This page contains a Flash digital edition of a book.
MILITAIRE WILLEMS-ORDE VOOR KORPS COMMANDOTROEPEN


‘Afghanistan was er eentje van de buitencategorie’


Het gehele Korps Commandotroepen ontving onlangs de Militaire Willems-Orde voor zijn inzet in Afghanistan. Waaraan hebben de special forces van de landmacht deze onderscheiding precies te danken? En wat zegt het over de missie in Afghanistan? “Steeds meer erkent Defensie wat Afghanistan feitelijk was; vechten onder zware oorlogsomstandigheden”, aldus militair historicus Arthur ten Cate.


Door: Jaus Müller Foto’s: ministerie van Defensie


koning Willem-Alexander de hoog- ste militaire onderscheiding, de Militaire Willems-Orde (MWO). Maar even een commando bellen en vragen wat de onderscheiding voor hem als individu betekent, dat gaat zo makkelijk nog niet. Indivi- duen binnen de special forces van de Koninklijke Landmacht houden zich liever op de vlakte – precies zoals het werk dat vereist. Slechts een kleine afvaardiging van de in totaal 750 commando’s werd uit de anonimiteit gehaald door aanwezig te zijn op het Binnenhof tijdens de ceremonie waar koning Willem- Alexander aan het gehele KCT de orde uitreikte.


O


Einde aan onbalans Eerder al ontvingen twee com- mando’s de Militaire Willems-Orde. In 2009 kreeg toenmalig kapitein Marco Kroon de onderscheiding voor zijn heldendaden als pelotons- commandant binnen de special forces-eenheid Viper in Uruzgan in 2006. Majoor Gijs Tuinman kreeg de


20 april 2016


p 15 maart 2016 kreeg het volledige Korps Commandotroepen (KCT) uit handen van


Militaire Willems-Orde in 2014 voor zijn optreden tijdens diverse uit- zendingen tot 2009 in Afghanistan. Natuurlijk was Tuinman vereerd toen hij de Willems-Orde kreeg, vertelde hij in een eerder vraagge- sprek. Maar, zei hij ook, ergens was er een klein gevoel van ongemak dat een militaire teamprestatie werd toegespitst op één persoon. Het liefst zou hij de onderscheiding in hon- derd stukjes knippen en verdelen onder zijn team en de militairen op de achtergrond die hem het werken in Afghanistan mogelijk maakten, zo vertelde hij in een interview vorig jaar. “Het gaat niet om mij. Ik ben niet de enige die moed, beleid en trouw een vorm van samenhang geeft.” Tuinman werd bekroond voor lei- derschap. Nu is ook zijn team dat zijn orders uitvoerde in de prijzen gevallen. Daarmee is een einde gemaakt aan de onbalans tussen erkenning voor de groep en enkele individuele commando’s, nu het gehele KCT de MWO in ontvangst nam voor het optreden van de com- mando’s tussen 2005 en 2010 in Afghanistan. Dat een hele eenheid de onderscheiding kreeg, is een


zeldzame gebeurtenis: na de Tweede Wereldoorlog kreeg in 1945 het Gar- deregiment Fuseliers een MWO, in 1946 het Korps Mariniers, in 1947 de Onderzeedienst en in 2006 de Poolse 1e Zelfstandige Parachu- tistenbrigade voor inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Zware omstandigheden Dat de commando’s vanaf half maart de Willems-Orde aan hun vaandel mogen hangen, danken ze vooral aan deelname aan twee langlopende special forces-missies onder zware omstandigheden in Zuid-Afghani- stan. Onder Taskforce Viper (2006- 2007) waren het de commando’s die als eerste de buitengebieden van de provincie Uruzgan bereikten. De commando’s leverden daarbij tussen maart 2006 en december 2007 80 vuurgevechten met de tegenstan- der, tijdens 117 operaties. Taskforce Viper (waaraan ook mariniers deel- namen) kwam in gebieden waar de reguliere infanterie-eenheden van de Taskforce Uruzgan niet kwa- men. De militairen kregen de meest gevaarlijke opdrachten. Diverse militairen van Viper kregen dap- perheidsonderscheidingen. Majoor


KCT-commandant kolonel Jelte Groen staat met het vaandel tegenover koning Willem-Alexander op het Binnenhof.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65