This page contains a Flash digital edition of a book.
Geen werk voor watjes


HONDERD JAAR HEMELPILOTEN BIJ DE KRIJGSMACHT


Het is 28 augustus 1914, wanneer koningin Wilhelmina bij koninklijk besluit vier aalmoezeniers en acht veldpredikers benoemt. Zij gaan als geestelijk verzorger dienst doen in het Nederlandse leger, gemobiliseerd vanwege de grote oorlog die in Europa ontbrand is. Katholieke en protestantse geestelijk verzorgers. Meer levensbeschouwelijke smaken waren er destijds niet. Dat is honderd jaar later in onze multiculturele samenleving die ook in de krijgsmacht zijn afspiegeling vindt, wel anders.


Door: Henk Fonteyn H 24


et dienstvak Geestelijke Verzorging bij Defensie kent nu zes ‘zuilen’: de rooms-katholieke en


de protestantse, de twee oudste en grootste diensten, in omvang gevolgd door de humanistische geestelijke verzorging, vijftig jaar oud en opge- richt in augustus 1964 met het oog op geestelijke verzorging voor het toenemende aantal militairen zon-


OKTOBER 2014


der traditioneel religieuze levens- beschouwing. Ooit begonnen met vier, zijn er tegenwoordig veertig ‘raadslieden’ werkzaam. Hoofd van dienst Ingeborg Takken tijdens de viering van het vijftigjarig jubileum in Arnhem: “Wij gaan waar mili- tairen gaan. Om samen te bouwen aan het leven. Als vrije geesten en als zorgzame mensen. Ik dank mijn krijgsmacht voor die mogelijkheid.


Ik dank mijn land voor die vrijheid.” Aanzienlijk kleiner, maar twintig jaar ouder is de joodse geeste- lijke verzorging. Rabbijn Salomon Rodriguez Pereira vergezelde de voor een belangrijk deel uit joodse Engelandvaarders bestaande Prinses Irene Brigade in juni 1944 bij de landing op de Normandische kust. Het verhaal wil dat de rabbijn, een statige verschijning en al enigszins


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65