderen op zoek naar avontuur’


Eens in de twee maanden komen ze bij een Chinees in Den Haag bij elkaar om herinneringen op te halen. Een groepje kwieke dames die bij de eerste vrouwenkorpsen van de MARVA hebben gediend. Vlak na de Tweede Wereldoorlog hadden ze zich als jonge twintigers bij de MARVA aangemeld, met in het vooruitzicht wellicht een uitzending naar Indië.


Door: Anne Salomons


alsof het amper een maandje geleden is dat ze in hun uniform rondliepen. Tijdens de lunch in Chinees res- taurant Foe City is het een gezellig opdissen van anekdotes en delen van herinneringen. Ieder heeft haar eigen verhaal dat tijdens zo’n genoeglijke lunch slechts fragmentarisch gedeeld kan worden. Uren zouden ze kunnen vertellen over hun belevenissen bij de MARVA, de leuke, maar ook de minder leuke kanten van hun tijd bij het marine vrouwenkorps. Geen van allen hebben ze spijt dat zij zich destijds vrijwillig hebben aangemeld, integendeel.


A


Ze hebben ze allemaal in Indië gediend, behalve Aadje Duetz- Harinck, die vanwege geelzucht was afgekeurd en later als (MARVA- officier) secretaresse bij de toen- malige minister van Oorlog en Marine Schokking in Den Haag werd gestationeerd. In Indië leverden de marva’s hun bijdrage, voornamelijk met administratieve taken. Zoals Ineke Scheltema-Hellingman, zij was codeur/decodeur in Batavia. Haar vader, kapitein ter zee C. Helling- man, had op het marinehoofdkwar- tier in Londen bij koningin Wilhel- mina geijverd voor het inschakelen van vrouwen bij de marine en heeft de MARVA in 1944 ook daadwer- kelijk opgericht. Niet verwonder- lijk dat dochter Ineke zich meteen aanmeldde voor het vrouwenkorps. Ineke laconiek: “Als je vijf jaar oor-


22 OKTOBER 2014


lle zes zijn ze ouder dan 90 jaar. Maar hun herin- neringen aan de MARVA- tijd zijn nog zo levendig


Vlnr: oud-marva’s Madeline ten Bos-Ramaer, Ineke Scheltema-Hellingman, Aadje Duetz-Harinck, Emmy van de Busse-Pieters, Mies van Nieuwenhuijze-Blom en Tilly van de Hulst-Truffino. Foto: Claudia Heinermann


log en bezetting hebt gehad, vind je alles leuk.” Ineke en Madeline ten Bos-Ramaer behoorden tot het eerste MARVA-korps dat in oktober 1945 met het troepentransportschip Nieuw Amsterdam vanuit Southampton naar Indië vertrok. Ineke: “We zaten met veertien meisjes aan boord tus- sen vijfduizend man. Toen wij in Trincomalee via zo’n wiebelig touw- laddertje van boord gingen, hing het schip scheef omdat al die vijfdui-


zend man aan één kant op het dek stonden om ons uit te zwaaien.” Emmy van de Busse-Pieters, die bij Ineke op de middelbare school in de klas zat, vertelt dat Ineke haar gedurende de hele oorlog warm had lopen maken voor Indië: “Toen ik mij uiteindelijk bij de MARVA aan- meldde, heb ik Inekes vader en de dominee als referenties opgegeven, dat leek me wel afdoende.” “We waren jonge honden, oorlogs-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65