This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win boek of dvd!


Deze maand stellen Uitgeverij Boom vijf exemplaren van het boek 200 jaar Koninklijke Landmacht 1814-2014 en Just Bridge Entertainment vijf exempla- ren van de 3 dvd-box Prisoners of War 2 (zie hiernaast) beschikbaar om te ver- loten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye Kruiswoordraadsel


Horizontaal: 1 vis 6 deel v.e. mes 11 laatstleden 12 beeldbuis 14 en dergelijke 16 bijbelse figuur 18 jong dier 19 slot 21 verschoten 22 besef 24 part 25 jaartelling 26 afslagplaats bij golf 27 plechtige gelofte 29 grond om boerderij 30 lompe vrouw 32 kaartterm 34 slee 35 namelijk 37 staat in Amerika 40 deel v.h. lichaam 44 roem 46 gevangenis 47 ijzerhoudende grond 48 hoge berg 50 verleidster 52 schatten 54 loopvogel 55 man van adel 57 drinkgerei 58 patiënt 59 zangnoot 60 omnivoor 63 voegwoord 64 metaal 65 verborgen.


Verticaal: 1 huidblaasje 2 koraaleiland 3 vreemde munt 4 oude lengtemaat 5 vrucht 6 grens 7 boom 8 Chinese deegwaar 9 dienstbode 10 innig 11 zitbad 13 ton 15 pl. in Zuid-Holland 17 deel v.e. bijenkorf 20 familielid 22 ontkenning 23 voordat 26 dwingeland 28 bloedgever 31 wiel 33 sprookjesfiguur 36 wal 37 honingbij 38 raamscherm 39 godsspraak 40 sluitband 41 domoor 42 schaakstuk 43 op elkaar 45 gissen 49 deurraampje 51 schijf 53 sporenplant 54 Ierland 56 ieder 58 duw 61 Frans lidwoord 62 blijkens de akten.


1 2345 6789 10 11


Als u de kruiswoordpuzzel hiernaast hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een film over de oorlog. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 13 november op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijsvraag 8a’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl. Vergeet dan niet uw adres te vermelden. Over de uit- slag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Uitslag van prijsvraag 6 De oplossing van prijsvraag 6 in Check-


point 6-2014 luidt Captain Phillips. Een exemplaar van de dvd Kenau gaat naar S.C. den Draak uit Eindhoven, G.J. Kater uit Donnery, Frankrijk, M.W. Heijningen uit Utrecht, H. Grootveld uit Den Haag en P. Will uit Veenendaal.


16 21 25 30 31 34 36 44 45 50 55 59 64 © www.puzzelpro.nl 6362154 26424 40 43 22 39 52 60 51 56 61 65 37 46 52 57 62 53 58 63 38 39 40 41 47 54 26 17 22 27 32 35 42 48 49 43 12 18 23 28 33 13 19 24 29 20 14 15


30


OKTOBER 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65