This page contains a Flash digital edition of a book.
JOHN GROENEWOUD WERD ALS TWEEDE NATRES-MILITAIR UITGEZONDEN NAAR IRAK


Als sergeant Nationale Reserve op missie


“Ik ben ’s avonds gewoon een keer gaan kijken en toen eigenlijk niet meer weggegaan.” Dat was het begin van de carrière van John Groenewoud bij de NATRES in 1986. Achttien jaar later ging een langgekoesterde wens in vervulling: hij ging met SFIR 5 op uitzending naar Irak.


Door: Gielt Algra


toch iets. Of in zijn eigen woorden: “Het leven dat je gewend was.” Andere redenen om zich aan te melden bij het Korps Nationale Reserve (NATRES) waren “de kameraadschap” en “iets voor je land doen.” Nadat hij een vriend op straat in uniform tegenkwam die hem enthousiast vertelde over zijn dienst


N


a enkele jaren als technisch specialist gediend te hebben, miste John Groenewoud


bij de NATRES, was het eigenlijk al helemaal rond.


Inmiddels heeft Groenewoud een hele carrière achter de rug bij de NATRES, waar hij ooit als geweerschutter begon. Door allerlei cursussen te volgen, heeft hij alle rangen doorlopen en is hij nu compagniessergeant-majoor. Over de begintijd, toen hij nog geweerschutter was, is hij duidelijk: “Toen was het nog echt dad’s army. We hadden achtergestelde bewapening, achtergestelde kleding en we reden bijvoorbeeld nog in de oude YA-314’s.”


Dat is nu wel anders, beaamt hij. “Het is vanaf midden jaren negentig rechtgetrokken en sinds een jaar of acht is het besef bij onze voltijdcollega’s gekomen dat we een organisatie zijn om rekening mee te houden.” Groenewoud, die het verschil tussen de NATRES- militairen en de gewone militairen consequent benoemd door het over deeltijd- dan wel voltijdmilitairen te hebben, ziet een aantal redenen waarom de NATRES inmiddels voor vol wordt aangezien. Zo probeert de NATRES niet méér te doen dan waar het voor is opgeleid. “Onze hoofdtaak is bewaken en beveiligen en wat we doen, doen we goed.” Een andere reden is dat veel van de oorspronkelijk ‘in spijkerbroek’ opgekomen NATRES- militairen doorstromen naar de reguliere krijgsmacht. “Dat zijn echte ambassadeurs voor ons.” Vandaag de dag kan samenwerking zover gaan dat de NATRES hele taken van reguliere eenheden overneemt. Zo worden taken van Luchtmobiel tijdelijk overgenomen als deze eenheid op oefening gaat.


Uitzending


Groenewoud was feitelijk een van de eersten die volledig meedraaide toen hij met een reguliere eenheid meeging op uitzending naar Irak. Hij moest bij SFIR 4 Johan Christiaansen, de eerste NATRES- militair die was uitgezonden en die eerder weg moest, vervangen om vervolgens met SFIR 5 in Irak te dienen.


“Ik heb nooit geweten dat het zoveel impact zou hebben op mijn gezin”, aldus John Groenewoud. Foto: Birgit de Roij


12 OKTOBER 2014


Al in zijn tijd als technisch specialist koesterde hij de wens om ooit op uitzending te gaan. Ook bij de NATRES bleef hij proberen zich aan te melden voor onder meer een aantal humanitaire missies. Dat


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65