This page contains a Flash digital edition of a book.
JAN MULDER WERD NA SOEVEREINITEITSOVERDRACHT UITGEZONDEN NAAR INDONESIË


‘Doodzwijgen doet missieleden geen recht’


Met bij wijze van spreken zijn school- atlas onder zijn arm vertrok Jan Mulder (83) als lid van de Nederlandse Militaire Missie op 27 augustus 1952 met het ms Oranje vanuit Amsterdam naar Indonesië. “Of er geen geld of geen tijd voor was, weet ik niet, maar terugziend op die dag werd er zowel voor ons vertrek, als bij aankomst geen enkele voorlichting over Indonesië en ons aanstaande verblijf gegeven”, zegt hij.


Door: Dick Schaap E


r bestond wel een door G. Leenheer geschreven lied waarvan het eerste couplet luidt ’t Schoon


rijk van Insulinde. Als een gordel van smaragd. Om de evenaar zich slingerend. Schitterend in zijn kleurenpracht. Is het land van blije hope. Van het oude Moederland. Dat in trouw en plichtsbetrachting. Daar bestuurt met rijp verstand. Dat schone lied kon na de eerste en de tweede militaire actie gevoegelijk op de schroothoop van de geschiedenis worden gedumpt. Wat Jan Mulder bij aankomst wel erg meeviel, was de huisvesting van de Nederlandse Militaire Missie (NMM) in een mooi groot huis op Parapattan 48 in


Jakarta. “Maar Indonesië was voor mij een totaal onbekend land. Dan moet je maar zien hoe je dat op jonge leeftijd, ik was 21, oppakt.” Het eerste waar ze voor werden gewaarschuwd, was dat ze bij het oversteken van een drukke straat moesten oppassen niet opzettelijk te worden aangereden. “’s Avonds gingen we nooit alleen op stap. Altijd met minstens twee man. We werden als leden van de NMM lang niet altijd vriendelijk door onze Indonesische partners behandeld. Soms arrogant en gewoon vervelend. Dat gold echter niet voor het overgrote deel van de gewone bevolking. Voor ons werk waren we gehuisvest in hotel Schom- per en het Javahotel. Daar voerden


Bijeenkomst in Jakarta eind 1953 teneinde de overeenkomst te ondertekenen om de NMM in Indonesië te beëindigen. Foto: privécollectie Jan Mulder


46 OKTOBER 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65