This page contains a Flash digital edition of a book.
fotografeerde onder meer re- enactements, groepstoerisme naar voormalig concentra- tiekampen en opgravingen van slachtoffers van de Slag om Stalingrad. Uitgangspunt van de foto’s is de vervaagde grens tussen herdenking en belevenis en tussen herin- nering en vermaak vast te leggen. Geopend: di t/m vr 10.00-17.00 uur, za, zo, ma en feestdagen 11.00-17.00 uur. Entree met veteranen- pas: € 5,- (i.p.v. € 10,-). Ver- zetsmuseum Amsterdam. Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam, tel: 020- 6202535, website: www.verzetsmuseum.org.


het Korps Pontonniers, Tor- pedisten, Spoorwegtroepen e.a. te zien. Geopend: zo 13.00-17.00 uur, di, wo, vr en za 10.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Museum 1940-1945, Nieuwe Haven 27-28, 3311 AP Dord- recht, tel: 078-6130172, website: www.museum19401945.nl.


3T02 In het kader van het 30-jarig bestaan van het Museum 1940-1945 te Dor- drecht is van 6 mei t/m 30 september de expositie Dordrecht Garnizoensstad, een terugblik op ruim 350 jaar militaire historie van


3T03 Tot 27 mei is bij het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling de expositie Nederlandse Koop- vaardij en de ‘Koninklijke Vermelding bij Dagorder’ te zien. Deze onderscheiding werd verleend als beloning van uitstekende daden ver- richt door schepen van de Koninklijke Marine en koopvaardijschepen. Deze ‘Koninklijke Vermelding bij Dagorder’ is toegekend aan drie schepen van de Koninklijke Marine en aan zes koopvaardijschepen. De koopvaardijschepen, die de ‘Koninklijke Vermelding bij Dagorder’ verwierven, waren de Ondina, de Mijdrecht, de Polydorus, de Kampar, de Aagtekerk en de Frans Hals, de latere Alchiba. Maritiem Instituut Willem Barentsz, Dellewal 8, 8881 EG West- Terschelling, tel: 0562-446600.


3T04 In de Kamer van de Vrijheid Markt 12 Museum in Aalten is, i.s.m. de Aal- tense kunstenaar Wim Wes-


terveld, een expositie inge- richt waarin aandacht wordt gevraagd voor de huidige vluchtelingenproblematiek. De expositie Vluchtelingen toen en nu! – Grensgeval- len 2016 laat zien dat wij nog maar weinig verder zijn als het gaat om vrijheid en vrede. Ook nu worden er ‘dichtbij’ mensen vervolgd en zijn families op drift geraakt om elders een veilig onderkomen te zoeken. De expositie is t/m 28 augustus te zien. Geopend: di t/m za 10.00-17.00 uur, zo 13.00- 17.00 uur. Entree met vete- ranenpas: gratis. Aaltense Musea, Markt 14, 7121 CS Aalten, tel: 0543-471797, website: www.aaltensemusea.nl.


Varia 3V01 Op zaterdag 23 april 2016 organiseert de Vereni- ging Vrienden van het Air- borne Museum in Park Har- tenstein in Oosterbeek voor de 25e maal een beurs voor boeken en documentatie over de Tweede Wereldoor- log. De boekenbeurs is van 9.30 tot 15.00 uur geopend. Een bezoek aan de beurs is gratis. Airborne Museum, Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek, tel: 026-3337710, website: www.airbornemu- seum.com.


3V02 Het Generaal Maczek Museum, gewijd aan de 1e Poolse Pantserdivisie,


is wegens verhuizing voor onbepaalde tijd gesloten. Op verzoek worden nog wel lezingen op locatie verzorgd. De bibliotheek van het Gene- raal Maczek Museum is tij- delijk naar het Stadsarchief Breda verhuisd. Intussen wordt hard gewerkt aan her- huisvesting van het museum op een nieuwe locatie. Info: www.maczekmuseum.nl.


3V03 Op 17 april is er i.h.k.v. de Nationale Museumweek op landgoed Bronbeek het Bronbeek Festival. Wie wil, kan zijn kracht en uithoudingsvermogen testen op de hindernisbaan of andere militaire vaardigheden oefenen. Er zijn diverse workshops, waaronder medailles maken, een jungle-lab en een foto- en kookstudio. U kunt deze dag over het terrein meerijden in een legervoertuig. Ook kan een ponyrit over het landgoed gemaakt worden. In het museum zijn Javaanse dansvoorstellingen, live Indonesische gamelan muziek en Indische hapjes en drankjes te koop. Entree: kinderen tot 12 jaar gratis, volwassenen € 3,-. Landgoed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, tel: 026- 3763555.


3V04 Het Belgisch Natio- naal Herdenkingscomité deelt mee dat op 5 mei 2016 het Belgisch Detachement,


3T05 T/m 11 september is de tentoonstelling Soldaten- kinderen. Pa van der Steur en zijn mini-kolonie in Indië in Museum Bronbeek te Arnhem te zien. Centraal in de expositie staan leven en werk van Johannes van der Steur die de geschiedenis ingegaan is als ‘Pa’ van circa 7000 tehuiskinderen. In 1893 opende Johannes van der Steur in Magelang (Java) het tehuis Oranje-Nassau. Zijn wens was opvang en gezelligheid te bieden aan militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Al binnen een jaar werd hij geconfronteerd met soldatenkinderen: de nakomelingen van KNIL-soldaten en inheemse vrou- wen. Het tehuis ontwikkelde zich tot een magneet voor soldatenkinderen: wezen, half-wezen en betalende logés. Geopend: di t/m zo 10.00-17.00 uur. Entree met veteranen- pas: gratis. Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, tel: 026-3763555, website: www.bronbeek.nl.


april 2016 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65