This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen op de arbeidsmarkt DRIE VETERANEN WERKEN BIJ ICT-DIENST VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN


‘Onze ervaringen is wat ons bindt’


Op het ICT Servicecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen werken 140 mensen. Drie van hen zijn veteraan. Ze hebben zeer verschillende uit- zendingen achter de rug en hebben allemaal een andere functie binnen de dienst, maar in het veteraan zijn vinden ze elkaar. “De klik is er door wat we mee hebben gemaakt op uitzending”, zegt Bosnië- en Afghanistanvete- raan en directeur van het ICT-centrum Richard Rhemrev. Dit jaar gaan ze met z’n drieën voor het eerst naar de Nederlandse Veteranendag.


Door: Linde van Deth T


oen Richard Rhemrev (61) begon als directeur van het op te richten ICT Service- centrum (ISC) maakte hij


een rondje langs de onderdelen van de dienst. Bij het bureau van team- leider helpdesk Ferdinand Pol (52) zag hij een foto hangen die zijn inte- resse wekte. Hij vroeg ernaar en het bleek een foto van Pols uitzending naar Libanon te zijn. “Daarna ging ik mezelf voorstellen tijdens een bij- eenkomst van alle ICT-medewerkers in een collegezaal. Ik vertelde dat ik niet alleen veteraan in reorgani- seren ben, maar ook militair vete- raan”, vertelt Rhemrev. “Ik vroeg: zijn er nog meer veteranen? Ferdi- nand stak zijn hand op.” Na de bij- eenkomst kwam er nog iemand naar hem toe: ICT-specialist en Sinaïvete- raan André Geenen (51). “Hij zei: ‘Ik wilde het niet meteen zeggen, maar ik ben naar de Sinaï geweest.’ Ik zal het nooit vergeten. Ik vroeg me af waarom hij niet meteen in de colle- gezaal zijn hand opgestoken had. Je mag er trots op zijn.” Geenen: “Het hoeft niet algemeen bekend te zijn, het roept namelijk bij mij ook min- dere herinneringen op. Daarom zei ik het dus achteraf, niet in een volle zaal. Weinig collega’s hier weten het van mij.” De andere twee lachend: “Nou, binnenkort wel meer!”


38 april 2016


Sinaï Geenen werd in juni 1985 als marechaussee uitgezonden naar de Sinaï. “De laatste maanden van mijn diensttijd werd gevraagd wie er interesse had in MFO. Ik was avon- tuurlijk ingesteld, dus ik wilde dat wel. We kregen daarvoor een aparte opleiding, met ook voorlichting over hoe om te gaan met andere culturen. Ik vond het een hele leerzame peri- ode, vooral door die andere culturen waarmee je kennismaakte. De lokale bevolking, maar ook de elf nationali- teiten waarmee we samenwerkten en waarmee we iets neergezet hebben.” De mindere herinneringen waarover hij spreekt, hebben te maken met een vliegtuigcrash net voor kerst, waarbij Amerikaanse collega’s en vrienden met wie hij intensief samenwerkte omkwamen. “Dat is iets wat me heel nadrukkelijk is bijgebleven. Het vliegtuig explodeerde vlak na het opstijgen na een tussenlanding. Op het kamp zaten militairen die hun plaats hadden afgestaan aan collega’s met een gezin die zo de feestdagen thuis konden vieren. Dat was emoti- oneel. Met de eerste vlucht na kerst ging ik naar huis. Ik was blij om te gaan, maar het was ook spannend.” Na zijn uitzending volgde Geenen een opleiding in administratie en ICT, maar dat laatste kreeg steeds


Vlnr: Bosnië- en Afghanistanveteraan Richard Rhemrev, Sinaïveteraan André Geenen en Libanonveteraan Ferdinand Pol. Foto: Birgit de Roij


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65