This page contains a Flash digital edition of a book.
OPROEP Geheimhouding


In een van de nummers van Check- point in 2015 willen we aandacht besteden aan het thema Geheim- houding en geheime operaties. Uiteraard niet met de bedoeling staatsgeheimen te onthullen, maar om te beschrijven wat het effect is van de aard van deze militaire inzet voor veteranen. Immers, het gaat om soms ingrijpende of aangrijpende ervaringen die (vrijwel) niet gedeeld kunnen worden. De redactie van Checkpoint is op zoek naar vetera- nen die hier ervaring mee hebben en er (desgewenst anoniem) over willen vertellen of schrijven. Stuur uw reactie naar redactie Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen of checkpoint@veteranen.nl.


Minder dakloze veteranen in VS


Het aantal dakloze veteranen in de VS is de afgelopen vier jaar flink afgenomen. Dat maakten drie Amerikaanse overheidsdiensten eind augustus bekend. Begin dit jaar waren er iets minder dan 50.000 dakloze veteranen, een daling van 33 procent ten opzichte van 2010. Het aantal dat ook opvanghuizen meed en dus op straat sliep, nam zelfs nog verder af met 40 procent in de afgelopen vier jaar. Een kritische eco- nomisch redacteur van FiveThirtyEight, een website met datajournalistiek, contro- leerde de cijfers en concludeerde dat het aantal dakloze veteranen inderdaad sterk is afgenomen. Volgens een Amerikaanse analist die hij sprak, is die afname het gevolg van overheidsmaatregelen die blijken te werken. Hij zou het juist vreemd vinden als er geen afname te zien zou zijn, aangezien de aanpak van deze problematiek beleidsprioriteit heeft. Ook de belangenorganisatie National Coalition of Homeless Veterans noemt de officiële overheidscijfers betrouwbaar. (JR)


50 jaar Humanistische Geestelijke Verzorging


Met toespraken en een live-uitvoering van Your Song Powered by Humanism werd op 27 augustus in het fraaie Arn- hemse theater Luxor het vijftigjarig bestaan gevierd van de Dienst Humanis- tische Geestelijke Verzorging. Hoofd van deze dienst raadsvrouw Ingeborg Takken refereerde er in haar toespraak aan dat op 1 september 1964 vijf humanistische geestelijk verzorgers aan de slag gingen in de krijgsmacht en de dienst inmiddels 38 raadslieden van de in totaal 150 gees- telijke verzorgers levert. Oud-Tweede Kamerlid voor D66 Boris van der Ham voegde daar in zijn toespraak als voor- zitter van het Humanistisch Verbond aan toe dat uit onderzoek blijkt dat het percentage militairen dat de voorkeur geeft aan humanistische raadslieden nog steeds stijgt. “We gaan er zonder meer van uit dat de minister snel boter bij de vis zal leveren en we nieuwe raadslieden voor Defensie kunnen gaan werven.”


De toespraken werden gevolgd door een live-uitvoering van muzieknummers die gebaseerd zijn op ervaringen van vete- ranen en andere militairen in het kader van het project Your Song Powered by Humanism. De muzikale optredens vari- eerden van operazanger Joep van Geffen met blazers van de Marinierskapel tot


Oud-Dutchbatter Johan de Jonge wordt geflankeerd door singer-songwriter Aniek Maren (l) en Amy van Son (r). Foto: René Wouters


de combinatie van hardrock en rap van Pine Bluff ft. Brat Spitt. Indrukwekkend was de bijdrage van singer-songwriter Aniek Maren die het verhaal van oud- Dutchbatter en gewondenverzorger Johan de Jonge in het nummer Eyes Open Wide heeft vertaald. De avond werd besloten met een passend eerbe- toon aan Golfoorlogveteraan Amy van


Son, de drijvende kracht achter Your Song. (FL)


Het project Your Song Powerd by Huma- nism is te volgen op www.your-song.nl.


OKTOBER 2014


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65