This page contains a Flash digital edition of a book.
Check in I


n de jaren zestig verhuisde ik met mijn ouders van Beverwijk naar Breda. Mijn iets oudere broer en ik maakten gelukkig al snel nieuwe vrienden. Zo had mijn broer op de middelbare school een


vriend die Roman heette. Dat was, zeker in die tijd, geen gebruikelijke naam in Nederland. Hij bleek dan ook een Poolse vader te hebben die na de bevrijding in Breda was gebleven. En het bleek lang niet de enige Pool in onze nieuwe woonplaats. Ik herinner me dat de Bredanaars van Poolse afkomst een rijk cultureel leven kenden. Roman was lid van een Poolse dansclub en er waren nog veel meer Poolse gezelligheidsverenigingen in Breda actief. In de ten- toonstelling Bevrijders in ballingschap (zie pagina 18 en 19) wordt daar volop aandacht aan besteed. Zeer aan te bevelen, alleen al vanwege het prachtige verhaal van de beer Wojtek die de Polen in de Tweede Wereld- oorlog een handje, of beter, een klauwtje meehielp. Eigenlijk een successtory als het om integratie gaat, het verhaal van Poolse veteranen in Nederland. Maar er schuilt ook een tragiek in. Immers, terwijl ze zelf als leeuwen gevochten hadden om bijvoorbeeld een plaats als Breda te bevrijden van het juk van nazi-Duitsland, was er voor henzelf geen weg terug naar het vaderland vanwege de communistische vlag die daar inmiddels zwaaide. Gelukkig volgde er in West-Europa – zij het wel rij- kelijk laat – erkenning voor de inzet van de Poolse militairen in de Tweede Wereldoorlog. In Nederland vormde de toekenning van de Militaire Willem-Orde aan de Poolse brigade, bijna tien jaar geleden, daar een mooi voorbeeld van. Ik weet zeker dat Poolse Neder- landers als onze oude vriend Roman daar apetrots op zijn.


Fred Lardenoye, hoofdredacteur Checkpoint


Inhoud


12


4 Veteraan in beeld Fotorubriek


6 Check Up Korte nieuwsberichten


10 Poolse bevrijders Overzicht


12 ‘Te jong om bang te zijn’ Motorordonnans Bogdan Iwanski


14 Poolse veteranen in Nederland Onderzoek


17 Viewpoint Van Bergen Column


18 Bevrijders in ballingschap Tentoonstelling


20 MWO voor commando’s Hoogste militaire onderscheiding


Poolse bevrijders


MWO voor Korps Commandotroepen Koopvaardijveteraan WO II


april 2016 nr 3


De Poolse bevrijder Roman Figiel op het Pools Militair Ereveld in Breda. Foto: Karin Stroo


2 april 2016


23 Checkpoint Barry Column Barry Hofstede


Foto: Karin Stroo


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65