This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck TWEEHONDERD JAAR KONINKLIJKE LANDMACHT Digitale terugblik Door: Wim van den Burg


Met een slotsymposium op 29 oktober worden de activiteiten verbonden aan de viering van het jubileumjaar van de Koninklijke Landmacht afgesloten. Alle activiteiten die in het kader van het tweehonderdjarig bestaan hebben plaatsgevonden, hebben ook ruim aandacht gekregen op verschillende websites. Het leek de redactie goed nu de afsluiting van het jubileumjaar nadert die nog eens de revue te laten passeren.


H


et spreekt vanzelf dat we starten met de website van Defensie zelf. Op de website vinden we zeven


pagina’s die gaan over Koninklijke Landmacht (KL) tweehonderd jaar. In de rubriek Werken en oefenen tussen publiek is een video te vin- den met als titel Jubileumillustratie die een aardige indruk geeft van op welke wijze de landmacht duidelijk wil maken wat landmachtmilitairen voor en namens de samenleving doen.


In de rubriek Vfonds en uithangbord Bandritzer wordt duidelijk waarom het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) de jubileumactiviteiten van de KL ondersteunt. Daar wordt uitgelegd dat de doelstelling van de jubileum- initiatieven overlapt met het fonds. Het vfonds wil net als de landmacht respect en waardering van de maat- schappij winnen voor alle personen die bij internationale vredesopera- ties actief zijn. Naast de financiering van een deel van het jubileumboek subsidieert het vfonds een speciale ontvangst voor de veteranen van de landmacht en de marechaussee rond de Nationale Taptoe en stelde zij de Bandritzer een jaar lang ter beschik- king van de landmacht. In de rubriek 200 jaar geschiedenis wordt met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van de KL gestapt en aangegeven dat de landmachtmi- litairen willen vieren en herdenken. Met de mensen voor wie ze het doen en op de plek die hen na aan


het hart ligt: met en midden in de Nederlandse samenleving.


Special Ook het Reformatorisch Dagblad


pakte behoorlijk uit en kwam met een special 200 jaar Koninklijke Landmacht. De website van het dag- blad besteedt aandacht aan schiet- oefeningen in Bergen-Hohne aan de hand van een uitgebreid artikel waarin 43 Brigade Verkenningseska- dron wordt gevolgd tijdens de schiet- oefening. Het artikel is voorzien van foto- en videomateriaal. Daarnaast is er op de webpagina een uitgebreid interview te vinden met luitenant- generaal Mart de Kruif, landmacht- baas in moeilijke tijden. De missie waar op de website aandacht aan wordt besteed, is die in Turkije waar Nederlandse luchtafweerraketten de stad Adana (twee miljoen inwoners) in het zuiden van Turkije bescher- men tegen aanvallen met ballistische raketten uit Syrië.


Vaandelgroet Wie nog eens terug wil naar de start


van de viering van tweehonderd jaar KL met de vaandelgroet kan terecht op de website van de NOS. De vaan-


delgroet aan koning Willem-Alexan- der werd bijgewoond door twee- honderd genodigde burgers. Ook aanwezig waren minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie, de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp en dra- gers van de Militaire Willems-Orde. In Nederland is een vaandelgroet een vrij unieke gebeurtenis die gepaard gaat met veel militair ceremonieel en uiterlijk vertoon. De laatste vaandel- groet aan een Nederlands staatshoofd was op 31 mei 1980, als eerbetoon aan de afgetreden koningin Juliana. Die ceremonie vond toen plaats in besloten kring op Paleis Soestdijk. Leuk is dat in de video ook die beelden nog terugkomen. De genoemde websites omvatten slechts een beperkte selectie uit alle websites die aandacht hebben besteed aan tweehonderd jaar KL.


Kijk ook op: www.200jaarkoninkrijk.nl, www.200jaarkoninklijkelandmacht.nl (bestel het boek), www.issuu.com (Landmacht 200 jaar) of op internet bij het VPRO radioprogramma Onvoltooid Verleden Tijd.


OKTOBER 2014 65


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65