This page contains a Flash digital edition of a book.
beroepen in één’ Mooi werk


De carrière van De Vries bij de KMar was afwisselend, met veel verschillende werkvelden, maar er zat wel een patroon in. Hij ging een aantal keer van de beveiliging naar de grensbewaking en daarna naar de militaire politie. In 1981 begon zijn loopbaan bij de marechaussee. Hij zat op de havo, maar een havo- diploma was toen te hoog om in aan- merking te komen voor een functie bij de marechaussee. “Ik solliciteerde toen ik 16 was. Ik werd aangenomen en ging dus van school. Ik was net 17 toen ik opkwam in Apeldoorn. Later heb ik mijn havodiploma alsnog gehaald.” Hij begon bij de wacht- brigade en daarna bij de militaire politie in Den Haag. “Het was een goede leerplek waar ik veel ervaring heb opgedaan. Mooi en spannend werk. Van het onderzoeken van cri- minele activiteiten waar militairen bij betrokken waren en het ophalen van mensen die veroordeeld waren door de militaire rechtbank en die hun straf moesten uitzitten tot het op de motor begeleiden van ministers.” Na Den Haag volgde hij de onderof- ficiersopleiding en werkte hij bij de grensbewaking en in de ondersteu- ning van de politie Amsterdam, bij de vreemdelingenpolitie. “Ook dat was een mooie ervaring. Na een aan- tal jaren moest je weer op zoek naar een andere functie, maar daar was ik dan ook wel aan toe, aan een nieuwe uitdaging.”


Bosnië


Die nieuwe uitdaging volgde in 1997 met een uitzending met UNIPTF (United Nations International Police Task Force) naar Sarajevo. De UNIPTF werd door de Verenigde Naties ingesteld na het tekenen van de Dayton-akkoorden in 1995. Er werd nauw samengewerkt met SFOR (Stabilization Force) in Bosnië- Herzegovina. “Er was een lokale politie gevormd en die pakte haar


taken weer op. Om te kijken of dat goed en eerlijk verliep, waren wij er om te monitoren. Het kon zijn dat we aanwezig waren bij een rechtszaak, een ontruiming van een huis of als er oorlogsgraven gevonden waren. Wij zagen erop toe dat de lokale politie haar werk deed, zodat de bevolking het vertrouwen weer terugkreeg.” De Vries hield zich bezig met men- senrechtenzaken. Als voorbeeld vertelt hij dat er iemand zei mishan- deld te zijn door de politie. Dat was ook duidelijk te zien door de afdruk van een wapenstok op zijn lichaam. “Wij gingen naar het betreffende korps toe om in de registers te kijken wie er werkte op de dag dat het was gebeurd. Daar werden we tegenge- werkt, ook toen we uitlegden dat we recht hadden op inzage. Later kwa- men we terug met SFOR om zo een vuist te kunnen maken. Wij waren ongewapend daar en moesten het hebben van onze mond. Uiteindelijk konden we een rapport opmaken dat dan naar de VN ging. Je hoort ver- der niet wat daarmee gedaan wordt, daarvoor zit je er te kort.” Hij legt uit dat hij dat niet frustrerend vindt. “Ik heb mijn steentje wel bij kunnen dragen daar. Als je bij de marechaus- see een proces verbaal opmaakt, weet je ook niet altijd wat het vervolg is. Het houdt op als je het op papier hebt gezet. Maar wij hebben daar wel iets toegevoegd, toen ik wegging en afscheid nam van de lokale politie- chefs werd ik door hen bedankt.”


Kansen


Na zijn uitzending naar Bosnië werkte De Vries nog op Schiphol als coördinator hoog risico beveiliging voor de vluchten naar Amerika en Israël, bij het mobiele vreemdelin- gentoezicht en als afdelingscomman- dant bij de politiedienst in Seedorf, voor hij op de plek terechtkwam waar hij zijn loopbaan bij de mare- chaussee beëindigde. “Bij elk nieuw werkveld ging er weer een wereld


voor me open. Dat was het leuke aan de KMar, al die beroepen die je leert kennen. Het is een goede werkgever, ik heb veel kansen gehad. Maar je moet ze wel zelf pakken. Ik heb altijd binnen alle werkvelden ervaring op willen doen. Dan ben je ook overal inzetbaar en het hield voor mezelf de afwisseling erin.” Inmiddels heeft De Vries ook weer wat meer tijd voor zijn grote hobby fotografie. Hij volgde een cursus bij Kunstbedrijf Arnhem, die foto’s van locaties die een rol speelden bij Mar- ket Garden exposeert in het bekende horecabedrijf Dudok. Het zijn foto’s waarbij een beeld van de huidige situatie gecombineerd wordt met een historische foto van rond de bevrij- ding. De foto van de marechaussee- veteraan werd uitgekozen als publi- citeitsbeeld van de tentoonstelling.


De door Jan de Vries gemaakte foto die als eyecatcher wordt gebruikt voor de expositie over Market Garden in Café Brasserie Dudok in Arnhem. Foto: Jan de Vries


OKTOBER 2014 19


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65