This page contains a Flash digital edition of a book.
in de krijgsmacht. Sinds 2003 is er daarom ook een kleine dienst hindoe geestelijke verzorging. Een ook door niet-hindoe Defensiemedewerkers veelgevraagd ‘artikel’ uit deze tra- ditie is yoga, ter vermindering van werkstress en voor betere concen- tratie.


En ten slotte werd vijf jaar geleden de dienst islamitische geestelijke verzoring een feit. Deze heeft in de afgelopen vijf jaar veel bekendheid verworven met de Iftar-viering, de feestelijke maaltijd ter afsluiting van de ramadan, waarbij ook niet-moslim militairen welkom zijn.


Ernstmissies


De bij de kleine diensten werkzame geestelijk verzorgers gaan vanwege de beperkte menskracht niet langdu- rig op uitzending. Wel onderhoudt men intensief contact met joodse, islamitische en hindoe militairen in het inzetgebied. Een van de rab- bijnen participeert ook in de adap- tatiegesprekken met terugkerende militairen op Kreta.


Peter Kortekaas in Uruzgan. Foto: privécollectie Peter Kortekaas


op leeftijd, in een voertuig aan land getakeld werd, omdat hij niet in staat was door de branding naar de kust te waden. Met zijn chauffeur, de Tilburger Ad Smeulders, bezocht Rodriguez Pereira direct na de Duitse capitulatie het concentratiekamp Bergen-Belsen.


Diversiteit


Na de millenniumwisseling werd erkenning gegeven aan de aanwe- zigheid van ‘nieuwe Nederlanders’


Lustrumviering


In de afgelopen maanden zijn de diverse lustrums door de betreffende diensten op allerlei wijzen gevierd. Veel aandacht trok de deelname van een detachement hemelpiloten in gevechtsuitrusting aan de recente Nijmeegse Vierdaagse. Op 27 november vindt op het Marine- complex te Amsterdam het afsluitende jubileumfeest voor alle dien- sten plaats, in aanwezigheid van een van de leden van het Koninklijk Huis. Acteur Cees Geel treedt op en er zal een jubileumboek worden gepresenteerd.


De geestelijk verzorgers van de grote diensten gaan wel veelvuldig op mis- sie. Veldpredikers en aalmoezeniers waren erbij in voormalig Nederlands- Indië, Nieuw-Guinea en Korea. En sinds de oprichting van de humanis- tische dienst draaien ook de raadslie- den volop mee. Recent nog maakte raadsvrouw Ank van Harinxma deel uit van het bergingsteam dat naar Oekraïne afreisde.


De hemelpiloten, hoe vaak ook als ‘de zachte sector’ getypeerd, krijgen royaal te maken met de ernst van het militaire beroep. Ook dit dienstvak kent collega’s die de hoogste prijs betaalden bij de uitoefening van hun taak. Drie veldpredikers verloren het leven in voormalig Nederlands- Indië. Op 26 juli 1947 kwam domi- nee J.H. Kuypers om. Datzelfde jaar sneuvelde op 2 oktober dominee


G. Bossinga. Cornelis van Breugel, 4 Bataljon Garde Regiment Prinses Irene, overleed op 7 juli 1949 bij Blitar aan interne bloedingen nadat het voertuig waarin hij zat op een bermbom gereden was. En legerpre- dikant Herbert Timens sneuvelde op 12 februari 1952 in Korea, in de loopgraven van Hoensong. In zijn geboorteplaats Apeldoorn werd in 2001 een herdenkingssteen voor hem onthuld (zie Checkpoint 9-2001).


Front-aal


Ook oud-vlootaalmoezenier Peter Kortekaas werd meerdere keren uitgezonden (zie kader). Over zijn laatste missie, najaar 2006 in Deh Rawod, Afghanistan, zegt hij: “Wij waren de eerste groep en de com- pound in Deh Rawod bleek niet veel


Zes keer op uitzending


Vlootaalmoezenier Peter Kortekaas, postactief sinds 2007, participeerde in de volgende missies: twee keer Sharp Guard (voor de kust van Joegoslavië), twee keer Active Endeavor (voor de kust van Libanon), SFIR (Irak) met de mariniers en ISAF (Afghanistan).


meer te zijn dan wat rollen prikkel- draad en een paar tenten. We heb- ben tweeënhalve maand uit blikken gegeten en velen misten persoonlijke spullen, tot aan ondergoed toe. Alles werd dus van en aan elkaar geleend. Als aalmoezenier wilde ik het leven van de mannen delen en ik ging daarom regelmatig mee buiten de poort, op patrouille. Begin september hebben we patrouilles zien terug- keren met gewonden en gehavende voertuigen. Het praten over ‘een engeltje op onze voertuigen’ werd gemeengoed.” Uit het dagboek van de front-aal:


Woensdag 23 augustus Vannacht is de compound dus voor het eerst echt beschoten. Zes raket- ten gierden om ’s nachts twee uur over de tenten; vreemd geluid zoals in oorlogsfilms. We hebben mortieren teruggeschoten.


Donderdag 24 augustus


Blijkt dat de raketten vanaf rijdende installaties zijn verschoten. Ze zijn allemaal op enige tientallen meters


OKTOBER 2014 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65