This page contains a Flash digital edition of a book.
TER GELEGENHEID VAN TIENJARIG JUBILEUM NEDERLANDSE VETERANENDAG Tien missies ‘verstript’


Kort voor de Nederlandse Veteranendag is de laatste hand gelegd aan Op Missie, een bijzonder stripalbum waarin tien veteranenverhalen ‘verstript’ zijn door tien profes- sionele striptekenaars. Onder hen bekende tekenaars als Eric Heuvel die tekende over de Tweede Wereldoorlog en Aimee de Jong die een dage- lijkse strip tekent in Metro. Vanaf deze maand is deze bij- zondere stripbundel te koop.


Door: Koos Sol D


oor de verschillende auteurs heeft het strip- album tien verschil- lende tekenstijlen en


ook tien verschillende covers, want iedere tekenaar mocht een eigen omslag maken. Zo is niet alleen inhoudelijk een heel bijzondere uitgave ontstaan, maar ook een die voor verzamelaars van aanzienlijke waarde kan zijn.


Onderwijs


Het doel van het stripalbum is onder meer het onder de aandacht brengen van de verhalen van vete- ranen bij de grote groep striplezers in Nederland. Een nog belangrijker doel is het gebruik van dit creatieve communicatiemiddel in het onder- wijs en dan met name voor het pro- ject rond verhalen van veteranen die in de klas verteld worden. Veteranen in de klas gaan met het album naar de schooljeugd en kunnen hun verhaal – of dat van een ander – op een eigentijdse en aantrekkelijke manier ondersteu- nen. Een stripalbum is toch iets


anders dan een krantenartikel of schoolboek. Onderzoek toont aan dat de informatieoverdracht via een strip leuker wordt gevonden en de nieuwsgierigheid meer prik- kelt. Dit stripalbum is daarvan niet het eerste voorbeeld. Al veel langer worden educatieve strips geprodu- ceerd, zoals over Anne Frank, over maatschappelijke onderwerpen of over bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Maar een strip die puur uitgaat van de bele- ving van veteranen, was er nog niet.


Tien missies


De tien missies die worden uitge- beeld zijn de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, Korea, Nieuw- Guinea, Libanon, Angola, Kosovo, Irak, Afghanistan en Somalië. De tien veteranen die gesprekspart- ner waren, zijn actief dienende en postactieve veteranen.


Het album wordt op zaterdag 11 oktober gelanceerd tijdens de strip- dagen in Breda. In het Chassé The- ater zullen verschillende tekenaars ‘hun’ albums signeren. Daarbij zijn ook verschillende veteranen aanwe- zig van wie de verhalen zijn opgete- kend. Het geheel wordt opgefleurd door enkele veteranenvoertuigen met Libanonveteranen.


De productie is geïnitieerd door de Stichting Nederlandse Veteranen- dag, de uitgever is Strip2000 en de inhoudelijke begeleiding was in handen van Gert Jan Pos, voormalig stripintendant van Nederland en docent aan de Kunstacademie in Rotterdam. Vanaf begin november krijgen vete- ranen in de klas het album om hun lessen te ondersteunen. Zij kunnen via het Veteraneninstituut zonder kosten beschikken over de albums. Vanaf 11 oktober is de strip te koop in de reguliere striphandel voor nog geen tien euro.


Op Missie. 10 veteranen, 10 verhalen. De strip is ook te koop op www.strip2000.nl.


OKTOBER 2014 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65