This page contains a Flash digital edition of a book.
ging elke keer niet door, dus toen hij een ‘ja’ kreeg voor Irak was dit voor Groenewoud en zijn gezin eigenlijk wel een verrassing. Zijn werkgever, hij werkte als monteur vliegtuigmotoren bij de KLM, ging er heel goed mee om. “Ik ben naar de leidinggevende gestapt en heb gezegd: ‘Joh, ik heb de kans om via Defensie een functie in Irak te vervullen voor de duur van negen maanden.’” Toen zijn werkgever begreep hoe graag hij dat wilde, zei deze: ‘Dan gaan we je niet tegenhouden.’ Groenewoud kon negen maanden onbetaald verlof krijgen.


Bij Defensie liep het allemaal minder vlotjes. Hij moest alles zelf regelen en niemand had er echt ervaring mee hoe dat nu moest met NATRES-militairen op uitzending. Zijn deeltijdsalaris moest een voltijdsalaris worden, maar dit werd in de praktijk aanvankelijk door voorschotten gerealiseerd. “Overal moest je zelf achteraan, zelf je uitrusting en je kleding regelen.” Groenewoud reisde uiteindelijk als sergeant 1 naar Irak af. Daar kon hij echt bewijzen dat NATRES-militairen op het hoogste niveau kunnen meedraaien. Hij was met een team verantwoordelijk voor de security sector Reform, wat er in de praktijk op neerkwam dat de coördinatie en de training van de Iraakse hulpdiensten onder handen moesten worden genomen. Groenewoud, die een beetje een broertje dood had aan het ochtendappel, zorgde er in het begin voor dat hij altijd met zijn team voor acht uur de poort uit was. De kapitein gaf hem echter te verstaan dat ook de aanwezigheid bij het ochtendappel van zijn team gewenst was. “Nou, ik op appel netjes met baret op met NATRES- embleem. Toen was het meteen: ‘Goh, jij, NATRES? Je gaat mee als boordschutter, je gaat mee als chauffeur, je doet dit, je doet dat?’ Ze dachten gewoon dat ik een of andere voltijdcollega was. Dat was een heel mooie ervaring, het vooroordeel richting de NATRES was in één keer, pats, verdwenen.”


Arm en rijk


Over zijn taak in Irak kan Groenewoud smakelijk vertellen. Vooral het trainen en opleiden van


Reservist John Groenewoud in Irak. Foto: privécollectie John Groenewoud


de Iraakse veiligheidseenheden brachten de nodige hilariteit met zich mee. Vaak maakte hij een lolletje met ze en hij had een dusdanige band opgebouwd dat hij ‘wel een potje kon breken’. Hij heeft ondanks de barrières, die er nu eenmaal tussen hen waren, de gewone Irakezen kunnen doorgronden. “Ik vond ze heel aandoenlijk. Klinkt heel gek. Het is gewoon een raar land, maar als je met de gewone man praat, dan zijn het gewoon mannen net als jij en ik. Die hebben een gezinnetje en daar willen ze voor zorgen. Ze hebben gewoon hun verantwoordelijkheden.” Hij heeft het hier uitdrukkelijk over de gewone Irakezen, want Groenewoud was wel degelijk geschokt door zaken als de corruptie en de verschillen tussen arm en rijk in het land. “Daar wonen mensen in kartonnen dozen en het volgende niveau zie je paleizen met Hummers voor de deur. Dat verschil is zo bizar groot.” Hij is ook onder de indruk van wat zijn uitzending teweeg heeft gebracht bij zijn gezin. “Ik heb nooit geweten dat het zoveel impact zou hebben op mijn gezin, dat heeft me best wel geraakt”, aldus Groenewoud. Een herhaling zit er voorlopig dan ook niet in, maar dat


komt ook omdat hij ondertussen op een eenmansfunctie bij de KLM zit en dan is het niet meer zo eenvoudig om maandenlang weg te blijven.


Honderd jaar NATRES


Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 werd de voorloper van de NATRES, het Korps Vrijwillige Landstorm, opgericht. Deze met vrijwilligers gevulde militaire eenheid bleef ook daarna bestaan en op het moment van de Duitse inval in mei 1940 zouden meer dan 90.000 mannen bij dit korps dienen. Vanaf 1948 was er weer behoefte aan een snel inzetbare militaire vrijwilligerseenheid en werd besloten de NATRES op te richten dat de tradities van de Vrijwillige Landstorm moest voortzetten. Dit korps werd verantwoordelijk voor bewaking en beveiligingstaken en ondersteuning in het geval van rampen. Denk hierbij aan de watersnood in 1953. In afzonderlijke gevallen en op vrijwillige basis zijn ook NATRES-leden uitgezonden naar Irak en Afghanistan. Het korps bestaat uit ongeveer 3000 leden, verdeeld over 17 compagnieën ingedeeld in 3 bataljons.


OKTOBER 2014 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65