This page contains a Flash digital edition of a book.
1944-1945. Op de website www.geldersemuseumdag.nl vindt u een overzicht van de deelnemende musea.


8V06


en het huidige Indonesië. De dagthema’s zijn: Indisch DNA in kunst en cultuur (23 novem- ber 2014); Semarang (18 januari 2015); Hedendaagse omgang met koloniaal erfgoed in Indonesië (15 februari 2015) en De dekolonisatieperiode (22 maart 2015). De toegangsprijs per dagprogramma is € 27,- inclusief een Indisch lunch- buffet. Voorinschrijving (ver- eist), e-mail: loket.ktomm. bronbeek@mindef.nl. Info: website: www.bronbeek.nl en www.indischerfgoed.nl. Congrescentrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.


8V07 In het kader van de 70-jarige herdenking van de Slag om de Schelde worden dit najaar diverse activiteiten georganiseerd in de provin- cie Zeeland en het weste- lijke deel van de provincie Noord-Brabant. Veel erfgoed- organisaties in Zeeland nemen deel aan het herden- kingsjaar. Het programma van activiteiten is ingedeeld in tentoonstellingen, wan- delingen/marsen/ritten/ vluchten, herdenkingen, jeugdactiviteiten, lezingen en symposia, openingen en onthullingen. Hoofdactivi- teit bij de herdenking van de Slag om de Schelde is een tweetal bevrijdingscolon- nes, de tocht van 25 oktober en van 1 november. Een overzicht van de route en de diverse activiteiten is te vinden op website www.bevrijdingzeeland.nl.


8V08 Op zaterdag 18 okto- ber, de Gelderse Museumdag, openen meer dan zeventig musea in Gelderland hun


deuren voor het publiek voor maar € 1,-. Het thema van de Gelderse Museumdag haakt in op het thema van de Maand van de Geschie- denis Vriend & vijand met een eigen thema Vind ik leuk, waarin vriendschappen centraal staan. Een greep uit de deelnemende musea: Achterhoeks Museum 1940- 1945, Aaltense Musea, Air- borne Museum ‘Hartenstein’, Historisch Museum Gre- nadiers en Jagers, Museum Bronbeek, Museum der Koninklijke Marechaussee, Museum Korps Rijdende Artillerie, Museum Schiet- kamp-Harskamp, Museum Vliegbasis Deelen en Nati- onaal Bevrijdingsmuseum


8V10 Op donderdag 28 augustus is aan de 94-jarige Leendert Lodder uit Nieuwe Niedorp het Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt. Dit gebeurde tijdens het maan- delijkse veteranentreffen in Hippolytushoef door J. Nawijn, de burgemeester van de gemeente Hollands Kroon. Lodder werd op 6 februari 1940 gemobiliseerd. Hij diende bij het vierde Regiment Infanterie en was betrokken bij de gevechten tegen de Duitse bezetter bij de vliegvelden Ypenburg, Valkenburg en Ockenburg. Door onbekende oorzaak is hij nooit in het bezit gesteld van genoemde onderschei- ding. Door bemiddeling van het Veteranen Contact Wie- ringen en de medewerking van de Afdeling Decoratiebe- leid en Toekenning Onder- scheidingen is dit alsnog rechtgezet. Reacties: D. Door-


nik, tel: 0227-592521, e-mail: d.c.doornik@quicknet.nl.


8V11 Op zaterdag 18 en zondag 19 oktober wordt van 10.00-17.00 uur in het museumpark van het Oor- logsmuseum Overloon voor de derde keer Op Herhaling georganiseerd. Bij dit evene- ment staat het Nederlandse leger centraal en in het bijzonder de dienstplicht tijdens de Koude Oorlog. De organisatie van het evene- ment is in handen van de stichting Bravo Compagnie. De Bravo Compagnie vormt een rijdend museum van alle DAF-voertuigen uit het Nederlandse leger. Er is dan ook ruim de gelegenheid om mee te rijden over het muse- umterrein. De toegangsprijs bedraagt € 10,- per persoon (incl. entree museum). Oorlogsmuseum Overloon, Museumpark 1, 5825 AM Overloon, tel: 0478-641250, website: www.oorlogsmuseum.nl of www.opherhaling.nl.


8V09 Op 8 november worden alle overleden militairen en burgers van de krijgsmacht plechtig herdacht tijdens de Nationale Requiemviering in de Sint Odulphuskerk in Best. Vertegenwoordigers van diverse organisaties binnen en buiten de krijgsmacht zullen hierbij aanwezig zijn. De organisatie is in handen van het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Dienst Geestelijke Verzorging van het ministerie van Defensie. Aanvang: 11.00 uur. Na afloop van de herdenking is er een informeel samenzijn in het naast de kerk gelegen Zalencentrum Prinsenhof. Info: Nationaal Katholiek Thuisfront, e-mail: info@katholiekthuisfront.nl.


8V12 Het Airborne Museum in Oosterbeek verzamelt evacuatieverhalen. Daarvoor heeft het het project Air- borne Memories opgezet. Het museum wil de immateriële cultuur vastleggen, de per- soonlijke verhalen van men- sen die in september 1944 geëvacueerd zijn tijdens de Slag om Arnhem. Op de website van het museum worden de verhalen gepu- bliceerd. Op de site kunnen mensen die hun verhaal willen vertellen zich aan- melden voor het project, ook wie de verhalen wil opte- kenen kan zich aanmelden. Het museum is nog steeds op zoek naar mensen die de evacuatie hebben meege- maakt. De expositie Van Huis en Haard – Airborne Memories is in het museum tot 8 maart 2015 te zien (zie Checkpoint 5-2014 5T02). Airborne Museum ‘Hartenstein’, tel: 026-3337710, website: www.airbornemuseum.nl.


OKTOBER 2014 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65