This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Meurs, Oranjeplein 81, 2515 LK Den Haag, e-mail: a.j.vanmeurs@hetnet.nl.


3P10 Wie herkent zich op deze foto? Hij is gemaakt in 1948 in de plantentuin in Buitenzorg, West-Java, Ned.- Indië. K. van Laar wil graag met hen in contact komen. Reacties: K. van Laar, Kerklaan 29, 3941 HT Doorn, e-mail: kvanlaar@kpnmail.nl.


3P11 De Veteranen & Oud- gedienden Sociëteit Midden- Betuwe e.o. is een veteranen- organisatie met een regio- functie (opgericht in 2015) en beslaat de gemeenten Overbetuwe, Neder-Betuwe, Druten, West Maas en Waal, Rhenen, Buren en Tiel. Deze jonge, snelgroeiende sociëteit is bedoeld voor alle veteranen (ook koopvaardij) en oud-gedienden van alle krijgsmachtdelen. Belangstel- lenden van buiten deze regio zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het home is het Baron van Brakel museum te Ommeren, centraal gele- gen in de Betuwe en goed bereikbaar. Voor lidmaat- schap (vooralsnog gratis) en/ of informatie: Dies Meurs, Klaverhof 28, 4041 BE Keste- ren, tel: 0488-428040/ 06-20466744, e-mail: dies- meurs@telfortglasvezel.nl.


3P12 Johannes (Joop) Klun- der, torpedomaker bij de marine a/b Hr.Ms. Piet Hein (tokobaas), wil graag cor- responderen met vrienden uit zijn Nieuw-Guineatijd. Reacties: J. Klunder, 84069 Schierling, Zaitzkofen 22, Duitsland, e-mail: jo.klunder@iclaud.com.


Overleden 3O1 Op 8 januari jl. is Thijs van Oostenbrugge op


88-jarige leeftijd overleden. Oostenbrugge heeft van 15 dec 1950 tot okt ’51 gediend in Ned.-Indië op Hr.Ms. Voorne. Verder diende hij op de mijnvegers Hr.Ms. Onver- moeid (’54) en Hr.Ms. Onver- vaard (’55). Correspondentie: fam Van Oostenbrugge, Reigerstraat 33, 4302 XA Zierikzee.


3O02 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 13 februari jl. reserve kol arts b.d. en Enge- landvaarder Alfred Johan (Ted) van Meurs is overle- den. Van Meurs was officier in de Orde van Oranje-Nas- sau met de Zwaarden, drager van het Kruis van Verdien- ste, het Oorlogsherinnerings- kruis, het Verzetsherden- kingskruis, het Kruis voor Recht en Vrijheid met gesp Korea 1950, het Ereteken Orde en Vrede met de gespen 1947, ’48 en ’49, het Onder- scheidingsteken voor Lang- durige Dienst als Officier, de United Nations Service Medal met gesp Korea, de Orde voor Militaire Verdien- sten 3e klasse met zilveren ster (Republiek Zuid-Korea), de Korean War Medal (Republiek Zuid-Korea) en het Draaginsigne Vetera- nen. Correspondentie: fam


3O03 Op 14 februari jl. is Leo Schoenmakers op 80-jarige leeftijd overleden. Schoenmakers was werk- zaam bij de marine van 1953 tot ’65. Hij was geschuts- konstabel. Hij heeft in de periode 1960-’63 tweemaal gediend in Nieuw-Guinea. Correspondentie: mw E. Schoenmakers, Doorzwin 4171, 1788 NR Julianadorp.


3O04 Op 24 februari jl. is J.W.F. Brinkman, bijnaam Moos, op 91-jarige leeftijd overleden. Brinkman is in okt 1946 met de Volendam naar Ned.-Indië vertrokken en in dec ’49 met de Zuider- kruis weer teruggekomen. Hij diende bij de Prinses Irene Brigade 7 dec div. Cor- respondentie: J.W.F. Brink- man jr., Botter 22.38, 8232 KW Lelystad.


3O05 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 26 februari jl. aoo marns alg b.d. Bert (De Big) Gertsen is overleden. Correspondentie: fam Gert- sen, Aalsburg 17-49, 6602 VC Wijchen.


3O06 Op 28 februari jl. is Eddie Mulder overleden. Mulder heeft van 1 nov 1994 t/m 2 mei ’95 gediend bij T13. In VN-verband was hij werkzaam in voormalig Joe- goslavië, Centraal-Bosnië, in de plaats Santici. Hij was een persoon die altijd klaarstond voor andere mensen, sociaal en altijd in was voor een geintje. Rust zacht… je T-13 maatjes. Correspondentie: fam Mulder, Johan Wagenaar- straat 20, 3314 CH Dordrecht.


Boeken en tijdschriften 3B01 Anton de Vries, auteur van het boek Bommen dra- gen geen horloges. Waarom de Nederlandse overheid het gevaarlijke werk van explo-


sievenopruimers niet erkent en waardeert deelt mee dat geïnteresseerden dit relaas gratis per mail toegezonden kunnen krijgen. Reacties: A. de Vries, e-mail: poeti.de.vries@casema.nl.


3B02 Gratis af te halen: Checkpoint jaargangen 2000 t/m 2014 (nr. 5-2002 ont- breekt) evenals enkele losse exemplaren van de Opmaat. Reacties: M. Spaans, Graaf Janlaan 29, 2263 TL Leid- schendam, tel: 070-3277048.


3B03 Gratis af te halen: 65 Checkpoints, jaargangen 2010 t/m 2015. Reacties: J. Gietema-Prins, tel: 0511- 541594.


3B04 Aangeboden (in één koop of per stuk, i.z.g.s.): de volgende Nieuw-Guinea- boeken: Vergeten volken, 125 kleuren foto’s N.G. (€ 35,-); Avonturen in Azie, A. v. Sprang (€ 20,-); Op wacht in de dessa, A.C. de Gooyer (€ 10,-); De Balen- kraai, N.G.A. Nuis (€ 10,-); Naar de achterhoek der aarde, dr. H.J.T. Bijlmer (€ 35); Naar de eeuwige sneeuw, N.G. dr. A.H. Colijn (€ 35,-); Vergeten aarde, N.G.J. v. Eechoud (€ 30,-); Het vergeten volk, dr. J.V. de Bruijn (€ 35,-); Contact Mariniers 1950, ’90 (nieuw €15,-) en Korps Mariniers in de 20e eeuw, W.J.J. Geneste (nieuw en gesigneerd € 75,-). Reacties: J. Broek, tel: 038- 3321325.


3B05 Gratis af te halen: de uitgaven van Houwe Zo vanaf begin 1994 tot heden. Reacties: W. Annink, Wil- lem Kalfstraat 32, 7545 AM Enschede, tel: 053-4322421, e.mail: w.annink@live.nl.


3B06 Aangeboden (in z’n geheel, tegen elk aanneme- lijk bod): 29 titels van even- zoveel schrijvers van boeken over Market Garden. Reac- ties: M. van Anholt, tel: 072-8506477.


april 2016 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65