This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up De Missie


‘We gaan naar Mali, daar moet je naar- toe’, zeiden Nederlandse officieren in Uruzgan tegen filmmaker Robert Oey. Na zijn eerste verbazing dat zij het blijkbaar al wisten, legt Oey uit: “Zo’n missie vergt veel voorbereiding en ze kunnen niet de boel pas gaan opzetten als de Tweede Kamer wordt ingelicht.” Logisch, maar voor velen is het een nieuw inzicht in de manier waarop over missies wordt besloten. Onlangs was Oey te gast in De Balie in Amster- dam om daar na de vertoning van zijn film De Missie ‘gedebriefd’ te worden samen met de hoofdpersoon in zijn film, kolonel Joost de Wolf, en top- diplomaat Michel Rentenaar van Bui- tenlandse Zaken. Als chef militaire operaties ging De Wolf in 2014 aan de slag voor VN-missie MINUSMA in Mali. In De Missie zien we hoe hij tegen de grenzen van zijn mandaat aanloopt: hoe ver kan hij gaan? Gevechtshandelingen zie je in de film niet, maar wel de soms felle en vermakelijke confrontaties die De Wolf heeft met de ambtenaren van Buitenlandse Zaken. Want de samen- werking met politiek en ambtenaren is ver te zoeken. Terwijl de geïntegreerde aanpak van militair en civiel toch de


beste kans van slagen heeft. Diplomaat Rentenaar is het weliswaar met hem eens, maar onderstreept dat de missie in Mali een hele andere dynamiek heeft dan die in Uruzgan bijvoorbeeld, waar de aanpak zeer veelzijdig geïntegreerd was. “De samenwerking is inmiddels wel een stuk beter geworden”, vergoe- lijkt De Wolf. “Bij volgende operaties


zal dit al meteen vanaf het begin het geval zijn.” Dat kolonel De Wolf zich in de film als hoofdpersoon heeft laten volgen, is opmerkelijk. “Het is mij aangezegd dat ik wilde”, grapt hij. Een bevel? De kijker weet wel beter. (AS)


Info: www.demissiedefilm.nl of zie pagina 31.


Defensie: één centrale plek op internet voor thuisfront


Familie en vrienden van uitgezon- den militairen kunnen sinds 1 maart terecht op www.defensie.nl/thuisfront. Defensie wil op deze manier de infor- matie voor achterblijvers op één plek aanbieden en ondersteunt niet langer de andere websites die zich op het thuisfront richten. Defensie is verant- woordelijk voor de informatievoorzie- ning aan het thuisfront, bijvoorbeeld over missies, hulp- en zorgverleners en andere diensten voor, tijdens of na de uitzending. Tot nu toe haalde het thuis- front die informatie van verschillende websites, waardoor onduidelijk was wat misschien achterhaald, onvolledig of onjuist was. De papieren informatiemap Onze missie thuis wordt nu niet meer uitgegeven, die gegevens staan voort- aan op de nieuwe website, net als de activiteiten die de krijgsmacht voor het thuisfront organiseert. (JR)


www.defensie.nl/thuisfront 8 april 2016


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65