This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek


Bijdrages: Gielt Algra, Christ Klep, Dick Schaap en Gerrit Valk


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Blauwe ogen in Afghaans zand


Leo van der Wal draaide drie uitzendingen in Afgha- nistan als commandant van het marechausseedetache- ment. Zijn dagboek vormde de basis voor Blauwe ogen in Afghaans zand. De dag- boekstijl maakt het relaas authentiek, maar ook wel wat opsommerig. Een lange reeks incidenten, verplaatsingen,


duidelijk dat de Nederlandse normen terecht hoger liggen dan bij de meeste andere nationaliteiten. Zo hoeven Amerikaanse gevechtspiloten blijkbaar niet standaard after action reports in te dienen. En een alcoholhoudend pre- sentje wordt haast ceremoni- eel door de wc gespoeld: zero tolerance! Van der Wal schrijft het allemaal op in een nuchtere stijl. Hij vindt veel steun in het geloof. Dit leidt soms tot opmerkelijke Bijbelse ver- gelijkingen (‘Het voorbeeld van de integere militair is de Commandant der Strijd- krachten van de Israëlieten: David’). Sterk is het laatste hoofdstuk, geschreven door zijn vrouw Anneke. Een aan- rader. Anneke komt over als een sterke vrouw, die snapt wat de carrière van haar man allemaal met zich meebrengt. Tegelijk schetst ze wat het betekent om deel uit te maken van het ‘thuisfront’. Het contrast is boeiend en verhelderend. (CK)


onderzoeken, personen, trainingsrondjes en koppen koffie passeert de revue. De sterke passages zijn die waarin Van der Wal de essen- tie van zijn werk in Afgha- nistan uitlegt: onafhankelijk en in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministe- rie. Alles gebeurt volgens de regels. Zelfs de crash van een Sperwer-drone leidt tot een officieel luchtvaarton- derzoek. Militairen van Task Force Uruzgan zijn vaak wantrouwend als ze deel worden van een onderzoek. Maar Van der Wal maakt


28 OKTOBER 2014


Blauwe ogen in Afghaans zand – Leo van der Wal


245 pagina’s, geïllustreerd € 19,75


Uitgeverij Boekscout, Soest www.boekscout.nl ISBN 9789402206746


Bestemming Soerabaja


In Bestemming Soerabaja bewerkte Ilse Akkermans aan de hand van gevonden brieven het verhaal van haar vader, oorlogsvrijwilliger


Harry Akkermans. De vondst van de brieven, zo heet het, was ook de aanleiding voor haar vader om voor het eerst het volledige verhaal van zijn Indiëverleden met zijn familie te delen. Het is een compleet, maar vooral toegankelijk ver- haal geworden, doordat het op een bijna romanachtige wijze is geschreven. Toch is de auteur erin geslaagd de brieven in een historische context te plaatsen waarbij ze gebruik heeft gemaakt van de laatste studies en nieuwe gezichtspunten omtrent het Indonesisch-Nederlandse conflict. Het verzwegen ver- leden uit de subtitel van het boek ligt vooral in deze con- text verborgen. Velen hebben uitgelegd dat ze zich in 1944 als vrijwilli- ger vooral hebben aangemeld om tegen Duitsland te vech- ten of anders mee te helpen Nederlands-Indië te bevrij- den van de Japanse overheer- sing. Maar de verwarring en het gevoel dat hen bekroop dat het niet hun strijd was, toen zij uiteindelijk ingezet werden tegen de Indonesiërs, komt in weinig andere ver- halen zo sterk naar voren. De hoop dat ze de dans zouden ontspringen, omdat ze min- derjarig waren en hun ouders geen toestemming hadden gegeven om deel te nemen aan de dekolonisatieoorlog in Indië, bleek ijdel. En ook het in één keer doorvaren naar Indië vanuit de Verenigde Staten, waar ze hun oplei-


ding hadden gekregen, in plaats van een mogelijkheid hun familie weer te zien, kwam als een schok. Het boek is niet alleen het verhaal van Harry Akker- mans, de oorlogsvrijwilliger die diende bij het Korps Mariniers in Indië. Het is door de gebruikte briefwis- seling het verhaal van zijn hele familie. Een familie met haar geschiedenis, met de gewoontes van de streek van herkomst en met het geloof dat ze belijden. Het is het verhaal van het kind van de crisistijd, de adolescent tijdens de bezetting en de jong volwassene in een verre oorlog. (GA)


Bestemming Soerabaja. Een verzwegen verleden in Nederlands-Indië – Ilse Akkermans


288 pagina’s, geïllustreerd € 19,90 (e-book: € 14,90) Uitgeverij Cossee, Amster- dam (tel: 020-5289911) www.cossee.com ISBN 9789059364790 (e-book: 9789059364806)


Pelgrim naar Engeland


Met Sjef Adriaansen. Pel- grim naar Engeland heeft Wim Adriaansen een voor- treffelijk gedocumenteerd boek geschreven over een wachtmeester van de mare- chaussee die de Duitse bezet- ting van Nederland absoluut


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65