This page contains a Flash digital edition of a book.
Colofon Jaargang 15 / oktober 2014 / nummer 8


WO II-soldaat draagt kunstwerk als sjaal


Op een dinsdag in september stonden er vier vrouwen voor de deur van het Arn- hems Museum met een ingelijst kunst- werk. Zij wilden dit graag teruggeven aan het museum nadat zij het jarenlang in de familie hadden. Het werd meegenomen door hun echtgenoot en vader, een Britse militair die vocht tijdens de Slag om Arn- hem in 1944. Het museum lag ook onder vuur en de soldaat wilde het kunstwerk redden, zo vertelde zijn weduwe. Het gaat om een afbeelding van een Aziatisch landschap op Japanse of Chinese zijde.


Checkpoint verschijnt tien keer per jaar. Oplage: 70.000 exemplaren. Houders van de Veteranenpas ontvangen het tijdschrift GRATIS. Ook actieve militairen die aan een uitzending hebben deelgenomen, kunnen een GRATIS digitaal abonnement aanvragen bij het Veteraneninstituut (info@veteraneninstituut.nl). Abonnementen: € 18,50 (NL), € 23,50 (Bel), € 28,50 (Eur) en € 32,50 (Overige) voor een jaarabonnement. U kunt een abonnement nemen door een e-mail te sturen naar luce.marissink@senefelder.nl of een briefje (geen postzegel nodig) te sturen naar Senefelder Misset t.a.v. mevr. L. Marissink, Antwoordnummer 142, 7000 VB te Doetinchem.


De familie van de Britse soldaat bij het kunstwerk. Foto: Arnhems Museum


De militair heeft het kunstwerk tijdens de slag als een sjaal om zijn nek gedragen en daarna mee teruggenomen naar Engeland. De soldaat is overleden in 1986, maar zijn vrouw wilde dit jaar koste wat het kost het kunstwerk alsnog teruggeven. Het museum laat weten het werk te taxeren en daarna waarschijnlijk tentoon te stellen. (LvD)


Punt Uit!


Veteranenpas, NS-kaarten, overlijdensberich- ten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 088 334 00 50 e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Redactie Checkpoint Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen tel: 024-3600974, e-mail: checkpoint@veteranen.nl


Redactie: Gielt Algra, Christ Klep, Dick Schaap en Anne Salomons


Eindredactie: Linde van Deth en Janke Rozemuller Hoofdredactie: Fred Lardenoye


Aan dit nummer werkten mee: Arnhems Museum, Wim van den Burg, Canadian War Museum, Marco Choudron, Charlene Cloo, Columbia Pictures, Henk Fonteyn, Maarten de Groot Fotografie, Irene Hansen, Claudia Heinermann, Barry Hofstede, Mark Huigen, Erik van ’t Hullenaar, Kiki Janssen, ministerie van Defensie, William Moore, Jos Morren, NIMH, Patrick Pardi, Truus Peters, Martin Roemers, Birgit de Roij, Hein Scheffer, Koos Sol, Staf IGK, Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962, Karin Stroo, Gerrit Valk, Gerard Verschooten, Leon Wecke, Marleen Wegman, Suzanne Wortel (Stichting Hoogvliegers) en René Wouters


Omslag: zie pag. 2 Ontwerp en vormgeving: Forma Nijmegen


Plaatsing personeelsadvertenties en aanbiedingen voor veteranenpashouders: QV Uitgeverij t.a.v. Lynn Willemsz Postbus 1027, 6501 BA Nijmegen, tel: 024-3607706, e-mail: info@qvuitgeverij.nl, internet: www.qvuitgeverij.nl


Lithografie/Druk: Senefelder Misset Doetinchem


De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Checkpoint verschijnt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Veteraneninstituut.


In Checkpoint 9-2014 (vanaf 14 november) o.a.:


• Seksuele relaties tijdens een missie • Oogetuige WO II Indië • Verslag UNIFIL-reünie


© LJP Nijmegen/Veteraneninstituut, Doorn Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.


ISSN 1567-8210


Checkpoint heeft ook een digitale versie, kijk op www.veteraneninstituut.nl


OKTOBER 2014 63


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65