This page contains a Flash digital edition of a book.
Scholen herdenken 70 jaar operatie Market Garden


Een groot aantal scholen herdacht operatie Market Garden. Basisschool Abacus uit Huissen en Stichting Veteraan en Thuisfront maakten er in samenwerking met het educatieve programma Veteraan in de klas een heel project van. Hierbij leerden 250 leerlingen op een interactieve manier wat het voor militairen betekend heeft om te vechten voor de vrijheid. Onderdeel hiervan was een gastles van een veteraan en een bezoek aan de Ginkelse Heide en het Airborne Museum. Basisschool Abacus was niet de enige basisschool die in het kader van operatie Market Garden een veteraan ontving. De belangstelling voor de verhalen van veteranen is groot en neemt nog steeds toe. In de omgeving van Veghel hebben ruim twintig veteranen die op vrijwillige basis worden ingezet voor het educatieve project hun ervaringen kunnen delen met leer- lingen van zowel basis- als voortgezet onderwijs. Het educatieve programma Veteraan in de klas is een dienst van het Veteraneninstituut en de Nederlandse Veteranendag, waarbij veteranen gastlessen verzorgen aan leerlingen. De ont-


Operatie Market Garden werd in het hele land herdacht. Foto: Veteraneninstituut


moetingen tussen leerlingen en veteranen leveren enthousiaste reacties op: “Ik vond het zeer aangrijpend om te horen hoe die man zijn tijd daar heeft ervaren en dat hij daar nog steeds zoveel over weet. Ook dat hij daar zo uitgebreid over kan ver- tellen. Ik heb er dan ook veel van opgestoken: dat je eerst din- gen moet uitpraten en hoe het er allemaal aan toegaat in een oorlog. Ook heb ik geleerd wat voor effect het op je leven heeft als je wordt uitgezonden naar zo’n gebied”, aldus een leerling uit 3 havo. (KJ)


Meer informatie over het educatieve programma: www.veteraneninstituut.nl/projecten/onderwijsproject.


50PlusBeurs: waar veteranen elkaar ontmoeten


Net als voorgaande jaren mochten vete- ranen op zaterdag 20 september gratis de 50PlusBeurs bezoeken. De beursorga- nisatie toont met deze actie haar waar- dering voor de Nederlandse veteranen die namens de samenleving wereldwijd zijn ingezet. Daarnaast stond een concert speciaal voor veteranen op het pro- gramma. Musicalzangerers Sigrid bracht samen met de Fanfare Bereden Wapens een voor veteranen herkenbaar reper- toire ten gehore. Het Veteraneninstituut


(Vi) verzorgde in samenwerking met de Veteranenhotels een verloting van vier hotelarrangementen (www.veteranenhotels.nl). De Neder- landse Veteranendag stelde voor dezelfde verloting een historische rond- vlucht in een Dakota en toegangsbewij- zen voor de musical Soldaat van Oranje beschikbaar. Die laatste werden uitge- reikt terwijl de Fanfare Bereden Wapens de tune van de musical speelde. De Nederlandse Veteranendag, het


Veteranen Platform en het Vi bemanden gezamenlijk een stand op de beursvloer. De aanloop was groot. Uiteraard waren er vragen aan de veteranenorganisaties. Maar daarnaast wisselden de vele aan- wezige Indië-, Nieuw-Guinea- en Liba- nonveteranen veel verhalen uit. En ook familieleden en andere geïnteresseerden vonden de weg naar de stand. Editie 2014 van de 50PlusBeurs was weer een succes, waarbij gezelligheid, samenzijn en plezier de kernwoorden vormden. (CC)


De gelukkige winnaars (vlnr) van het hotelarrangement bij veteranenhotel De Foreesten, de historische Dakotavlucht en de kaartjes voor de musical Soldaat van Oranje. Foto’s: Veteraneninstituut


OKTOBER 2014


51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65