This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check


‘Papoea’s riepen: kom terug, kom terug!’


Tot tien jaar geleden had Nieuw-Guineaveteraan Gerard Luiten zijn uitzendtijd min of meer weggestopt. Het thuisfront was ook niet echt geïnteresseerd. “Maar inmiddels gaan al die kastjes en kluisjes met herinneringen een voor een open”, aldus Luiten.


Door: Anne Salomons, foto: Birgit de Roij “V


erraden en verlaten en voor een appel en een ei verkocht”, roept Gerard Luiten meteen wanneer hij over de Papoea’s vertelt. Nu, ruim vijftig jaar na zijn missie als marinier in Nieuw-Guinea, zit het hem nog steeds heel hoog. Luiten: “Ik heb nog altijd op mijn netvlies staan toen wij de kampong verlieten om naar Nederland terug te keren, dat de Papoea’s langs de kant van de weg stonden te wuiven en riepen: ‘Kom terug, kom terug.’ Ik moet je zeggen, dan voel je je niet goed.” Luiten had zich destijds als dienstplichtige aangemeld bij het Korps Mariniers omdat hij dan – net als zijn zwager, die hem mooie verhalen had verteld – uitge- zonden zou worden naar Nieuw-Guinea. Eind september 1961 kwam hij aan in Biak, waar hij training kreeg in het marslopen, veldlopen en landingen maken met rubberboten. Vandaar ging hij naar verschillende locaties, onder meer het eiland Batanta, waar hij allerhande taken kreeg.


Luiten was met zijn infanteriepeloton bij meerdere acties betrokken, waarbij vooral veel buit werd gemaakt. De infiltranten waren meestal allang vertrokken. “Die hadden ons al zien aankomen. In die tijd maakten we veel Indische sigaretten buit, je kunt wel zeggen dat we gratis rookten.” Op de noordkop hadden ze op een gegeven moment een lichtgewonde infiltrant te pakken, die ze ondervraagden. Het bleek dat hij oorspronkelijk van Biak kwam. Luiten: “Een Papoea van het Papoea Vrijwilligers Korps werd daar zo kwaad over dat hij een stukje van zijn haar afschoot. Razend was-ie.”


Indiëherdenking


De veteraan vertelt dat hij weinig vuurcontact heeft gehad in Nieuw-Guinea. Een man uit zijn peloton (klas 37), de Tilburger Peter Mannie, werd echter een dag voor de overdracht door vijandelijk vuur gedood. Mannies naam staat ook op een zuil van het Indiëmonument in Roermond. Luiten, die voor de zesde keer aanwe- zig is bij de jaarlijkse herdenking, wijst hem aan en strijkt daarna zachtjes over de letters. Hij is vandaag samen met plaatsgenoot en Bosniëveteraan George Meyer (zie hiernaast) vanuit Alkmaar naar de herdenking in Roermond gereisd. Hij kent Meyer van de post die hij als vrijwilliger in Alkmaar rondbrengt. “Bij die post zit ook altijd een aantal Checkpoints en zo ben ik met George en een paar andere Alk- maarse veteranen in contact gekomen.”


Aanpassen Toen Luiten als 20-jarige in Nederland terugkwam bij het kinderrijke roomse gezin


moest hij zich meteen weer aanpassen. “Ik zong met mijn zwager altijd het liedje met de tekst ‘En in Sorong staat een groot bordeel voor het Korps Mariniers (…).’ Ik zei tegen mijn vader: ‘Nou dat bordeel, dat stond er niet hoor.’ Meteen reageerde mijn vader: ‘Dat is verleden tijd, je bent nu terug.’” Dat aanpassen ging Luiten allerminst gemakkelijk af: “Ik heb heel lang alles weggestopt en emotioneel was het niet zoals het moest zijn. Ik vertelde nooit iets. Nu denk ik, hadden ze ons toen maar, zoals dat nu bij jonge veteranen het geval is, beter begeleid. Ons laten praten over wat we hadden meegemaakt, dan was ik sneller genormaliseerd. Het is ook goed wanneer veteranen bij elkaar komen en ervaringen uitwisselen over hoe ze zich weer in de burgermaatschappij kunnen ontwikkelen.”


32 OKTOBER 2014


Naam en leeftijd: Gerard Luiten (72) Rang en functie: marinier 2, zeemilicien Uitzending: Nieuw-Guinea Is nu:


gepensioneerd lithograaf Hobby’s:


postduiven, dammen, schilderen Hekel aan: arrogantie


Beste oorlogsfilm: kijk ik niet naar, lees ik niets over


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65