This page contains a Flash digital edition of a book.
Ooggetuige


Jan Mulder. Foto: Karin Stroo


de meesten van ons ondersteunend werk uit ten behoeve van de NMM. Instructeurs van de NMM verzorgden verder elders in het land en op zee militaire opleidingen. Ik was betrok- ken bij de opleiding voor de beman- ningen van de aan de Indonesische marine overgedragen schepen.”


Grimmige situatie


Nauwelijks een maand na aankomst in Indonesië ontstond voor Mulder en zijn makkers plotseling een grim- mige situatie in Jakarta, toen op 17 oktober 1952 zeker 30 tot 40.000 Indonesiërs langs hun huis in Jakarta trokken en ‘NMM moet weg! NMM moet weg!’, schreeuwden en dat ble- ven scanderen. Mulder en zijn mak- kers vonden het een angstige beleve- nis. Het bleef niet bij het scanderen van leuzen. De demonstraties gingen ook gepaard met het vernielen van Nederlandse vlaggen. “Het was maar goed dat wij als leden van de marine


bij de NMM van meet af aan in Indo- nesië vanaf acht uur ’s avonds tot de volgende morgen wacht liepen bij ons pand in Jakarta”, zegt Mulder. De demonstraties bleken koren op de molen van de communisten in Nederland en Indonesië, omdat daarmee volgens hen de pogingen van de buitenlandse ondernemingen om hun bezittingen in Indonesië te behouden werden ontmaskerd. De NMM zou daarbij betrokken zijn. De sfeer werd ook voor de NMM bepaald ongunstig in Indonesië. De antiwesterse retoriek van president Soekarno nam steeds heftiger vor- men aan. Het conflict over Nieuw- Guinea, dat na de overdracht van de soevereiniteit in Nederlandse han- den was gebleven, escaleerde. De taak van de leden van de NMM was allesbehalve eenvoudig. De Nederlandse soldaten waren na de aankomst van de NMM vrijwel uit het straatbeeld van de steden ver-


‘De leden van de NMM waren totaal ongewapend aan hun lot overgelaten’


dwenen. “Niet vergeten mag worden dat vrij kort na de overdracht van Indonesië de leden van de NMM totaal ongewapend aan hun lot waren overgelaten”, zegt Mulder. “Iedereen weet zo langzamerhand wel wat er van 1945 tot 1949 in Indo- nesië is gebeurd.” Van de NMM’ers werd voornamelijk verwacht dat zij de Indonesische militairen vertrouwd maakten met het door het Nederlandse leger, de marine en de luchtmacht na de overdracht van de soevereiniteit aan Indonesië overeengekomen achter-


OKTOBER 2014 47


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65