This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Kiki Janssen, Jos Morren en Hein Scheffer


Beeldvorming


Met de Veteranenwet en het Veteranenbesluit is onder meer de zorg voor veteranen wettelijk geborgd en dat is goed. Veteranen en hun directe omgeving die passende zorg nodig hebben, moeten die eenvoudig kunnen krijgen. We moeten er echter in mijn ogen voor waken het juiste beeld in de maatschappij neer te zetten als het gaat om veteranen en de veteraan specifieke zorg. Het juiste beeld is dat het overgrote deel van de uitgezonden veteranen zonder problemen en sterker terugkomt van een uitzending. Slechts een klein aantal veteranen heeft na een of meer uitzendingen te kampen met problemen die kun- nen variëren van minder ernstig tot aan ernstige vormen van (blijvende) PTSS. Ik denk dat het goed is dat we aan de maat- schappij laten zien/weten met welke traumatische ervaringen veteranen te maken kunnen krijgen tijdens een uitzending en dat deze veteranen in voorkomend geval recht hebben op goede zorg. In berichtgeving naar de maatschappij over vete- ranen die veteraan specifieke zorg nodig hebben, zullen we in mijn ogen echter altijd moeten benadrukken dat het om een relatief klein aantal veteranen gaat en dat het overgrote aantal veteranen zonder problemen en vaak sterker terugkomt van een missie. Daarnaast dient de voorlichting over de zorg voor veteranen zich vooral te richten op informatie over de inhoud


van de zorg die wordt geleverd en niet op de ‘beschadigde veteraan’. Als we dat consequent blijven doen, zetten we het juiste beeld neer en dat is waar de veteranen én de maatschappij recht op hebben: veteranen zijn niet zielig, maar sommige veteranen hebben zorg nodig na een of meer uitzendingen. Op 29 augustus was ik in Terneuzen waar de 35 Zeeuws- Vlaamse militairen werden herdacht die zijn gevallen in Indië en Nieuw-Guinea. Mij viel op dat men in 2008 tegenover het monument een vredesboom heeft geplant, als symbool voor het herdenken van alle gesneuvelde militairen in missies na Indië en Nieuw-Guinea. Daarmee wordt getracht om de herdenking actueel te houden. In mijn ogen is dat heel belangrijk. We moeten blijven herdenken, enerzijds om erken- ning en waardering te geven aan degenen die hun leven voor vrede en veiligheid hebben gegeven, maar ook als waarschu- wing naar het heden: ‘Dat niet weer!’ Een signaal dat in mijn ogen in de huidige veiligheidssituatie niet zonder lading is.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn


e-mail: info@veteranenplatform.nl


Eerste resultaten Veteranenloket


Op 11 juni is het Veteranenloket geopend door de minister van Defensie. Eind november volgt de eerste evalu- atie, maar een aantal resultaten willen we graag al delen.


Het Veteranenloket heeft namelijk eind juli een eerste stand van zaken opgemaakt. Daaruit blijkt dat in anderhalve maand tijd, vanaf de opening dus, er driehonderd zorgtrajecten zijn opgestart bij het LZV. Dat is bijna een ver- dubbeling ten opzichte van een vergelijkbare periode in de jaren daarvoor. We hebben het dan over een gemiddelde. Die stijging had met de start van het loket zelf te maken, want daar was natuurlijk veel aandacht voor in de media. Eind augustus, liep het


50 OKTOBER 2014


aantal zorgtrajecten weer terug naar de gemiddelden van voor het Veteranen- loket. We moeten de evaluatie afwachten voor meer conclusies. Bovendien zijn wij ook nieuwsgierig naar wat u, de veteraan, ervan vindt. Nog dit jaar wordt door het Veteranenloket een enquête gehou- den onder de vragenstellers van het loket. Om na te gaan hoe tevreden die zijn, ook over de manier waarop zorgvragen worden opgepakt. Intussen staat het LZV altijd open voor vragen en opmerkingen over het loket en dan speciaal onze zorg. We zijn er voor u. (JM)


Ga naar www.veteranenloket.nl of www.lzv-groep.nl voor contactinformatie.


Elke vorm van hulp, zorg en informatie start door contact op te nemen met Het Veteranenloket.


Kijk op www.veteranenloket.nl of bel naar 088 334 00 00 of stuur een e-mail naar info@veteranenloket.nl.


Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65